Wyjątkowe warsztay online dla dyrektorów placówek oświatowych

12 godz. wartościowych szkoleń

W czasie warsztatów omówimy 6 zagadnień niezbędnych w pracy każdego dyrektora w roku szkolnym 2016/2017. Każdy temat to dziesiątki prawdziwych przykładów, wzorcowa dokumentacja i przydatne porady

4 uznanych prowadzących

Prowadzący warsztaty to uznani specjaliści, m.in.: Izabela Suckiel - konsultant ds.kadry kierowniczej i ewaluacji oraz Maria Pecyna - wieloletni wizytator KO w Legnicy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego.

6 zaświadczeń + certyfikat

Każdy warsztat kończy się uzyskaniem zaświadczenia, a kończąc cały cykl i zdając egzamin uzyskasz certyfikat

Poznaj wiążące interpretacje nowych zmian prawnych przygotowanych przez resort edukacji

Zapisz się na cykl warsztatów, złożony z 6 modułów
Moduł 1

 Nadzór pedagogiczny dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki 

 • Co się zmienia w nadzorze pedagogicznym od dnia 1 września 2017r.?
 • Od czego zależy skuteczność działań w nadzorze pedagogicznym? – organizacja, planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora?
 • Jak przygotować ewaluację wewnętrzną i przeprowadzić ją w zgodzie z metodologią badań?
 • Jak przygotować przedszkole, szkolę i placówkę do ewaluacji zewnętrznej?

Moduł 2

 Planowanie i prowadzenie obserwacji w szkole 

 • Podstawy prawne obserwacji w szkole
 • Cele i rodzaje obserwacji
 • Zasady planowania i prowadzenia obserwacji
 • Arkusze obserwacji
 • Wykorzystanie wniosków z obserwacji w nadzorze pedagogicznym

Moduł 3

 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych 

 • Sytuacja kryzysowe w przedszkolu, szkole i placówce na przykładzie wybranych zdarzeń
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Wypadek w szkole i placówce – obowiązki dyrektora i pracowników
 • Udział Policji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

Moduł 4

 Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach 

 • Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej od dnia
     1 września 2017r.
 • Nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Nowe zadania nauczycieli i specjalistów
 • Rola i zadania dyrektora w udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Moduł 5

 Ruchy kadrowe w oświacie 

  Dokonywanie zmian kadrowych w przedszkolach, szkołach i placówkach (zwolnienie, przeniesienie, uzupełnienie etatu, stan nieczynny, likwidacja stanowiska)
 • Kryteria wyboru nauczycieli do zwolnienia lub zmiany warunków pracy
 • Formy zatrudnienia pracowników pedagogicznych (rodzaje umów w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty)

Moduł 6

 Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 

 • Sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego
 • Określenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez radę pedagogiczną
 • Wnioski i rekomendacje stanowiące podstawę planowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

   NadzorPedagogiczny.pl   

Łatwy dostęp do wiedzy ekspertów

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach online prowadzonych przez autorów serwisu NadzorPedagogiczny.pl?

 • Program jest gwarantem wysokiej jakości merytorycznej oraz kompleksowej wiedzy, która pomoże usprawnić funkcjonowanie Twojej placówki
 • Przez cały okres trwania kursu każdy uczestnik ma możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertami
 • Kurs jest oparty na przykładach z innych placówek– zdobyta wiedza umożliwi Państwu sprawne poruszanie się po przepisach i pozwoli uniknąć niebezpiecznych błędów.


NadzorPedagogiczny.pl zaufaniem obdarzyło:

3607

Dyrektorów placówek oświatowyczh

Nasi eksperci odpowiedzieli na:

7323

pytania zadane przez dyrektorów

Certyfikowane warsztaty online to część pakietu Premium dostępnego w ramach serwisu NadzórPedagogiczny.pl najpopularniejszego serwisu dla dyrektorów placówek oświatowych

Jeden serwis - morze korzyści

Chcesz uzyskać dostęp do Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych potwierdzających realizację kierunków oświatowych Państwa? Wszystkie dostępne są w pakiecie premium w serwisie NadzórPedagogiczny.pl
Zamawiając pakiet premium zyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu, wykorzystywanych przez tysiące dyrektorów w Polsce. Główne korzyści to:

2350+ dokumentów

W bazie serwisu znajdziesz regularnie aktualizowane wzory wszystkich dokumentów niezbędnych w pracy dyrektora.

Dokumenty na życzenie

Nie znalazłeś/aś poszukiwanego dokumentu w naszym serwisie? Nasi autorzy przygotując dla Ciebie wzorcowy dokument zgodnie z Twoimi wytycznymi!

7300+ odpowiedzi

Ponad 6000 pytań zadali nasi użytkownicy, a na wszystkie z nich odpowiedzi udzielieli nasi eksperci. Możesz korzystać z tej wiedzy lub zadać własne pytanie

25+ autorów

Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów, ludzi, którzy mają ugruntowana i aktualną wiedzę na temat wszystkich wymagań stawianych przed placówkami oświatowymi i ich dyrektorami

Zamów dostęp do certyfikowanych warsztatów

Certyfikowane warsztaty online dostępne są jako część abonamentu Premium
w serwisie NadzorPedagogiczny.pl. Aby uzyskać do nich dostęp zamów abonament w pełnej cenie!

Zamawiam