Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wet-usg/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wet-usg/index.php on line 11
Norma i patologia w technikach obrazowych jamy brzusznej małych zwierząt w przypadkach klinicznych | Certyfikowane Szkolenie

Certyfikowane Szkolenie

Norma i patologia w technikach obrazowych jamy brzusznej

małych zwierząt w przypadkach klinicznych

Diagnostyka obrazowa małych zwierząt w przypadkach klinicznych


Tylko u nas warsztaty ze specjalistą radiologiem
doktorem Wojciechem Atamaniukiem!

Zobaczysz jak doktor Wojciech Atamaniuk diagnozuje przypadki kliniczne spotykane w obrębie jamy brzusznej, stosując się do najwyższych standardów diagnostycznych

Rozwiejesz wszelkie wątpliwości przy diagnozowaniu zmian wątroby, żołądka i trzustki podczas dyskusji oraz konsultacji z ekspertem

Będziesz mieć możliwość porównania obrazów prawidłowych i nieprawidłowych z diagnostyki obrazowej, dzięki przeglądowi bogatej bazy doskonałej jakości zdjęć i filmów autora

Poszerzysz swoje umiejętności w zakresie wykonywania diagnostyki obrazowej małych zwierzątPodczas szkolenia

 

Prelegent:

Dr Wojciech Atamaniuk
Specjalista radiolog. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Techniki Ilizarowa oraz European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Ceniony popularyzator diagnostyki obrazowej, organizator kursów dla lekarzy weterynarii.

Program Szkolenia

przygotowany z doktorem Wojciechem Atamaniukiem:

I
Część teoretyczna
  • Podczas pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną zasady, jak uzyskac prawidłowy obraz USG i postawić prawidłową diagnozę:
   • Od głowicy do obrazu - wskazujemy, jak uzyskać dobry obraz USG
   • Jak powinien wyglądać prawidłowy przebieg badania USG w poszczególnych przypadkach klinicznych?
   • Na co zwrócić uwagę, wykonując poszczególne obserwacje i pomiary w obrębie jamy brzusznej u różnych gatunków i ras zwierząt

II
Trudne przypadki w praktyce klinicznej: wątroba, trzustka, śledziona, cz. 1
  • Podczas tej części szkolenia doktor Atamaniuk przedstawi najciekawsze przypadki kliniczne, wskaże pojawiające się w obrazie USG symptomy pozwalające różnicować poszczególne schorzenia, a także powie, jak rozpoznawać artefakty oraz fałszywe obrazy normy i patologii

   Wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi wyprowadzające żółć:
   • Anatomia topograficzna, struktura, schemat badania
   • Zmiany patologiczne: zmiany wielkości, zmiany ogniskowe i rozsiane, diagnostyka różnicowa
   • Podstawowe choroby dróg wyprowadzających żółć

   Trzustka:
   • Prawidłowa budowa anatomiczna trzustki: struktura, różnice gatunkowe
   • Lokalizacja narządu: punkty odniesienia
   • Zmiany patologiczne: zapalenie, nowotwór, zmiany związane z wiekiem, różnice gatunkowe

   Przewód pokarmowy:
   • Anatomia topograficzna, schemat badania
   • Budowa anatomiczna w obrazie USG: jelito cienkie, jelito grube, żołądek
   • Zmiany patologiczne: zapalenie, ciało obce, wgłobienie, nowotwór, limfagiektazja, zmiany związane z wiekiem, diagnostyka różnicowa

Co zyskasz, uczestnicząć w naszych warsztatach:

Warszawa
30 września 2016 r.
godz. 10:00 - 17:00

Koszt uczestnictwa

w Szkoleniu

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 999 zł netto + VAT.


Podana cena uczestnictwa dotyczy jednej osoby i obejmuje profesjonalne materiały szkoleniowe, przerwę kawową, poczęstunek oraz lunch.
Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /wet-usg/index.php on line 503

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /wet-usg/index.php on line 503

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /wet-usg/index.php on line 503


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Faktura pro forma zostanie wysyłana do Zamawiającego na podany w zamówieniu adres mailowy najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Uwaga! Rabaty dla zgłoszeń mnogich udzielane są od ceny podstawowej.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 881 lub: alicja.wierzbicka@forum-media.pl
 • Nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma informacje organizacyjne, zawierające m.in. dane o miejscu szkolenia oraz fakturę pro forma.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego w regulaminowym terminie lub braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Alicja Wierzbicka
alicja.wierzbicka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 881