Przedsprzedaż

Przedsprzedaż!

Tylko w listopadzie
niższa cena!

Sprawdź

SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

DIAGNOZA i TERAPIA DZIECKA
Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Narzędzia przesiewowe i diagnostyczne, wczesna interwencja,
terapia logopedyczna, komunikacja wspomagająca i alternatywna.

Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne –
a wszystko w wygodnej formule online

ZGŁOŚ UDZIAŁ
 • Patronat:
 • Data rozpoczęcia:
  1 marca 2018 r.

 • Czas trwania studium:
  6 miesięcy

 • Ilość godzin kształcenia:
  100 godzin

 • Poziom zaawansowania:

 • Dogodna forma kształcenia:
  online

 • Opłata rekrutacyjna:
  0 zł

Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do skutecznego rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji dziecka, zapoznanie ich z działaniami zespołu diagnozującego oraz wyposażenie w wiedzę niezbędną do prawidłowego wdrożenia postępowania terapeutycznego. Kurs przeznaczony jest dla logopedów, ale też psychologów i pedagogów zainteresowanych terapią zaburzeń komunikacji u dzieci z ASD.

W ramach kształcenia dowiecie się Państwo:

 • Jak rozpoznaje się niepokojące objawy i diagnozuje zaburzenia ze spektrum autyzmu wykorzystując narzędzia przesiewowe i diagnostyczne, m.in. ADOS-2, ASRS, ADI-R i M-CHAT-R/F.

 • Jak dokonać obserwacji osoby skierowanej na diagnozę pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu m.in. w zakresie interakcji społecznych, języka i komunikowania się oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

 • Jakie są najbardziej skuteczne metody i techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu m.in. TEACCH, Metoda Behawioralna, RDI, Metoda ESDM, Metoda Opcji oraz Trening Umiejętności Społecznych.

 • Jak dobrać efektywne programy ACC w kontekście specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz poznać zasady pracy metodą PECS.

 • Jak świadomie podjąć współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu terapeutycznego - diagnostami, terapeutami, rodzicami i nauczycielami, która da gwarancję efektywnej terapii.

W ramach kursu otrzymają Państwo:

15 godzin filmów szkoleniowych

prezentacje

16 studiów przypadku

bibliografię

6 godzin superwizji online z prelegentami

stałą opiekę merytoryczną podczas trwania kursu

kilkanaście artykułów merytorycznych

6 CERTYFIKATÓW zaświadczających udział w modułach kursu

ćwiczenia i scenariusze zajęć

CERTYFIKAT zaświadczający udział w kursie

WYKŁADOWCY:

dr Joanna Kwasiborska-Dudek

doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM.

dr Karina Szafrańska

doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, wykładowca akademicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie.

Karolina Dyrda

psycholog, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Magdalena Kaźmierczak

pedagog, analityk zachowania, założyciel i dyrektor kliniczny Pyramid Educational Consultants w Polsce, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji.

Ewa Małachowska

logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy.
 

Halina Wrzosek-Końsko

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej.
 
 

Sylabus Kursu

Moduł 1

service

CHARAKTERYSTYKA, OBSERWACJA I DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU – PERSPEKTYWA PSYCHIATRY, PSYCHOLOGA I LOGOPEDY

Wykładowcy:
Halina Wrzosek-Końsko, Ewa Małachowska

Zaburzenia ze spektrum autyzmu - kryteria rozpoznawania u dziecka w pierwszym, drugim i kolejnym roku życia.

Znaczenie i rola terapii logopedycznej dziecka z ASD

Proces diagnostyczny i terapeutyczny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - perspektywa psychologa

Moduł 2

service

NARZĘDZIA PRZESIEWOWE I DIAGNOSTYCZNE W ASD

Wykładowca:
dr Joanna Kwasiborska - Dudek

Narzędzia przesiewowe i diagnostyczne w ASD

Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu

ADOS-2 – złoty standard w diagnozie ASD

Ocena funkcjonowania małego dziecka z ASD w metodzie The Early Start Denver Model (ESDM)

Moduł 3

service

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA MAŁEGO DZIECKA Z ASD

Wykładowca:
Ewa Małachowska

Uwarunkowania rozwoju małego dziecka ze spektrum autyzmu - możliwości wczesnego wykrywania i efekty wcześnie prowadzonej terapii

Warsztat pracy logopedy w zakresie wczesnej interwencji dziecka z ASD

Kryteria diagnostyczne a różnice w rozwoju dzieci w 12., 24. i 36. miesiącu życia

Moduł 4

service

SKUTECZNE METODY TERAPEUTYCZNE W PRACY Z DZIEĆMI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Wykładowcy:
Dr Karina Szafrańska, Karolina Dyrda

Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Terapia dzieci z Zespołem Aspergera - dobór metod terapeutycznych.

Moduł 5

service

TERAPIA ZABURZEŃ KOMUNIKACJI. KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA

Wykładowca:
Magdalena Kaźmierczak

Terapia zaburzeń komunikacji u dzieci z ASD. Konstruowanie efektywnego środowiska edukacyjnego.

