Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /warsztaty-maszynowe/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /warsztaty-maszynowe/index.php on line 11
Kompletna Dokumentacja Maszynowa

Zaktualizowana Kompletna Dokumentacja Maszynowa na 2017 rok

z uwzględnieniem nowej odpowiedzialności i obowiązków użytkowników, producentów i importerów maszyn oraz procedur kontroli w 2017 roku

Poznań: 25.01.2017 r., Warszawa: 26.01.2017 r., Katowice: 27.01.2017 r.

Sprawdź, co musisz zaktualizować w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn w 2017 r. w związku z nowymi wymogami prawnymi!


Weź udział, jeżeli

Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracy przy maszynach i musisz zweryfikować aktualność i poprawność dokumentacji maszynowej po remoncie, modernizacji lub utworzeniu maszyn zespolonych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MD 2006/42/WE oraz nowej Ustawy o Ocenie Zgodności, której wymogi będą restrykcyjnie egzekwowane w trakcie kontroli PIP i UDT w 2017 roku

Chcesz otrzymać wzorcowe dokumenty, które ułatwią Ci samodzielne odtworzenie brakującej dokumentacji maszyny zgodnie z minimalnymi oraz zasadniczymi wymaganiami prawnymi

Jako szef firmy, kierownik produkcji, szef utrzymania ruchu, brygadzista, kierownik zmiany jesteś odpowiedzialny za nadzór pracy przy maszynach i chcesz zabezpieczyć swoją odpowiedzialność z Kodeksu Pracy, cywilną oraz karną, której podlegasz z tytułu nowych wymogów prawnych wprowadzonych w 2016 roku

Musisz przygotować swój zakład do kontroli PIP, która nieuchronnie spotka Cię w 2017 roku i poznać obowiązkowe elementy kontroli dostosowania urządzeń technicznych do wymagań zasadniczych i minimalnych, w tym dotyczące oceny ryzyka, poświadczenia zgodności czy oznakowania CE wg nowych wytycznychDzięki udziałowi w warsztatach

 

Prelegent:

Adam Górny
Doświadczony pracownik naukowy Zakładu Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej; specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych; autor publikacji na temat oceny zgodności, ergonomii i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn..

Program warsztatów:

I
Praktyczny komentarz do zmienionych wymagań dyrektyw nowego podejścia i nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności Dz.U. 2016 poz. 542 – ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych „po nowemu”
 1. Jakich maszyn i urządzeń technicznych dotyczą nowe wymagania dyrektyw UE (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE) i jakie obowiązki na 2017 rok wprowadzają?
 2. Jak w praktyce przeprowadzić ocenę zgodności eksploatowanych lub wytwarzanych maszyn i urządzeń wg wymagań nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności z kwietnia 2016r.?
 3. Jak powinna wyglądać procedura oceny zgodności maszyn wytworzonych jednostkowo na własny użytek, a jak w produkcji seryjnej?
 4. Jakie są sprawdzone sposoby, które można wykorzystać do zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny oraz zbadania jej stanu technicznego? – praktyczne listy kontrolne
II
Odpowiedzialność oraz obowiązki poszczególnych pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach oraz zapewnienia kompletności dokumentacji maszynowej w 2017 roku
 • Czego musi dopilnować szef firmy i jaką odpowiedzialność nakłada na niego nowa Ustawa o Ocenie Zgodności?
 • Jak powinna zabezpieczyć swoją odpowiedzialność osoba prowadząca bezpośredni nadzór nad pracownikami pracującymi przy maszynach – przedstawiamy konkretne wytyczne dla poszczególnych stanowisk w firmie i zakresów odpowiedzialności
 • Na kim, według wytycznych KP, k.c., k.k. oraz ustawy o systemach oceny zgodności, spoczywa odpowiedzialność w razie ciężkiego wypadku na miejscu pracy - praktyczna lista kontrolna elementów, w które powinna być wyposażona każda maszyna lub urządzenie techniczne na wypadek kontroli prokuratury oraz PIP
 • Rodzaje i źródła kar, jakie mogą dotknąć firmę i pracowników z tytułu niedopełnienia obowiązków formalnych i dokumentacyjnych, w tym nowa kara „na firmę” w wysokości 100 000 zł
 • Jak będzie wyglądała odpowiedzialność w praktyce egzekwowana przez polskie sądy względem polskich firm, gdy producent nie dostarczy kompletnej dokumentacjimaszynowej lub gdy firmy same dokonują zmian w maszynie?
 • Analiza wypadków przy pracy – omawiamy najbardziej kontrowersyjne wypadki przy pracy wynikające z niedopilnowania poprawności wyposażenia maszyny w obowiązkowe etykiety, oznaczenia oraz dokumenty w podziale na:
  • odpowiedzialność pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami lub innymi osobami fizycznymi
  • odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny do obrotu
III
Warsztat dokumentacyjny – „maszyny po remoncie lub modernizacji” oraz „maszyny sprowadzane lub wykonane na własny użytek”
 • Co wchodzi w zakres dokumentacji technicznej maszyn zgodnie z nową Dyrektywą 2006/42/WE, a jak w praktyce wygląda dopuszczalne minimum i dla których maszyn może być stosowane?
 • W jakiej sytuacji maszyna „stara” staje się nowym produktem i kiedy zmiany modyfikujące jej parametry należy uznać za istotne?
 • Jak sprawdzić poprawność i kompletność dokumentacji maszyn „starych”, zakupionych na rynku wtórnym oraz nowych, wprowadzanych do obrotu wg obowiązujących wytycznych rozporządzenia Dz. U. Nr 199, poz. 1228?
 • Jakie druki i formularze należy obowiązkowo przygotować dla maszyn sprowadzanych, a jakie dla wykonanych lub zmodyfikowanych na własne potrzeby? – wytyczne na 2017 rok
 • Jak praktycznie określić poziom istotnych zmian wprowadzanych w maszynie, które mogą skutkować koniecznością przeprowadzenia procedury oceny zgodności? – przykłady drobnych oraz głębokich modernizacji
IV
Ocena ryzyka technicznego maszyny wg normy PN-EN ISO 12100
 • Zasady oceny ryzyka maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE
 • W jakich sytuacjach po remoncie lub modernizacji maszyny należy ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka technicznego?
 • Obowiązujące wymagania podczas analizy zagrożeń i szacowania ryzyka technicznego maszyn „od A do Z” – ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dyrektyw UE oraz nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności
 • Studium przypadku: Praktyczne zastosowanie normy PN-EN ISO 12100 i metody FMEA przy ocenie ryzyka „starej” maszyny
 • Wykaz działań zmniejszających poziom ryzyka maszyny, które można wprowadzić od ręki – zalecane środki zapobiegawcze
V
Przygotowanie obowiązkowej dokumentacji maszyny "krok po kroku" - 3 godziny praktycznych warsztatów skrojonych na potrzeby uczestników
 • Odtworzenie brakującej instrukcji obsługi w urządzeniach, których producent już nie istnieje
 • Zasady wprowadzania zmian w DTR po modyfikacji maszyny – jak dokonywać wpisów
 • Przygotowanie instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem nowych zasad bezpieczeństwa – analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyny
 • Ocena poprawności dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg 2006/42/WE
 • Przykład dostosowania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji wg nowych wymagań minimalnych i zasadniczych na 2017 r.
VI
Jak przygotować firmę do kontroli w 2017 roku w kontekście najnowszych zmian prawnych i zmienionych procedur stosowanych przez PIP
 • Kiedy i na jakich zasadach mogą być przeprowadzane pierwsze w 2017 roku kontrole w zakładach przemysłowych i jak się do nich przygotować?
 • Jakie konsekwencje prawne wynikają ze stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy w dokumentację techniczną i wymagane prawnie instrukcje obsługi?
 • Jak zmienił się sposób wykonywania kontroli i PIP – kto poza inspektorem może uczestniczyć w kontroli, które branże i zakłady pracy będą na celowniku w pierwszej kolejności w 2017 roku i jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych?
 • Na przykładach pokażemy, co zweryfikować na stanowiskach pracy przed samą kontrolą, aby stan rzeczywisty firmy zgadzał się z dokumentacją, co może być uznane przeoczeniem, a co naruszeniem przepisów?
 • Praktyczna checklista – najczęściej występujące niezgodności występujące w dokumentacji technicznej maszyn.

Przez cały czas trwania warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, na bieżąco wyjaśniać wątpliwości
i konsultować z prelegentem zakres informacji wymagany przy odtwarzaniu
i uaktualnianiu dokumentacji technicznej maszyny.

UWAGA! DOKUMENTACJA MASZYNOWA NA CD – GRATIS!

Z warsztatów wyjadą Państwo z pakietem informacji, jak w praktyce powinna wyglądać ocena zgodności "po nowemu" i co powinna zawierać kompletna dokumentacja techniczna, aby nie budziła zastrzeżeń podczas kontroli PIP i UDT oraz płytą CD, która zawiera:

 • szczegółowy wykaz zmienionych wymagań zasadniczych wprowadzonych znowelizowanymi dyrektywami nowego podejścia i nową Ustawą o Systemach Oceny Zgodności
 • praktyczną listę kontrolną do oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych wg nowych wytycznych na 2016 r.
 • wzorcowy uniwersalny szablon instrukcji obsługi maszyny w formie edytowalnej zgodny z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE
 • zatwierdzoną instrukcję opracowania lub uzupełniania dokumentacji maszynowej wraz z odniesieniem do obowiązujących wymagań dyrektyw UE
 • checklistę do weryfikacji instrukcji obsługi dostarczonej wraz z maszyną podlegającą pod MD 2006/42/WE
 • wskazówki przy opracowywaniu oraz przykładowe wpisy, jakie obowiązkowo musi zawierać poprawnie sporządzona dokumentacja maszyny
 • wzór deklaracji zgodności WE opracowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przyjętymi praktykami jako załącznik DTR
 • przykład wzorcowo przeprowadzonej i sporządzonej oceny ryzyka technicznego maszyny zgodnie z PN-EN ISO 12100
 • zestaw gotowych do wykorzystania kart oceny wymagań minimalnych i zasadniczych dla różnego rodzaju urządzeń technicznych, w tym m.in.: pras mechanicznych i hydraulicznych, nożyc gilotynowych, maszyn przejezdnych, maszyn przemysłu spożywczego

Miejsce i termin

Poznań, 25.01.2017 r.
Omega
ul. Dąbrowskiego 79

Warszawa, 26.01.2017 r.
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A

Katowice, 27.01.2017 r.
Europrofes
ul. Stawowa 10

Koszt uczestnictwa

w warsztacie

Koszt uczestnictwa:

Niższa cena na zgłoszenia nadesłane do 15 grudnia 2016! 999 zł + VAT

Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 1199 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.


Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /warsztaty-maszynowe/index.php on line 773

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /warsztaty-maszynowe/index.php on line 773

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /warsztaty-maszynowe/index.php on line 773


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Niższa cena na zgłoszenia nadesłane do 15 grudnia 2016! 999 zł + VAT
 • Koszt uczestnictwa w kursie wynosi: 1199 zł netto
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Faktura pro forma zostanie wysyłana do Zamawiającego na podany w zamówieniu adres mailowy najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 5. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Uwaga! Rabaty dla zgłoszeń mnogich udzielane są od ceny podstawowej.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 141 lub: anna.cywinska@forum-media.pl
 6. Nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma informacje organizacyjne, zawierające m.in. dane o miejscu szkolenia oraz fakturę pro forma.
 7. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z  rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 8. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 9. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 10. W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego w regulaminowym terminie lub braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Alicja Wierzbicka
Event Manager
alicja.wierzbicka@forum-media.pl
tel. 61-66-55-881