Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /szlifowanie-zebow/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /szlifowanie-zebow/index.php on line 11
Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne

Certyfikowany Ogólnopolski Kurs

Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne

Jak rekonstruować tkankę zębów przy zastosowaniu wkładów z włókien szklanych, materiałów kompozycyjnych i ceramicznych, by uzyskać trwały i estetyczny efekt?

Intensywne warsztaty z udziałem rzeczywistego pacjenta

Techniki i metody dra Piotra Okońskiego
Warszawa, 4 lutego 2017 r. (II termin)

Warsztaty w małej, zamkniętej grupie maks. 8 osób oraz indywidualne konsultacje

Weź udział, jeżeli chcesz:

Wdrożyć "od zaraz" autorskie i nowoczesne techniki preparacji zębów pod uzupełnienia stałe z sukcesem wykorzystywane przez dra Piotra Okońskiego

Prześledzić tok rozumowania eksperta, który pozwala dobrać najlepsze metody i techniki protetyczne do indywidualnego przypadku pacjenta

Poszerzyć swoją ofertę o najbardziej dochodowe i najczęściej wybierane zabiegi stomatologii estetycznej

Zwiększyć znacząco swoje obroty, oferując nowe zabiegi stomatologiczneWarsztaty organizowane w ramach elitarnego cyklu szkoleniowego:
AKADEMIA FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJPodczas warsztatów:

 • Dr Okoński wykona "na żywo" z udziałem rzeczywistego pacjenta:
  • preparację pod koronę ceramiczną
  • retrakcję dziąsła
  • rejestrację zwarcia
  • wyciski
  • koronę tymczasową
 • Uczestnicy pod okiem prowadzącego samodzielnie opracują zęby na fantomie pod różne rodzaje uzupełnień ceramicznych (dla chętnych)

Podczas kursu w gabinecie dra Piotra Okońskiego:

 • Podpatrzysz jego triki i autorskie metody pracy stosowane w przypadkach klinicznych pacjentów, u których wykonano różnego typu uzupełnienia ceramiczne
 • Zaplanujesz leczenie oraz dobór technik do konkretnego pacjenta w celu osiągnięcia najlepszego efektu estetycznego odcinka przedniego oraz trwałości struktury protetycznej w odcinku bocznym
 • Samodzielnie wykonasz preparację zębów pod różne rodzaje uzupełnień ceramicznych
 • Wprawisz się w wykonaniu: skutecznej retrakcji dziąsła oraz prawidłowych wycisków silikonowych, aby zapewnić pacjentowi estetyczne i trwałe rozwiązania
 • Otrzymasz jasne i przejrzyste wytyczne – jak radzić sobie w sytuacjach niestandardowych
 • Poznasz narzędzia do komunikacji z pacjentem, dzięki którym precyzyjnie rozpoznasz jego potrzeby i oczekiwania, a tym samym ustrzeżesz się przez poprawkami
 • Rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie materiałoznawstwa, co usprawni Twoją współpracę z technikiem protetykiem
 • Skonsultujesz z ekspertem swoje trudne przypadki kliniczne

TYLKO U NAS!

 • Dajemy Ci przyspieszony KURS, będący samą niezbędną esencją – w ciągu 1 dnia wyposażymy Cię w profesjonalne i gotowe umiejętności praktyczne, które w powodzeniem wykorzystasz od razu w gabinecie!

Przeprowadzimy cię w 4 krokach do sukcesu w 1 dzień kursu!

 

AUTOR KURSU:

Dr n. med. Piotr Okoński
Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor ponad wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998-1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

Program kursu w 4 krokach

I
Preparacja zębów z żywą miazgą oraz leczonych endodontycznie - pod różne rodzaje uzupełnień ceramicznych
 1. Opracowanie filarów ze stopniem typu "shoulder" lub "chamfer" oraz ich modyfikacje
 2. Zastosowanie materiałów ceramicznych w rekonstrukcji pełnego łuku zębowego
 3. Estetyka odcinka przedniego oraz pewność i trwałość struktury protetycznej w odcinku bocznym
 4. Ceramiki szklane i tlenkowe, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania
II
Zastosowanie skutecznej retrakcji dziąsła jako klucz do wykonania udanego wycisku
 1. Zalecane techniki i masy wyciskowe
III
Odbudowa bezpośrednia zębów leczonych endodontycznie z użyciem wkładów koronowo-korzeniowych z włókien szklanych
 1. Sposób preparacji i przygotowania tkanek zęba
 2. Zasady cementowania wkładów z użyciem technik adhezyjnych
IV
Cementowanie uzupełnień ceramicznych przy użyciu materiałów złożonych
 1. Dobór cementu kompozytowego do określonego materiału ceramicznego
 2. Przygotowanie tkanek zęba i powierzchni uzupełnienia ceramicznego

Miejsce i Termin

WARSZAWA, Gabinet Stomatologiczny dra Piotra Okońskiego przy ul. Pruszkowskiej 19/21
Warszawa, 4 lutego 2017 r. (II termin), godz. od 10:00 do 17:00

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:

Ostatnie wolne miejsce!

3299 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.


Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /szlifowanie-zebow/index.php on line 675

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /szlifowanie-zebow/index.php on line 675

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /szlifowanie-zebow/index.php on line 675


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ostatnie wolne miejsce!
 • Koszt uczestnictwa w kursie wynosi: 3299 zł + VAT
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Faktura pro forma zostanie wysyłana do Zamawiającego na podany w zamówieniu adres mailowy najpó1niej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 5. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Uwaga! Rabaty dla zgłoszeń mnogich udzielane są od ceny podstawowej.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 881 lub: alicja.wierzbicka@forum-media.pl
 6. Nie pó1niej niż 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma informacje organizacyjne, zawierające m.in. dane o miejscu szkolenia oraz fakturę pro forma.
 7. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 8. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 9. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie pó1niej niż 14 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 10. W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego w regulaminowym terminie lub braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Alicja Wierzbicka
Event Manager
alicja.wierzbicka@forum-media.pl
tel. 61-66-55-881