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w terapii logopedycznej dziecka ze spektrum autyzmu.

Moduł 6

service

PRACA LOGOPEDY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PRZYPADKU

Wykładowcy:
Dr Karina Szafrańska, Ewa Małachowska

Terapia dziecka ze spektrum autyzmu zdiagnozowanym przed 36 miesiącem życia

Terapia dziecka starszego z Zespołem Aspergera

Dlaczego warto zdecydować się na udział w specjalistycznym kursie dokształcającym?

 • Program kursu jest tak samo bogaty jak programy najlepszych studiów podyplomowych na rynku - zaletą kursu jest jego dopasowanie do potrzeb osób, które nie znajdują czasu na udział w regularnych zjazdach. To ty sam decydujesz, jak i kiedy będziesz brał udział w wykładach i przyswajał nowe treści - za sprawą dostępu do platformy online, na której co tydzień będziesz otrzymywał od opiekuna merytorycznego materiały szkoleniowe - wykłady, ćwiczenia, indywidualnie dobierane zadania i testy.
 • To nieprawda, że podczas kursów online nie masz dostępu do praktyki i brakuje interakcji z prowadzącym! Zapewniamy bogatą ilustrację wykładów w postaci filmów ćwiczeniowych prezentujących studia przypadku, które są krok po kroku komentowane przez wykładowcę z podkreśleniem momentów kluczowych dla diagnozy i terapii. Wszystkie wątpliwości możesz na bieżąco konsultować z prowadzącym szkolenie.
 • Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną ze strony uznanych superwizorów - dzięki temu będziesz miał rzetelną weryfikację postępów w nauce i pewność, że Twoja praca będzie skuteczna.
 • Dajemy możliwość tworzenia specjalistycznych grup dyskusyjnych online - dzięki temu zyskasz platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.
 • Postępy w nauce monitorujemy na bieżąco - na koniec każdego modułu sprawdzamy poziom przyswojenia materiału za pomocą krótkiego testu. Jeśli przejdziesz test pozytywnie otrzymujesz certyfikat na koniec Modułu, jeśli stwierdzimy, że powinieneś uzupełnić lub utrwalić wiedzę, otrzymasz dodatkowe materiały i możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącym.

JAK WYGLĄDA KSZTAŁCENIE W RAMACH KURSU?

 • Proponujemy metodologię wykładów, ćwiczeń i indywidualnie dobieranych zadań oraz testów, która została opracowana i sprawdzona w USA i Europie Zachodniej. Takie nowoczesne formy kształcenia są rekomendowane przez największe uniwersytety na świecie, jak Michigan czy Stanford – dzięki temu zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Zapewniamy bogatą ilustrację w postaci filmów ćwiczeniowych. Filmy są krok po kroku komentowane przez wykładowcę, z podkreśleniem momentów kluczowych diagnostyki i terapii.
 • Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną ze strony uznanych na świecie superwizorów – dzięki temu będziesz miał rzetelną weryfikację postępów w nauce i pewność, że Twoja praca będzie skuteczna.
 • Dajemy możliwość tworzenia specjalistycznych grup dyskusyjnych online – dzięki temu zyskujesz platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.
 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

PROFIL ABSOLWENTA

 • Posiada najnowszą wiedzę naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, logopedii, psychiatrii dziecięcej w zakresie konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.
 • Potrafi trafnie dokonać obserwacji osoby skierowanej do diagnozy pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu w zakresie: interakcji społecznych, języka i komunikowania się, ograniczonych i powtarzanych zachowań, zainteresowań, a także zabawy i wyobraźni.
 • Potrafi diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka ze szczególnym nakierowaniem na komunikację i rozwój mowy.
 • Zna narzędzia przesiewowe i diagnostyczne w ASD i wie, jak się nimi posługiwać.
 • Zna najbardziej skuteczne metody i techniki terapeutyczne, potrafi konstruować indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne oraz prowadzić terapię grupową.
 • Potrafi zaplanować i wdrożyć postępowanie terapeutyczne w zakresie wzbudzenia i zrozumieniem intencji komunikacyjnej u pacjenta, tak by dziecko nie tylko mówiło, ale przede wszystkim komunikowało się.
 • Świadomie podejmuje współpracę z lekarzem, psychologiem, pedagogiem specjalnym i wychowawcami dziecka oraz potrafi wskazać i zrealizować obszar swoich oddziaływań terapeutycznych.

Jak to działa?
Zobacz, jak wygląda udział w kursie krok po kroku..

1. Zapisz się na kurs.

W momencie złożenia zamówienia skontaktuje się z Tobą opiekun merytoryczny- przekaże ci wszystkie informacje organizacyjne istotne przed przystąpieniem do kursu.

2. Na dzień dobry sprawdzimy Twoją wiedzę, aby lepiej dopasować treści z kursu do Twoich wymagań.

Nie masz się czego obawiać.. Test online zajmie ci kilkanaście minut, a został skonstruowany w ten sposób, żebyśmy mogli dopasować poziom ćwiczeń i zadań do poziomu uczestników.

