Warning: Use of undefined constant zksiazka - assumed 'zksiazka' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /protetyka-stepbystep/inc/slider.php on line 10

Protetyka
StepByStep

schematy postępowania
rozwiązywanie problemów klinicznych
leczenie powikłań

Jeżeli chcesz:

Zyskać dostęp do wyselekcjonowanych i innowacyjnych zabiegów z zakresu protetyki stomatologicznej
Wdrożyć "od zaraz" autorskie i nowoczesne techniki pracy z kompozytami, ceramiką czy implantami z sukcesem wykorzystywane przez dr Piotra Okońskiego i dr Przemysława Szczyrka
Otrzymać w 100% praktyczny katalog rozwiązań problemów klinicznych na styku protetyki i innych dziedzin stomatologii
Znacząco zwiększyć obroty swojego gabinetu oferując cały wachlarz nowych zabiegów stomatologicznych
Jedyny certyfikowany kurs z filmami instruktażowymi:

Publikacja pomoże Ci:

 • Zdobyć wiedzę jak zaprojektować estetyczny uśmiech

 • Dowiedzieć się jak zaplanować leczenie implantoprotetyczne

 • Wybrać transfery wyciskowe i poznać metody wykonywania wycisków

 • Osiągnąć umiejętność prawidłowego wykonywania rejestratu protruzyjnego w maksymalnym zaguzkowaniu

 • Poznać metody biofunkcjonalne w leczeniu pacjentów bezzębnych

 • Skorzystać z wiedzy autorów: dra n. med. Przemysława Szczyrka, dra n. med. Piotra Okońskiego, dra n. med. Marcina Aluchny

 • Wprowadzić do swojej praktyki nowoczesne techniki preparacji, szlifowania, modelowania, odbudowy czy uzupełnień

 • Szybko i efektywnie rozwiązać pojawiające się problemy i dylematy kliniczne

W skład kursu wchodzą:

Komplet 5 tomów

Każdy tom to 80 stron, na których znajdziesz techniki pracy na konkretnych przypadkach i rozwiązania kliniczne w sytuacjach nietypowych i interdyscyplinarnych z konkretnego zakresu tematycznego. Opisy dobrych i złych praktyk pomogą Ci uniknąć błędów i wdrożyć właściwe praktyki usprawniające pracę w Twoim gabinecie.

Komplet 5 płyt

Do każdego tomu dołączona jest płyta DVD z filmami instruktażowymi i zdjęciami. Stanowi ona esencję praktyki oraz uzupełnienie części papierowej. Na płycie DVD znajdziesz metody diagnostyczne oraz opisywane w danym tomie techniki leczenia krok po kroku. Dodatkowo zobaczysz sposoby pracy z konkretnymi narzędziami i materiałami.

Spis treści Cykl I:

service

Licówki ceramiczne

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • 1. Definicja i podział licówek
 • 2. Wskazania i przeciwwskazania w stosowaniu licówek
 • 2.1 Okluzja a licówki
 • 2.2 Licówki a choroby przyzębia
 • 2.3 Licówki a zaburzenia zwarcia, para funkcje, bruksizm, wady zgryzu

 • 2.4 Licówki a zęby leczone endodontycznie
 • 2.5 Licówki a zęby boczne
 • 3. Analiza uśmiechu zagadnienia estetyki
 • 3.1 Zasady projektowania uśmiechu
 • 3.2 Harmonia i symetria twarzy
 • 3.3 Naturalne proporcje w estetyce twarzy i zębów
 • 3.4 Parametry długości i szerokości zębów względem płci i wieku pacjenta
 • 3.5 Obiektywne i subiektywne kryteria badania tkanek miękkich i twardych
 • 4. Postępowanie kliniczne
 • 4.1 Przygotowanie do wykonania licówek, modele orientacyjne, artykulator
 • 4.2 Wax-up – diagnostyczne nawoskowanie
 • 4.3 Indeks silikonowy
 • 4.4 Mock-up – próbne uzupełnienia
 • 4.5 Prezentacja możliwości i ograniczeń w leczeniu licówkami
 • 4.6 Dobór koloru (przezierność szkliwa, wiek, warunki oświetlenia, kolornik)
 • 4.7 Zasady preparacji, rodzaje narzędzia
 • 4.8 Retrakcja dziąsła
 • 4.9 Wyciski precyzyjne
 • 4.10 Wyciski wirtualne
 • 5. Cementy i zasady cementowania
 • 6. Postępowanie laboratoryjne
 • 6.1 Rodzaje ceramik dentystycznych
 • 6.2 Metody wykonywania licówek
 • 7. Zalety i wady licówek
 • 8. Powikłania w stosowaniu licówek
 • 9. Przypadki kliniczne

MATERIAŁ VIDEO

 • 1. Planowanie leczenia z wykorzystaniem licówek
 • 2. Narzędzia i materiały do wykonania licówek
 • 3. Preparacja klasyczna licówki
 • 4. Preparacja minimalnie inwazyjna
 • 5. Wyciski

 • 6. Zabezpieczenie tymczasowe
 • 7. Cementowanie


service

Korony i mosty ceramiczne

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Materiały stosowane w wykonawstwie koron i mostów ceramicznych - ceramika skaleniowa, glinowa, leucytowa, dwukrzemowo - litowa, cyrkonowa.
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania koron i mostów ceramicznych.

 • Preparacja pod korony i mosty ceramiczne.
 • Rejestracja zwarcia.
 • Wykonanie uzupełnień czasowych.
 • Postępowanie laboratoryjne w wykonawstwie stałych uzupełnień ceramicznych.
 • Osadzanie uzupełnień ceramicznych.
 • Analiza przypadków klinicznych

MATERIAŁ VIDEO

 • Zastosowanie wkładu z włókna szklanego w zębie leczonym edodontycznie - krok po kroku.
 • Preparacja zęba ze stopniem pod uzupełnienie ceramiczne.
 • Założenie nici retrakcyjnych.
 •  

 • Wykonanie rejestratów zwarciowych.
 • Przygotowanie powierzchni uzupełnienia ceramicznego do cementowania.
 • Przygotowanie zęba filarowego systemem wiążącym.
 • Cementowanie uzupełnień ceramicznych.


service

Podstawy implantoprotetyki

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Rodzaje konstrukcji protetycznych wspartych o wszczepy śródkostne.
 • Techniki wyciskowe - wyciski łyżką "zamkniętą", wyciski łyżką "otwartą".
 • Postępowanie laboratoryjne.
 • Osadzanie gotowych uzupełnień wspartych o wszczepy śródkostne.

 • Kontrola uzupełnień protetycznych w ramach opieki poleczniczej.

MATERIAŁ VIDEO

 • Odkręcenie łączników gojących.
 • Dobór transferów wyciskowych.
 • Dobór i przygotowanie łyżek standardowych.
 • Wykonanie wycisków silikonowych łyżką otwartą.
 • Wykonanie wycisków silikonowych łyżką zamkniętą.

 • Dokręcenie analogów do transferów wyciskowych.
 • Zabezpieczenie łączników po dokręceniu do implantów.
 • Osadzanie uzupełnień protetycznych na wszczepach.
 • Kontrola okluzji osadzonych uzupełnień protetycznych.


service

Okluzja w praktyce protetycznej

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Podstawowe definicje - okluzja, zwarcie centralne, zwarcie ekscentryczne, 
  relacja centralna, wysokość zwarcia.
 • Warunki prawidłowej okluzji.
 • Ustalanie i rejestracja prawidłowej relacji centralnej.

 • Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w leczeniu protetycznym.
 • Kontrola okluzji gotowych uzupełnień protetycznych.
 • Analiza przypadków klinicznych.

MATERIAŁ VIDEO

 • Ustalanie i rejestracja prawidłowej relacji centralnej.
 • Wykonanie rejestratu w relacji centralnej.
 • Wykonanie rejestratu protruzyjnego w celu wyznaczenia kąta prowadzenia 
  drogi stawowej.

 • Rejestracja zwarcia u pacjentów bezzębnych.
 • Wybór płaszczyzny referencyjnej i osadzenie widelca zwarciowego.


service

Metody biofunkcjonalne w leczeniu pacjentów bezzębnych

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Ogólne informacje o metodach biofunkcjonalnych.
 • Wyciski anatomiczne i wstępne ustalenie relacji centralnej u pacjenta bezzębnego.
 • Wykonanie wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych i wewnątrzustna rejestracja zwarcia z wykreśleniem wykresu łuku gotyckiego.

 • Postępowanie laboratoryjne.
 • Oddanie gotowych protez i zalecenia dla pacjenta.

MATERIAŁ VIDEO

 • Wyciski anatomiczne i wstępna rejestracja relacji centralnej u pacjenta bezzębnego za pomocą nośnika zwarcia.
 • Montaż łuku twarzowego z nośnikiem zwarcia.
 • Wykonanie wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych.

 • Wewnątrzustna rejestracja zwarcia z wykreśleniem wykresu łuku gotyckiego.
 • Rejestracja zewnątrzustna za pomocą łuku twarzowego według płaszczyzny Campera.


Spis treści Cykl II:

 • 1. Wprowadzenie do stomatologii cyfrowej

 • 2. Narzędzia stosowane w protetyce

 • 3. Zaburzenia układu stomatognatycznego a leczenie protetyczne

 • 4. Diagnostyka radiologiczna w leczeniu protetycznym

 • 5. Uzupełnienia ruchome oparte na koronach teleskopowych i zatrzaskach

service

Wprowadzenie do stomatologii cyfrowej

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

1. Stomatologia cyfrowa.

 • Wstęp do stomatologii cyfrowej
 • Instrumenty wykorzystujące pomiary elektryczne
 • Badania radiologiczne

2. Technologia CAD/CAM

 • Technologia CAD/CAM 
 • Skanery wewnątrzustne 
 • Oprogramowanie CAD/CAM 
 • Frezarki CNC w stomatologii 
 • Wykonanie pracy 
 • Materiały w cyfrowej stomatologii 
 • Druk 3D 

MATERIAŁ VIDEO

 • Wprowadzenie
 • CAI – Komputerowe wspomaganie obrazowania
 • Diagnostyka wspomagana komputerowo
 • DiagnoCam
 • Kamery wewnątrzustne

 • Spektrofotometr – Cyfrowy dobór koloru
 • Nowoczesna diagnostyka radiologiczna 3D
 • Podsumowanie


service

Narzędzia stosowane w protetyce

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Wstęp
 • Narzędzia stosowane w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych
  • Narzędzia stosowane do opracowywania twardych tkanek zęba
  • Narzędzia do opracowywania materiałów stosowanych do wykonywania stałych uzupełnień protetycznych

 • Narzędzia do retrakcji dziąsła
 • Narzędzia do wycisków i skanowania wewnątrzustnego
 • Narzędzia do cementowania
 • Narzędzia do zdejmowania stałych uzupełnień protetycznych
 • Narzędzia stosowane w wykonawstwie ruchomych uzupełnień protetycznych
  • Narzędzia stosowane do analizy modeli
  • Narzędzia stosowane do rejestracji i analizy zwarcia
  • Narzędzia do opracowywania materiałów stosowanych
  • do wykonywania ruchomych uzupełnień protetycznych
 • Narzędzia stosowane w wykonawstwie uzupełnień wspartych o wszczepy śródkostne
  • Fizjodyspenser
  • Klucze dynamometryczne
  • Śrubokręty
  • Periotest
  • Sonda periodontologiczna
 • Przypadki

MATERIAŁ VIDEO

 • Wprowadzenie
 • Narzędzia stosowane do opracowania twardych tkanek zęba
 • Narzędzia stosowane do retrakcji dziąsła brzeżnego
 • Narzędzia stosowane do pobierania wycisków
 • Pobieranie wycisków cyfrowych za pomocą skanera wewnątrzustnego

 • Narzędzia stosowane do cementowania uzupełnień protetycznych
 • Narzędzia stosowane do rejestracji relacji centralnej
 • Narzędzia stosowane w leczeniu implantoprotetycznym
 • Przypadek kliniczny z zastosowaniem skanera wewnątrzustnego
 •  Podsumowanie

service

Zaburzenia układu stomatognatycznego a leczenie protetyczne

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Wstęp
 • Leczenie protetyczne pacjentów z wadami rozwojowymi
  • Leczenie pacjentów z rozszczepami podniebienia
  • Przypadki kliniczne
  • Leczenie pacjentów z dysplazją ektodermalną i hipodoncją
  • Przypadki kliniczne

 • Leczenie pacjentów po operacjach nowotworów w obrębie jamy ustnej
  • Leczenie pacjentów po resekcji żuchwy
  • Leczenie pacjentów po resekcji szczęki
  • Przypadki kliniczne
 • Leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia
  • Przypadki kliniczne

MATERIAŁ VIDEO

 • Wprowadzenie
 • Przyczyny zaburzeń zwarcia
 • Objawy dysfunkcji układu stomatognatycznego
 • Analiza zwarcia statycznego i dynamicznego
 • Metody leczenia pacjentów z zaburzeniami zwarcia
 • Prezentacja analizy zwarcia dynamicznego

 • Leczenie pacjentów z rozszczepami
 • Leczenie pacjentów z hipodoncją
 • Leczenie pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie głowy i szyi
 • Podsumowanie

service

Diagnostyka radiologiczna w leczeniu protetycznym

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Praktyczne porównanie punktowych aparatów rentgenowskich - jaki aparat wybrać
 • Podstawowe techniki rentgenowskie w gabinecie stomatologicznym
 • Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej w praktyce gabinetu

 • Praktyczne wykorzystanie tomografu wolumetrycznego średniego i dużego pola obrazowania - RayScan Symphony
 • Funkcjonalność oprogramowania do tomografii wolumetrycznej w praktyce stomatologicznej
 • Bezpieczeństwo stomatologicznych badań radiologicznych w świetle zasad ochrony radiologicznej pacjenta i personelu

MATERIAŁ VIDEO

 • Wprowadzenie
 • Podstawy wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
 • Zasady działania tomografii wolumetrycznej
 • Analiza wyniku badania tomografii wolumetrycznej

 • Anatomia radiologiczna CBCT o dużym polu obrazowania - wstęp
 • Przekroje osiowe CBCT - żuchwa
 • Przekroje osiowe CBCT - szczęka
 • Przekroje czołowe CBCT. Przekroje strzałkowe CBCT
 • Przekroje pantomograficzne CBCT
 • Prezentacja wykonania tomografii wolumetrycznej

service

Zaczepy precyzyjne oraz korony teleskopowe stosowane w wykonawstwie uzupełnień protetycznych

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w wykonawstwie protez overdenture wspartych na zębach
 • Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w wykonawstwie protez overdenture wspartych na implantach

 • Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w wykonawstwie protez szkieletowych bezklamrowych
 • Przypadki kliniczne

MATERIAŁ VIDEO

 • Wprowadzenie
 • Podział zaczepów precyzyjnych
 • Zalety i wady zaczepów precyzyjnych
 • Protezy overdenture wsparte na zębach
 • Zaczepy kulowe

 • Montaż matryc w płycie protezy overdenture
 • Połączenie kładkowe i magnesowe
 • Korony teleskopowe
 • Protezy overdenture wsparte na implantach
 • Wymiana matryc w protezach overdenture wspartych na implantach
 • Połączenie belkowe w protezach wspartych na implantach
 • Protezy szkieletowe bezklamrowe
 • Podsumowanie

Spis treści Cykl III:

service

Wkłady koronowo-korzeniowe

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym
 • Diagnostyka i kwalifikacja
 • Izolacja
 • Wybór wkładu i przygotowanie przestrzeni dla wkładów
 • Usuwanie wkładów


MATERIAŁ VIDEO

 • Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym
 • Diagnostyka radiologiczna
 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wkładów koronowo-korzeniowych
 • Rodzaje wkładów koronowo-korzeniowych

 • Zakres preparacji do zastosowania wkładu koronowo-korzeniowego
 • Właściwości materiałów i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym
 • Wybór rodzaju wkładu koronowo-korzeniowego
 • Zasady odbudowy zęba przy użyciu wkładu koronowo-korzeniowego
 • Postępowanie z zębami leczonymi endodontycznie z użyciem preparatów zawierających eugenol
 • Adaptacja wkładu do potrzeb rekonstrukcji zęba
 • Cieniowanie wkładów w obrazie radiologicznym
 • Usuwanie wkładów anatomicznych
 • Wymiana wkładu metalowego na wkład anatomiczny
 • Wymiana wkładu standardowego wykonanego ze stopów mosiądzu
 • Odbudowa zęba przedtrzonowego metodą bezpośrednią przy użyciu wkładu z włókna szklanego
 • Odbudowa zachowawcza przebarwionych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki
 • Odbudowa zachowawcza zęba siecznego przyśrodkowego szczęki
 • Leczenie przebarwionego zęba siecznego przyśrodkowego szczęki


service

Uzupełnienia ceramiczne w protetyce stomatologicznej

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Charakterystyka materiałów ceramicznych
 • Podział i charakterystyka ceramik dentystycznych
 • Technologie wykonywania uzupełnień ceramicznych
 • Rodzaje uzupełnień ceramicznych
 • Aspekty kliniczne wykonywania uzupełnień ceramicznych
 • Przypadki kliniczne

MATERIAŁ VIDEO

 • Wstęp
 • Charakterystyka materiałów ceramicznych
 • Podział ceramik dentystycznych
 • Technologie wykonywania uzupełnień ceramicznych
 • Aspekty kliniczne wykonywania uzupełnień ceramicznych
 • Zakończenie

service

Cementowanie uzupełnień stałych

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Klasyfikacja cementów
 • Procedury kliniczne cementowania tradycyjnego
 • Procedury cementowania adhezyjnego
 • Wady i zalety metod cementowania
 • Przypadki kliniczne


MATERIAŁ VIDEO

 • Wstęp
 • Podział i charakterystyka cementów
 • Aspekty kliniczne cementowania tradycyjnego
 • Aspekty cementowania adhezyjnego
 • Wady i zalety metod cementowania
 • Przypadki kliniczne
 • Zakończenie

service

Protezy natychmiastowe

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Wstęp
 • Wskazania i przeciwskazania do stosowania protez natychmiastowych
 • Aspekty kliniczne wykonywania protez natychmiastowych
 • Przypadki kliniczne

MATERIAŁ VIDEO

 • Wstęp
 • Wskazania i przeciwskazania do stosowania protez natychmiastowych
 • Planowanie leczenia z użyciem protez natychmiastowych
 • Opracowanie modelu roboczego

 • Aspekty kliniczne wykonywania protez natychmiastowych
 • Planowanie i wykonanie ekstrakcji
 • Oddanie protezy natychmiastowej
 • Zalecenia i wizyty kontrolne po oddaniu protezy natychmiastowej
 • Wady i zalety protezy natychmiastowej
 • Zakończenie

service

Wax up, mock up, rekonstrukcje

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Czym jest projekt i po co go robimy?
 • Wax-up – czym jest i do czego może służyć?
 • Wstęp do praktycznego wykonania wax-upu.
  • pojęciu estetyki i percepcji w stomatologii
 • Photoshop Smile Design – cyfrowe projektowanie uśmiechu
 • Przeniesienie projektu cyfrowego na modele gipsowe.
 • Przygotowanie modeli
 • Wykonanie wax-upu pod mock-up
 • Przeniesienie wax-upu do ust pacjenta – przedlew silikonowy oraz szyna akrylowo-silikonowa
 • Mock-up
 • Nie zawsze wax-up i mock-up,
  • czyli alternatywne metody bezpośrednie

MATERIAŁ VIDEO

 • Opracowanie modeli
 • Wax-up
 • Wykonanie przedlewu

Spis treści Cykl IV:

service

Materiały kompozytowe w protetyce

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Wstęp
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały tymczasowe
 • Materiały kompozytowe
 • Licówki
 • Wkład, nakład, endokorona
 • Mosty kompozytowe
 • Kompozyty w uzupełnieniach ruchomych
 • Kompozyty ratunkowe


MATERIAŁ VIDEO

 • Wprowadzenie i omówienie możliwości materiałów kompozytowych w protetyce
 • Materiały kompozytowe do odbudowy zrębu koronowego
 • Materiały kompozytowe stosowane do odbudowy protetycznej
 • Pokaz praktyczny wykonania mostu z materiału polimerowego


service

Wkłady koronowe

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Wypełnienia nieplastyczne
 • Opracowanie – zasady i instrumentarium
 • Metoda bezpośrednia
 • Modelowanie pośrednie na modelu silikonowym
 • Modelowanie pośrednie na modelu gipsowym
 • CAD/CAM

MATERIAŁ VIDEO

 • Wskazania do wykonania uzupełnień bezpośrednich i pośrednich
 • Dobór materiału do wykonania uzupełnień protetycznych
 • Narzędzia i techniki opracowania twardych tkanek zęba
 • Wykonanie uzupełnienia metodą modelowania bezpośredniego
 • Wykonanie uzupełnienia metodą modelowania pośredniego
 • Wykonanie uzupełnienia przy użyciu metody CAD/CAM

service

Leczenie protetyczne w wieku rozwojowym

ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Diagnostyka stanów zapalnych
 • Farmakoterapia
 • Leczenie zębów mlecznych i zębów stałych z zakończonym i niezakończonym rozwojem korzeni
 • Opisy przypadków

MATERIAŁ VIDEO

 • Leczenie endodontyczne dzieci – informacje ogólne
 • Postępowanie krok po kroku

Spis treści Cykl V:

service

Wypełnienia nieplastyczne.

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym.

Uzupełnienia protetyczne nieruchome.

Nowe narzędzie stosowane w protetyce.

Leczenie estetyczne w codziennej praktyce


Autorzy

dr n. med. Przemysław Szczyrek

Absolwent Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracownik katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. Przygotował i obronił w 2004 roku rozprawę doktorską dotyczącą badań materiałów ceramicznych służących do wykonywania stałych uzupełnień ceramicznych bez podbudowy metalowej. Uczestnik licznych kongresów, sympozjów i kursów.

dr n. med. Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor ponad wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 - 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej.Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

dr n. med Marcin Aluchna

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i Rady Naukowej Towarzystwa Odtworzenia Tura Polskiego.

Płatność:

Formularz zamówienia:

 

Wersja z płatnością jednorazową. Komplet materiałów na wskazany adres:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* pola wymagane