UWAGA! Minister Zdrowia wydał rozporządzenie nakładające konkretne obowiązki na stomatologów w zakresie leczenia dzieci.

PEDODONCJA
StepByStep

pod red. prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak–Kowalczyk

   diagnostyka i profilaktyka
   skuteczne leczenie
   sprawdzone rozwiązania

KUP TERAZ

Jeżeli chcesz:

Zyskać dostęp do wyselekcjonowanych i innowacyjnych technik leczenia dzieci
Wdrożyć "od zaraz" autorskie i nowoczesne metody pracy z sukcesem wykorzystywane przez najlepszą kadrę stomatologii dziecięcej w Polsce
Mieć 100% pewność, że wybrana przez Ciebie metoda jest zgodna z europejskimi standardami leczenia dzieci
Zwiększyć obroty swojego gabinetu, przyjmując grupę zupełnie nowych pacjentów oraz oferując wachlarz nowych usług stomatologicznych
Nie przegap w pełni autoryzowanego w Polsce kursu z filmami PEDODONCJA StepByStep!

Czym jest PEDODONCJA StepByStep?

To pakiet 5 filmów na DVD dla stomatologów. Na filmie w szkoleniowej formule obejrzysz doskonale przygotowane prezentacje - pokazujące metody diagnostyczne, techniki pracy, poszczególne zabiegi, leczenie powikłań oraz sposoby pracy z konkretnymi narzędziami i materiałami.

W ramach publikacji PEDODONCJA StepByStep:

 • przypadki analizowane krok po kroku wraz z konkretnymi wskazówkami

 • jasne i przejrzyste wytyczne - jak leczyć powikłania i radzić sobie w sytuacjach niestandardowych

 • dobre vs. złe praktyki w gabinecie stomatologicznym

 • wszystkie szczegóły zabiegów na filmach instruktażowych

 • komentarze, wskazówki, porady i wyjaśnienia eksperta

 • konkretne nazwy wykorzystywanych narzędzi i materiałów

Nasi autorzy przeprowadzą Cię przez wiedzę jak:

 • prawidłowo wykonywać badania zewnątrz- i wewnątrzustne oraz jak diagnozować poszczególne schorzenia

 • uniknąć błędów, dzięki specjalnie przygotowanym wskazówkom podzielonym na dobre i złe praktyki

 • dobrać metodę rozwiązania klinicznego stając przed konkretnym problemem

 • postępować w sytuacjach niestandardowych, wymagających zastosowania autorskich metod

 • jakie metody należy stosować w poszczególnych przypadkach

 • jakich narzędzi i materiałów używać w poszczególnych przypadkach

Spis treści Cykl I:

Płyta 1: PROFILAKTYKA W LECZENIU PRÓCHNICY

service

Autor filmu: dr n. med. Emil Korporowicz

 • Zasady postępowania zgodnego z poziomem ryzyka próchnicy
 • Ocena ryzyka próchnicy
 • Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych – ocena wizualna i badania dodatkowe 
 • Plan postępowania profilaktyczno-leczniczego
 • Uszczelnianie bruzd i wypełnienia profilaktyczne ubytków (PRR)

Płyta 2: MINIMALNIE INWAZYJNE LECZENIE PRÓCHNICY

service

Autor filmu: dr n. med. Anna Turska-Szybka

 • Równowaga między remineralizacją i demineralizacją
 • Profilaktyka fluorkowa
 • Profilaktyka niefluorkowa
 • Ograniczanie liczby bakterii kariogennych
 • Wzmocnienie funkcji śliny: stymulacja gruczołów ślinowych i dostarczanie jonów do remineralizacji
 • Leczenie próchnicy przedubytkowej na powierzchniach gładkich – remineralizacja i infiltracja

Płyta 3: LECZENIE UBYTKÓW PRÓCHNICOWYCH W ZĘBACH U DZIECI

service

Autor filmu: lek. dent. Piotr Rożniatowski

 • Podstawowe zasady MID w stomatologii dziecięcej
 • Metody zachowania tkanek zęba
 • Etapowe i ostateczne opracowanie ubytku próchnicowego
 • Wybór materiału do wypełnienia ubytku
 • Opracowanie i wypełnienie ubytku w zębie mlecznym
 • Specyfika leczenia próchnicy głębokiej w zębie stałym „niedojrzałym”   

Płyta 4: LECZENIE PULPOPATII ZĘBÓW MLECZNYCH

service

Autor filmu: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

 • Podział i etiologia zapaleń miazgi
 • Charakterystyka miazgi zębów mlecznych
 • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia
 • Amputacje miazgi w zębach mlecznych
 • Leczenie kanałowe zębów mlecznych
 • Leczenie powikłań kro po kroku

Płyta 5: LECZENIE CHORÓB MIAZGI ZĘBÓW STAŁYCH „NIEDOJRZAŁYCH”

service

Autor filmu: dr n. med. Emil Korporowicz

 • Zapalenia miazgi zębów stałych
 • Charakterystyka miazgi zębów stałych „niedojrzałych”
 • Leczenie biologiczne – wskazania, przeciwwskazania
 • Pokrycie pośrednie, bezpośrednie
 • Amputacje miazgi w zębach stałych „niedojrzałych”
 • Leczenie kanałowe – jedno- i wieloetapowe
 • Co zrobić gdy… skuteczne leczenie powikłań

Spis treści Cykl II:

Płyta 1: Badanie i pierwsza pomoc w urazach zębów

service

Autor filmu: Dr n. med Emil Korporowicz

 • Badanie I pierwsza pomoc w urazach zębów
 • Ogólne zasady postępowania w urazach
 • Złamania zębów mlecznych
 • Złamania zębów stałych
 • Zwichnięcia zębów mlecznych
 • Zwichnięcia zębów stałych
 • Szynowanie
 • Zalecenia pourazowe

Płyta 2: Urazy zębów mlecznych i stałych - złamania

service

Autor filmu: Dr n.med Piotr Rożniatowski

 • Etiologia, epidemiologia i klasyfikacje pourazowych uszkodzeń zębów
 • Urazy zębów mlecznych
 • Urazy zębów stałych

Płyta 3: Urazy zębów mlecznych i stałych - zwichnięcia

service

Autor filmu: Dr n. med. Emil Korporowicz

 • Częstość występowania i rokowanie urazowych uszkodzeń zębów
 • Zwichnięcia zębów mlecznych
 • Zwichnięcia zębów stałych
 • Szynowanie zębów po zwichnięciach
 • Zalecenia i powikłania pourazowe

Płyta 4: Zaburzenia rozwojowe szkliwa

service

Autorzy filmu: Dr n.med Anna Turska-Szybka, lek. dent. Sara Shamsa

 • Wprowadzenie (Definicja wad rozwojowych szkliwa, etiologia i epidemiologia, klasyfikacja) i omówienie wybranych postaci wad rozwojowych szkliwa; FLUOROZA, MIH, Amelogensis impefecta (AI)
 • Postępowanie lecznicze cz. 1 (Leczenie CPP-ACP, wybielanie, technika infiltracji żywicy, mikroabrazja, megaabrazja, estetyczne leczenie zachowawcze) wraz z prezentacją filmu: procedura mikroabrazji szkliwa
 • Postępowanie lecznicze cz.2 (Leczenie MIH i AI metodą infiltracji, odbudowy kosmetycznej, z zastosowaniem koron stalowych i uzupełnień protetycznych) wraz z prezentacją filmu: procedura zakładania korony stalowej

Płyta 5: Przygotowanie dziecka do leczenia stomatologicznego

service

Autorzy filmu: Dr n. med. Piotr Rożniatowski

 • Wygląd gabinetu i organizacja pracy
 • Pierwsza wizyta stomatologiczna dziecka w gabinecie
 • Podstawy komunikacji z dzieckiem i jego opiekunami
 • Metody behawioralne
 • Przygotowanie farmakologiczne (uspokojenie farmakologiczne, sedacja płytka)
 • Znieczulenie miejscowe (środki i techniki znieczulenia miejscowego)
 • Znieczulenie ogólne

Autorzy:

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk - Redaktor Prowadząca

Konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej. Absolwentka Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Jest prodziekanem ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM, redaktorem naczelnym czasopisma „Nowa Stomatologia”, redaktorem działu „Stomatologia Dziecięca” w Journal of Stomatology, sekretarzem oddziału mazowieckiego PTS, współzałożycielem i vice prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz koordynatorem Polskiego Oddziału ACFF. Prowadzi wykłady w ramach kształcenia przeddyplomowego studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów, lekarzy medycyny i pielęgniarek. Jest autorką wielu prac naukowych i 4 monografii z dziedziny stomatologii dziecięcej, m.in. „Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci” oraz „Farmakoterapia zakażeń stomatologicznych u dzieci”.

Dr n. med. Anna Turska-Szybka

Absolwentka Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, prezentacji i wykładów oraz współautorka książek, m.in.: „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Urszuli Kaczmarek i Joanny Szczepańskiej , „Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci” oraz „Wprowadzenie do stomatologii dziecięcej” pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk i Leopolda Wagnera. Członek International Association of Pediatric Dentistry, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Dr n. med. Emil Korporowicz

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2011 roku. Autor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w monografii i podręczniku dla studentów. Uczestnik konferencji naukowych, prowadzi wykłady z tematyki traumatologii stomatologicznej, profilaktyki oraz leczenia minimalnie inwazyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Lek. dent. Piotr Rożniatowski

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Od 2012 roku asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w monografii i podręczniku dla studentów. Uczestnik konferencji naukowych, prowadzi wykłady z tematyki leczenia minimalnie inwazyjnego, zastosowania materiałów szkło-jonomerowych w stomatologii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

lek. dent. Sara Shamsa

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 roku wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka publikacji naukowych oraz współautorka rozdziału w podręczniku dla studentów. Uczestniczka konferencji naukowych, prowadzi wykłady z tematyki zaburzeń rozwojowych zębów ze szczególnym uwzględnieniem hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.Płatność cykliczna

Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty). W przypadku wyboru kursu w płatności cyklicznej z każdą jego częścią otrzymasz odrębną fakturę częściową za daną płytę.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z daną częścią materiału, a także nie ponosisz od razu kosztu za cały kurs.

Wybierając kurs w wersji optymalnej otrzymasz dostęp do portalu internetowego z dostępem do materiałów filmowych zawartych na płytach. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do kursu w dowolnym miejscu, czasie i na najdogodniejszym dla siebie urządzeniu.

Możesz także zamówić cały cykl kursu - wtedy komplet materiałów otrzymasz w jednorazowej przesyłce z fakturą za wybrany wariant

Formularz zamówienia:

 

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* pola wymagane

Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty). Z każdą częścią kursu otrzymają Państwo odrębną fakturę na kwotę 149zł netto. Płatność co 2 miesiące. W celu zachowania ciągłości w doręczeniu kolejnych części kursu przedłużenie następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia – wraz z ostatnią płytą cyklu zamieszczamy informację o zbliżającym się przedłużeniu a w razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości przesłać rezygnację na adres bok@forum-media.pl.