3. Otrzymasz indywidualny dostęp do platformy online Uniqskills, na której będziemy regularnie zamieszczać wszystkie materiały z kursu.

To Ty decydujesz, kiedy i jak będziesz przyswajał nowe informacje. Z poziomu platformy możesz oglądać wykłady wieczorami, w weekendy czy po godzinach pracy.

4. Całość studium realizowana jest na interaktywnej platformie, dzięki której otrzymasz dostęp do:

 • Pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie Uniqskills 24h/dobę
 • Multimedialnych wykładów online (wykład w formie filmu zintegrowanego ze slajdami)
 • Ćwiczeń pomagających zweryfikować zdobytą wiedzę
 • Zadań i testów zaliczeniowych online dostępnych w ściśle określonych terminach
 • Wykładowców – kontakt online w wyznaczonych terminach (superwizje online).

5. Masz pytania dotyczące treści wykładów czy przebiegu ćwiczeń- weź udział w superwizji online z prowadzącym każdy moduł.

To jedyna część kursu, która wymaga „stawienia się” przed komputerem we wskazanych czasie. Jednak nie musisz się martwić. Nie możesz wziąć udziału w superwizji – przekażemy Twoje pytania prowadzącemu i na uzyskasz na nie odpowiedzi.

6. Sprawdź swoją wiedzę i zdobądź potwierdzenie swoich kompetencji.

Jeśli pozytywnie przejdziesz test kończący kurs- otrzymasz certyfikat potwierdzający półroczną pracę. To nie wszystko- certyfikaty przyznajemy również po każdym Module. Dzięki temu możesz dokumentować rozwój zawodowy już po pierwszym miesiącu pracy.

Szkolimy w formule specjalistycznych kursów dokształcających z wielu tematów, zarówno w Europie, jak i w Ameryce Łacińskiej. Zobaczcie, jak uczestnicy oceniają nasze kursy:

"Kurs Mindfulness, Genogramy, TPT, sześciomiesięczny, aktualnie w trakcie części dotyczącej Mindfulness - prowadzony z dużą znajomością rzeczy, przejrzyście, z możliwością kontaktu na żywo z prowadzącymi, doskonale tłumaczony, zapewniający materiały dźwiękowe, prezentacje i materiały tekstowe. Pomimo 35-letniej praktyki w zawodzie psychologa, kurs bardzo mi się przydaje w kontakcie z Pacjentami."

Psycholog, dot. kursu STUDIUM PSYCHOLOGIA PRAKTYCZNA
- MINDFULNESS, GENOGRAMY, TPT

"Doceniam wysoką jakość merytoryczną kursu. Szkolenia online, których w ramach kursu otrzymałam kilkanaście, są prowadzone przez profesjonalistów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i refleksjami na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi. Filmy instruktażowe z ćwiczeniami- po prostu rewelacja, bo prezentują „na żywym organizmie”, jak podejść do małego pacjenta i zachęcić do aktywności. Po kursie czuję się wyedukowany w 100%. Polecam wszystkim, zapewniając, że szkolenie online może być praktyczne."

Terapeuta SI, dot. Kursu APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA TERAPIA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL (TIS) EN EL TRABAJO CON LOS NIÑO

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu.
Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Dodatkowo po każdym module tematycznym otrzymasz certyfikaty potwierdzające pozyskanie wiedzy z danego obszaru tematycznego.
Superwizje to spotkania online na żywo z prelegentami. Terminy superwizji zostaną podane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcje superwizji uczestnicy kursu będą mieli okazję do zadawania pytań prowadzącym.
Zapis każdej superwizji będzie w całości udostępniony uczestnikom kursu w formie video.
Zapisy na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.terapiadzieckazasd.pl lub kontaktując się telefonicznie lub mailowo:
maria.osesek@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 874

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Studium: DIAGNOZA i TERAPIA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Narzędzia przesiewowe i diagnostyczne, wczesna interwencja, terapia logopedyczna, komunikacja wspomagająca i alternatywna.
- 6 modułów 01.03.2017-31.08.2017

UWAGA! Przedsprzedaż!
Tylko w listopadzie niższa cena!

Szczegóły poniżej!

Jak skorzystać z promocji?
Wpisz kod rabatowy przedsprzedaz2017 aby zapisać się w cenie 1500,01 zł brutto!*

Gwarantowana cena obowiązuje przy płatności do 20.01.18.

Modele płatności:

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYM KURSIE DOKSZTAŁACJĄCYM:

 • Kurs obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Kursu,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całego Kursu,
  • certyfikat uczestnictwa w Kursie oraz certyfikaty ukończenia każdego modułu kursu.
 • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Kursie - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Kursie.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Kursie nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Kursie przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Kursu.
 • W przypadku braku udziału w Kursie lub przerwania Kursu w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Kurs.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Kursie z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Kursie innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Kursu wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu.

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Gwarantujemy odpowiedź tego samego dnia!

Dominika Stefanowska

dominika.stefanowska@forum-media.pl
Tel. +48 61 66 55 848

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań