• Portal Pomocy Społecznej

 • Największa platforma wiedzy dla pracowników
  systemu pomocy społecznej z filmami szkoleniowymi
  i pełną dokumentacją

Rekomendowane przez  

Portal Pomocy Społecznej to:

 • pierwsza, w całości poświęcona zagadnieniom pomocy społecznej, baza szkoleń merytorycznych dostosowana tematycznie do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników portalu

 • co miesiąc:

  • 10 nowych szkoleń online
  • 30 nowych dokumentów z różnych dziedzin pomocy społecznej
  • możliwość zdobycia certyfikatu w ramach programu doskonalenia zawodowego
 • najwyższa jakość merytoryczna gwarantowana przez Kolegium Ekspertów złożone z największych specjalistów z dziedziny pomocy społecznej, autorów publikacji i komentarzy do przepisów prawnych

 • zawsze aktualna baza dokumentów z różnych dziedzin pomocy społecznej, którą można dowolnie modyfikować i uzupełniać

 • kreator tworzenia własnej dokumentacji na potrzeby pracy z klientem

 • odpowiedź na pytanie do ekspertów w ciągu 48h

Co zyskujesz dzięki Portalowi Pomocy Społecznej:

 • jedno narzędzie dla wszystkich pracowników OPS – portal zawiera dokumentację i szkolenia dla wszystkich pracowników pomocy społecznej – dla kierowników, asystentów rodziny, pracowników socjalnych i urzędników przyznających świadczenia,

 • specjalny, dedykowany wyłącznie kierownikowi pakiet szkoleń, z których dowie się m.in.: jak najlepiej przygotować jednostkę na kontrole, co zmienia się w przepisach prawa pracy oraz jak zarządzać zespołem pracowników, jak sprawnie prowadzić księgowość i optymalizować koszty,

 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz stały dostęp do narzędzi i metod pracy wykorzystywanych w pracy socjalnej,

 • uniezależnienie się od konsultacji z prawnikami – za pośrednictwem portalu zyskujesz stały dostęp do grupy ekspertów (prawników, kuratorów, psychologów, przedstawicieli policji), dzięki czemu nie będziesz zależny od radcy prawnego, który nie jest na stałe zatrudniony w jednostce.

Po raz pierwszy w ramach jednej platformy otrzymują Państwo:

 • dostęp do bazy merytorycznych szkoleń online – wyposażamy Państwa w cyklicznie przygotowywane szkolenia, których tematy zostały wyselekcjonowane na podstawie zgłaszanych przez Państwa potrzeb szkoleniowych i obejmują wszystkie najważniejsze dziedziny pomocy społecznej. Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez ekspertów i bazują na praktycznych przykładach z pracy jednostki pomocy społecznej,

 • bazę dokumentacji w pomocy społecznej wraz z kreatorem tworzenia dokumentów – dajemy Państwu aktualną dokumentację ze wszystkich dziedzin pomocy społecznej tym m.in.: dokumentacja sądowa, wzory decyzji, skrypty wywiadów, a dzięki multimedialnemu kreatorowi dostosują Państwo każdy dokument do swoich potrzeb,

 • konsultacje z ekspertami – jako jedyni zapewniamy użytkownikom portalu możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z ekspertem z konkretnej specjalizacji pomocy społecznej, tylko u nas zyskują Państwo dostęp do wszystkich ekspertów w jednym miejscu,

 • strefę kierownika – rozumiejąc wyzwania z jakimi mierzy się kierownik jednostki, przygotowaliśmy specjalny dział tematyczny skrojony na jego potrzeby w tym m.in.: szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, przygotowania do kontroli, superwizji pracy socjalnej, kontaktu z mediami,

 • szybką wyszukiwarkę informacji – dzięki elektronicznej wyszukiwarce po słowach kluczowych szybko odnajdą Państwo niezbędne informacje i dokumenty.

Uwaga!

W ramach Portalu Pomocy Społecznej działa certyfikowany program doskonalenia zawodowego – „Akademia Pomocy Społecznej”. Program obejmuje cykliczne kursy online, które kończą się testem sprawdzającym wiedzę oraz uzyskaniem certyfikatu.

PRZEKONAJ SIĘ SAM

OBEJRZY PRZYKŁADOWY FILM SZKOLENIOWY, KTÓRY ZNAJDZIESZ NA PORTALUSzkolenia i dokumentacja podzielone na działy:

dziecko w systemie pomocy społecznej

interpretacje przepisów dotyczących dzieci w postępowaniu administracyjnym i sądowym, procedura odebrania dziecka

asystent rodziny

procedury pracy asystentów rodziny, skuteczne sposoby na rozwiązanie problemów polskich rodzin, gotowe do zastosowania narzędzia prac

przemoc w rodzinie

metody pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie, realizacja procedura „Niebieskie Karty” na podstawie konkretnych przypadków

praca w terenie

dokumentacja związana z pracą z klientem z różnymi problemami: bezdomność, konflikty rodzinne, uzależnienie od alkoholu oraz zasady współpracy z innymi służbami pomocowymi

poradnia psychologa

metody pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie dla osób uzależnionych, motywowanie do podjęcia terapii

postępowanie administracyjne i sądowe

procedury Kpa, wzory decyzji, dokumentacja związana z postępowaniem przed SKO

świadczenia i zasiłki

pełna dokumentacja związana z przyznawaniem, oceną gospodarowania oraz odbieraniem świadczeń i zasiłków

strefa kierownika

wytyczne i wskazówki dla kierowników – od kontaktu z mediami, przez zarządzanie placówką, po sprawy kadrowe w OPS oraz kontrolę zarządczą

Dokumenty, które znajdziesz na portalu.

 • diagnoza sytuacji dziecka 6
 • opieka nad dzieckiem w ustawie o pomocy społecznej 9
 • dziecko i rodzina w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 6
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej 7
 • postępowanie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 7
 • procedura odebranie dziecka 5
 • piecza zastępcza 6
 • interdyscyplinarna współpraca na rzecz dobra dziecka 5
 • zasady udzielania pomocy rodzinom 3
 • dokumentacja do pracy z rodziną 11
 • narzędzie pracy asystenta rodziny 12
 • praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 4
 • procedura pracy z rodzinami mającymi problem w realizowaniu codziennych obowiązków 5
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny 4
 • zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych 4
 • odebranie dziecka w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 5
 • postępowanie na postawie procedury „Niebieskie Karty” 14
 • formy prawne pomocy dla ofiary przemocy w rodzinie 5
 • dokumentacja na potrzeby postępowania sądowego 6
 • procedura pracy ze sprawcą przemocy 5
 • procedura pracy z ofiarą przemocy 6
 • kontrakt socjalny 3
 • dokumentacja związana z pracą z osobą bezdomną 4
 • praca z osobą uzależnioną 6
 • procedura niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 4
 • wsparcie dla osób starczych 4
 • streetworking 6
 • programy do pracy z grupami zagrożonymi marginalizacją społeczną 9
 • motywowania sprawcy lub ofiary przemocy do współpracy 6
 • scenariusze rozmów zachęcających do zmiany zachowania 4
 • praca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo 4
 • zasady komunikacji z nastolatkiem 6
 • klient z zaburzeniami psychicznymi 8
 • wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych 9
 • narzędzia coachingowe w pracy socjalnej 5
 • procedura Kpa przy przygotowywaniu decyzji 6
 • postępowanie przed SKO 5
 • dokumentacja sądowa 3
 • kryteria przyznawania świadczeń 3
 • świadczenia rodzinne 3
 • Rodzina 500 plus 6
 • Karta Dużej Rodziny 3
 • Program „Za życiem” 4
 • fundusz alimentacyjne 3
 • zasiłek stały 3
 • zasiłek okresowy 4
 • zasiłek celowy 3
 • dodatki 2
 • stypendia 2
 • ośrodki wsparcia (DPS, ŚDS) 3
 • kierownik jako menedżer 3
 • motywowanie zespołu pracowników 2
 • dokumentacja związaną z zatrudnieniem asystenta rodziny 2
 • kontrola zarządcza 5
 • sprawne zarządzanie ośrodkiem 3
 • finanse i budżetowanie 3
 • prawo pracy 3
 • ochrona danych osobowych 4

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Imię Nazwisko
Firma NIP
Email* Telefon kontaktowy*
Stanowisko Ulica*
Kod pocztowy* Miejscowość** pola wymagane

Płatność na podstawie faktury VAT. W celu zachowania ciągłości w dostępie do portalu przedłużenie następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia – w ostatnim miesiącu abonamentu poinformujemy e-mailowo o zbliżającym się przedłużeniu a w razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości przesłać rezygnację na adres bok@forum-media.pl.