Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rodo-firma/index.php on line 11
Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Nowe procedury przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Jak zarządzać bazą klientów i prowadzić sprzedaż po wdrożeniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

UWAGA! W 2018 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych.

Nowe przepisy będą obowiązywały bezwarunkowo, a kara za ich złamanie może sięgnąć 20 mln euro.

Co wdrożenie RODO oznacza dla Twojej firmy:

aby wysłać do klienta maila z ofertą, będziesz musiał przygotować nawet 10 klauzul informacyjnych i pozyskać tyle zgód, ile przewidujesz celów przetwarzania danych

koniec z praktyką domyślnie zaznaczanych okienek ze zgodą na przetwarzanie danych – klient musi świadomie zgodzić się na przesyłanie informacji handlowych, i to po Twojej stronie będzie udowodnienie, że posiadasz taką zgodę

nie będziesz mógł kupić lub korzystać z baz zewnętrznych, by wysłać ofertę, jeśli klienci jednoznacznie nie wyrazili na to zgody

zbieranie leadów na dotychczasowych zasadach będzie zakazane – koniec z praktyką uzależniania pobierania gratisów od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

nie będziesz mógł profilować klientów po takich cechach, jak wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód i wysyłać im spersonalizowanych ofert.

 

Aby mogli Państwo oferować swoje towary i usługi bez narażania się na konsekwencje finansowe przygotowaliśmy kompleksowy zestaw narzędzi składający się z poradnika wdrażania RODO oraz portalu internetowego z pełną dokumentacją.

 

Dzięki publikacji będziesz wiedział, jak:

 • przeprowadzić audyt dotychczasowego przetwarzania danych osobowych w swojej firmie i wdrożyć nowe procedury zgodne z RODO

 • przygotować i przetworzyć obecną bazę klientów w taki sposób, aby móc w pełni korzystać z jej zasobów po 28 maja 2018 r.

 • pozyskiwać zgody od klientów na przetwarzanie danych osobowych na nowych zasadach i je inwentaryzować zgodnie z celem przetwarzania i retencją

 • zmienią się zasady prowadzenia sprzedaży w kanałach online marketingu i jak korzystać z narzędzi typu Facebook, AdWordsy, remarketing czy strony www, aby nie narazić się na kary finansowe

 • prowadzić sprzedaż poprzez call center oraz pozyskiwać telefonicznie zgody na przetwarzanie danych

 • dostosować systemy informatyczne do nowych przepisów, by zgodnie z nimi prawidłowo realizować retencję danych, profilować dane, zapewnić prawo do zmiany, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych.

Integralną częścią poradnika jest portal z pełną dokumentacją podzielony na działy:

1. Przygotowanie do wdrożenia RODO:

listy kontrolne dla wszystkich działów i pracowników, które umożliwią szybkie zidentyfikowanie uchybień w przetwarzaniu danych osobowych

pełna dokumentacja wewnętrznego audytu dotychczasowego przetwarzania danych osobowych w firmie

2. Inwentaryzacja baz danych

wzorcowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych w zależności od celu przetwarzania danych

• przykładowe ewidencje zgód z uwzględnieniem ich zakresu i retencji

3. Analiza ryzyka

• przykładowe plany zarządzania ryzykiem związanego z przetwarzaniem danych osobowych

• wzorcowe listy do identyfikacji ryzyk wraz z podziałem na kategorie

zestawy skal prawdopodobieństwa i mierników skutków wystąpień zagrożeń

ankiety dla pracowników

propozycje działań zaradczych służących przeciwdziałaniu i ograniczeniu ryzyka

4. Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych

• przykładowa korespondencja z klientem w celu wywiązania się z obowiązku informacyjnego dotyczącego: sposobu przetwarzania danych osobowych, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych

5. Monitorowanie przetwarzania danych

listy kontrolne sprawdzające ochronę fizyczną obiektów, dostęp do poszczególnych systemów informatycznych i usług sieciowych oraz zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem danych przy użyciu szkodliwego oprogramowania i narzędzi

• rekomendowane narzędzia do testowania skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych

• przykładowe raporty o stanie realizacji ochrony danych

Publikacja to zestaw narzędzi niezbędnych do prawidłowego wdrożenia RODO i zawiera:

 • wytyczne, jak przygotować się do realizacji nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i dostosować systemy informatyczne do nowych przepisów
 • kompletny zestaw procedur i dokumentacji gotowy do wdrożenia od zaraz w firmie udostępniony na portalu

Co wyróżnia naszą publikację

 • Pokazujemy jak inne firmy przygotowują się do wdrożenia nowych przepisów i podpowiadamy, które rozwiązania i narzędzia są najefektywniejsze
 • Podpowiadamy jak dobrać typ zgody do konkretnego celu marketingowe oraz jak skutecznie rozszerzyć raz udzieloną przez klienta zgodę na inne cele
 • Tłumaczymy jak prowadzić promocję w Internecie na nowych zasadach – jak pozyskać dane klientów z social mediów, jak wykorzystywać narzędzia remarketingu, co ze zgodą marketingową po wykonaniu usługi
 • Wskazujemy jak zmiany musisz wprowadzić w swoich systemach informatycznych, aby dostosować je do nowych wymogów przetwarzania danych osobowych
 • Podpowiadamy jak przygotować się do kontroli – wyposażamy Cię w gotową dokumentację oraz listy kontrole, które będą poświadczały, że prawidłowo wywiązujesz się z nowych obowiązków
 • Pokazujemy jak wywiązać się z nowego obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu oraz jak monitorować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych

Wybrane elementy spisu treści poradnika

 1. Pozyskiwanie zgód na nowych zasadach: 
 • Wytyczne, w jaki sposób określać zakres, charakter i okres retencji zbieranych danych, zwłaszcza przy tworzeniu nowych produktów i usług oraz w wypadku przetwarzania w kilku celach
 • Jakie warunki musi spełniać zgoda i co powinien zawierać papierowy i elektroniczny formularz, by wywiązać się z nowego obowiązku informacyjnego
 2. Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych 
 • Wytyczne, w jaki sposób ewidencjonować zgody, zmieniać ich zakres, usuwać je zgodnie z prawem do bycia zapomnianym
 • Jak dostosować do nowych wymogów firmowe oprogramowanie do zarządzania bazami danych pozyskanych z różnych źródeł, takich jak: telefon, sms, czat, numer IP, pliki cookies, wiadomość pozostawiona na fanpage’u firmy
 3. Analiza ryzyka i monitorowanie bezpieczeństwa przetwarzania 
 • Procedury identyfikacji ryzyk wiążących się z niezgodnym z prawem zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem danych osobowych
 • Wytyczne, jak dobierać środki organizacyjne i techniczne w zależności od stopnia ryzyka wystąpienia incydentu w wypadku zautomatyzowanego profilowania
 4. Rejestr czynności przetwarzania danych 
 • Kto i w jakich sytuacjach jest zobowiązany prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według nowych przepisów
 • Jakie informacje powinien zawierać rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony przez administratora, a jakie dane należy podać, gdy przygotowuje go podmiot przetwarzający
 5. Obowiązki inspektora 
 • Kiedy należy powołać inspektora ochrony danych i jakie musi mieć kwalifikacje
 • Jakie zadania nakładają nowe przepisy na inspektora ochrony danych
 6. Akredytacja i certyfikacja 
 • Wytyczne, jak przygotować firmę, by wykazać, że spełnia kryteria uprawniające do otrzymania certyfikatu
 • Procedury uzyskania akredytacji poświadczającej zgodność przetwarzania danych osobowych z nowymi przepisami ochrony danych
 7. Postępowanie w sprawie naruszeń i sankcje 
 • Nowe procedury zgłaszania i dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych
 • Wytyczne, w jaki sposób zawiadamiać osoby fizyczne o incydencie, który spowodował naruszenie ochrony ich danych osobowych

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Wybierz produkt:
Nowe procedury przetwarzania danych osobowych – WERSJA OPTYMALNA z dostępem online - Cena: 519 zł netto (571.95 zł brutto)
Nowe procedury przetwarzania danych osobowych – WERSJA PODSTAWOWA - Cena: 369 zł netto (387.45 zł brutto)


Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


Zgody formalne:

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży Wydawnictwa. Warunki sprzedaży programu dostępne na stronie internetowej www.forum-media.pl.

Art. #1530.

Oprawa segregatorowa. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki oraz podatku VAT). Publikacja aktualizowana co 3 miesiące. Przedłużenie subskrypcji następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia.
Wraz z ostatnią aktualizacją poradnika  otrzymacie Państwo przypomnienie informujące o kończącej się subskrypcji i automatycznym wznowieniu na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniej aktualizacji  przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Wypełnij poniższy formularz!

Opiekun merytoryczny:

Marlena Fiedorow

Brand Manager

marlena.fiedorow@forum-media.pl
Tel. 61 66 83 105


Warning: Use of undefined constant kontaktwyslano - assumed 'kontaktwyslano' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rodo-firma/parts/kontakt.php on line 4

Warning: Use of undefined constant bon - assumed 'bon' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rodo-firma/parts/kontakt.php on line 50

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań