Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /terapia-afazji/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /terapia-afazji/index.php on line 11
Warsztatowy Kongres Szefów Produkcji
VI

WARSZTATOWY KONGRES
SZEFÓW PRODUKCJI

Skuteczne zarządzanie pracownikami
na hali produkcyjnej

24 listopada 2016 | Warszawa

Dzięki udziałowi w Kongresie:

Dowiesz się, jakie konkretne rozwiązania zarządczo-motywacyjne funkcjonują w innych firmach produkcyjnych – dzięki udziałowi coachów specjalizujących się w zarządzaniu ludźmi na produkcji

Dowiesz się, jak skutecznie budzić respekt wśród pracowników, aby rzetelnie wykonywali Twoje polecenia i przestrzegali ustalonych przez Ciebie zasad,

Dobierzesz tylko takie sposoby motywowania, które zapewnią ponadprzeciętne wykonanie norm produkcyjnych,

Podpatrzysz sprawdzone metody delegowania zadań i odpowiedzialności – skończysz z ciągłym kontrolowaniem i zyskasz czas na priorytetowe zadania,

Ustalisz zrozumiałe zasady i skutecznie będziesz egzekwował ich przestrzeganie, dzięki czemu definitywnie zakończysz problem konfliktów na Twojej hali,

Umiejętnie zastosujesz rozwiązania z najnowszego Kodeksu Pracy, które zdyscyplinują pracowników, a jednocześnie są zgodne z obowiązującym prawemCo wyróżnia nasz kongres?

 

Prelegenci:

Emilia Pankowska
Wieloletni pracownik instytucji nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. Trener i wykładowca problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz w szkole policealnej na kierunkach prawo pracy oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu seminariów, konferencji i szkoleń otwartych i zamkniętych dla pracodawców, managerów oraz służb bhp. Autorka licznych artykułów i publikacji o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Marcin Łaciak
Psycholog pracy i organizacji. Od 2005 roku prowadzi szkolenia w firmach produkcyjnych z zakresu zarządzania zespołem, budowania grup zadaniowych, organizacji współpracy wewnątrzorganizacyjnej, wdrażania systemu ocen wewnętrznych oraz prowadzenia rekrutacji. Wykładowca UAM w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pracy i doradztwa zawodowego.

Ramowy program Kongresu:

I
Problem nr 1
BRAK MOTYWACJI DO PRACY U PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH
 1. W jaki sposób inspirować swoich podwładnych do ponadprzeciętnej pracy w sytuacji gdy nie możesz im zaoferować wyższego wynagrodzenia?
 2. Jak powinieneś mówić o motywatorach, aby nawet mała okazjonalna premia zmobilizowała Twoich pracowników do wytężonego wysiłku?
 3. W jaki sposób możesz sprawdzić, czy stosowane przez Ciebie motywatory w ogóle działają?
 4. Jak na pracowników wpływają alternatywne sposoby motywowania takie jak np. rywalizacja na hali - jakie zagrożenia mogą się wiązać z ich stosowaniem i kiedy się na nie decydować?
 5. Na co musisz uważać podczas wyrażania swojej opinii o wykonywanej przez podwładnego pracy - jakie komunikaty mogą negatywnie wpłynąć na wyniki?
 6. Jak skrytykować pracownika, aby nie wziął tego do siebie tylko faktycznie zaczął pracować lepiej?
 7. Tylko u nas! W jakich sytuacjach koniecznie należy sięgnąć po środki dyscyplinujące pracowników i które z nich mają największą skuteczność?
 1. STUDIUM PRZYPADKU:
  Analiza mocnych i słabych stron systemów motywacyjnych w polskich firmach produkcyjnych
II
Problem nr 2
KONFLIKTY W ZESPOLE
 1. Tylko u nas! Jak na bieżąco i szybko reagować, czyli dobieram strategię do zaistniałej sytuacji na hali produkcyjnej: ciągłe spóźnienia, kłótnie między pracownikami, kradzieże.
 2. Kiedy powinieneś angażować się w konflikt w Twoim zespole, a kiedy lepiej poczekać, aby sytuacja sama się rozwiązała?
 3. Trudne sytuacje na linii kierownik zmiany – podwładny. Jak dbając o autorytet i kontrolując własne emocje, rozmawiać z podwładnymi, aby osiągnąć swój cel w trudnej sytuacji?
 4. Jak rozwiązywać konflikty między zmianami i stworzyć atmosferę wspólnej odpowiedzialności za cel?
 5. W jaki sposób przekazywać zespołowi negatywne informacje np. o zabraniu premii, likwidacji oddziału, zwolnieniu pracownika, abyś uniknął zbędnego chaosu i negatywnych reakcji?
 1. STUDIUM PRZYPADKU:
  Metody pozytywnego rozwiązywania konfliktów w praktyce polskich firm produkcyjnych
III
Problem nr 3
NIEUZNAWANIE AUTORYTETU SZEFA
 1. Jak skutecznie wzbudzić respekt wśród zarządzanych pracowników – zestaw zasad, które koniecznie trzeba wdrożyć w codziennej pracy.
 2. Jak zyskać autorytet wśród osób, które mają cię za „swojego”, a nie za kierownika lub wśród takich, którzy nie uznają Twojej nadrzędności i masz z nimi wieczne kłopoty.
 3. Surowy szef czy kolega – jaki wzorzec zarządzania lepiej sprawdzi się na hali produkcyjnej?
 4. Czy szef zawsze musi być nieomylny? – kiedy warto przyznać się do błędu i jak to robić, aby nie stracić autorytetu wśród podwładnych.
 5. Nowość! Jakie zachowania wpłyną na Twój negatywny odbiór w zespole i których powinieneś unikać, aby osiągnąć stawiane przed Tobą cele?
 1. STUDIUM PRZYPADKU:
  Różne metody przywództwa w wybranych firmach produkcyjnych wraz z analizą odniesionych efektów zarządczych
IV
Problem nr 4
BRAK SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKÓW
 1. W jaki sposób skutecznie delegować zadania w oparciu o przykładowy plan pracy na zmianie.
 2. Jak nadawać priorytety zespołowi i uczyć go właściwego rozpoznawania sytuacji - które mają traktować jako ważne i pilne?
 3. Podstawa to właściwa i właściwie przekazana informacja – jak sprawić, aby mechanicy/operatorzy rozumieli cele, na jakie pracują i utożsamili się z nimi?
 4. Po raz pierwszy! Jak eliminować błędy popełniane na poziomie operatorów ucząc pracowników samodzielnego dochodzenia do przyczyn powstawania błędów.
 5. Jakie metody egzekwowania zadań i dyscyplinowania członków zespołu sprawdzą się w przypadku Twojej firmy w zależności od specyfiki pracy?
 1. STUDIUM PRZYPADKU:
  na wybranych 3 firmach produkcyjnych:
  Budowanie samodzielności poprzez delegowanie zadań i wzrost odpowiedzialności
Panel SPECJALNY
Najnowszy Kodeks Pracy na hali produkcyjnej
 1. Jak zgodnie z Kp postępować z pracownikiem, który ciągle korzysta z L4, notorycznie się spóźnia i robi częste przerwy „na papierosa”?
 2. Jakie procedury zastosować wobec pracownika, który przychodzi do pracy w stanie niedyspozycji, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających?
 3. Jak zgodnie z prawem dyscyplinować pracowników w zależności od zaistniałej sytuacji – przegląd narzędzi prawnych od upomnień przez pozbawienie premii po zwolnienie dyscyplinarne.
 4. Jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą i zwalniającą – czego absolutnie nie wolno mówić i jaką dokumentację zebrać, aby przytoczone argumenty nie zostały wykorzystane przeciwko pracodawcy?
 5. Tylko u nas! Jak dokumentować zakres obowiązków dla pracowników i wyznaczać im zadania podczas przestojów tak, aby nie naruszać Kp. i żeby pracownicy nie mogli odmówić ich wykonania?
 1. BONUS:
  Wykaz konkretnych narzędzi zarządczych na tle Kodeksu Pracy do zastosowania w rzeczywistości prawnej 2017 roku.

Gwarancja najwyższej jakości

Starannie dobieramy Prelegentów oraz uważnie sprawdzamy kompetencje wszystkich osób, które będą prezentowały ważne dla Państwa tematy.

W odróżnieniu od innych konferencji Rada Programowa czasopisma Pracownik Fizyczny ma realny wpływ na wszystkie prezentacje i nie boi się dokonywać radykalnych zmian tak, aby tylko 100% praktyki i esencji doświadczeń pojawiło się na Kongresie.Termin i lokalizacja:

VI Warsztatowy Kongres Szefów Produkcji
odbędzie się 24 listopada 2016 r.
w Warszawie
.

Pakiet uczestnika

zawiera:

 

Koszt uczestnictwa

w Kongresie

Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 899 zł + VAT/osobę.Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /terapia-afazji/index.php on line 610

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /terapia-afazji/index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /terapia-afazji/index.php on line 610


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 899 zł + VAT/osobę.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 123 lub joanna.przybylska@forum-media.pl.
 5. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 6. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 10. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Joanna Przybylska
Event Manager
joanna.przybylska@forum-media.pl
tel. 61 66 83 123