Poznaj nowe czasopismo dla farmaceutów:

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

INTERAKCJESCHEMATY LECZENIADZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Farmaceuta w ramach właściwie prowadzonej opieki farmaceutycznej staje się partnerem lekarza w skutecznym leczeniu pacjentów. By pomóc Państwu stać się aktywnym współtwórcą końcowego sukcesu leczenia, stworzyliśmy zupełnie nowe czasopismo dla farmaceutów – OPIEKA FARMACEUTYCZNA. W każdym wydaniu będziemy prezentować specjalistyczne artykuły, które dostarczą najnowszej wiedzy, dzięki której wspomogą Państwo pacjentów w zapewnieniu bezpiecznego i racjonalnego stosowania leków.

Redaktor prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Nasze stałe działy czasopisma:

POLIPRAGMAZJA
Piszemy wprost jakich substancji nie wolno łączyć ze sobą w danych jednostkach chorobowych. Wskazujemy kiedy zachodzi toksyczność danych leków w połączeniu z konkretnymi sterydami, ziołami czy środkami działającymi na układ nerwowy stosowanymi przez pacjentów.

WIELOCHOROBOWOŚĆ
W każdym numerze publikujemy zestawienie działań niepożądanych we współistniejących chorobach z obszaru kardiologii, diabetologii, nefrologii, endokrynologii, urologii czy stomatologii.
 
 

WYTYCZNE I STANDARDY
Prezentujemy najbardziej aktualne standardy, wytyczne, obowiązujące zalecenia i rekomendacje polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Przekładamy na praktykę najnowsze wyniki badań i informacje o nowych lekach.
 

ROLA FARMACEUTY
Pokazujemy obowiązujące i aktualne zasady działania farmaceuty, minimalizujące ryzyko błędu w farmakoterapii. Wskazujemy konkretne procedury, na jakich należy się opierać, aby bezpiecznie i racjonalnie doradzać leki i suplementy. Nauczymy jak przekazywać skutecznie zalecenia profilaktyczne.

SCHEMATY LECZENIA
Pokazujemy na wykresach i diagramach najważniejsze schematy leczenia i terapii. Wskazujemy jak krok po kroku wygląda leczenie pacjentów w danych schorzeniach i chorobach. Prezentujemy jak farmaceuta może w prosty sposób aktywnie włączyć się w proces leczenia.

CIĄŻA i DZIECKO
Podpowiadamy jak bezpiecznie doradzać leki kobietom w ciąży wskazujemy jak właściwie dobierać dawki w zależności od wieku pacjenta, o co pytać i jak rozmawiać z rodzicem chorego dziecka.
 
 

Wybrane artykuły z numeru:

 • Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci

  W artykule omówimy:
 • obowiązujące STANDARDY leczenia atopowego zapalenia skóry u dzieci
 • skuteczność dostępnych metod leczenia AZS u dzieci: mokre opatrunki, miejscowe glikokortykosteroidy, miejscowe inhibitory kalcyneuryny, miejscowe leki przeciwdrobnoustrojowe, dziegcie, fototerapia, immunoterapia alergenowa, leki przeciwhistaminowe, ogólna terapia przeciwdrobnoustrojowa, kortykosteroidy systemowe, dożylne immunoglobuliny i leki biologiczne, suplementy diety
 • BEZPIECZEŃSTWO terapii GKS w AZS
 • miejscowe inhibitory kalcyneuryny – zakres działania
 • metody stosowania GKS w okresie zaostrzenia
 • Zestawienie najniebezpieczniejszych interakcji leków ziołowych

  W artykule omówimy:
 • BEZPIECZEŃSTWO, które ziołowe preparaty przeczyszczające prowadzą do hipokaliemii i niewłaściwego działania leków nasercowych bądź diuretyków
 • PRZECIWWSKAZANIA - których preparatów nie można stosować przygotowując się do zabiegów chirurgicznych
 • INTERAKCJE stosowania wybranych ziół w połączniu ze sterydami
 • Przewaga eplerenonu nad spironolaktonem u chorych na cukrzycę

  W artykule omówimy:
 • WYTYCZNE Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące farmakoterapii u chorych z przewlekłą niewydolnością serca oraz nadciśnienia tętniczego
 • BEZPIECZEŃSTWO stosowania i spektrum siły działania eplerenonu i spironolaktonem u chorych na cukrzycę
 • WYTYCZNE Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2015 r. w leczeniu złożonym opornego nadciśnienia tętniczego w sytuacji, gdy leki pierwszego i drugiego rzutu nie przynoszą oczekiwanych korzyści.
 • Stosowanie leków przeciwdepresyjnych – zasady i interakcje

  W artykule omówimy:
 • zagrożenie rozwojem zespołu serotoninowego przy stosowaniu dwóch leków zwiększających przekaźnictwo serotoninergiczne
 • INTERAKCJE farmakokinetyczne w lekach przeciwdepresyjnych – kiedy dochodzi do toksyczności?
 • BEZPIECZEŃSTWO substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy – które możemy łączyć z lekami przeciwdepresyjnymi, a których nie
 • Współczesne postępowanie w dyslipidemii

  W artykule omówimy:
 • WYTYCZNE Europejskiego Towarzystwo Kardiologicznego z 2016 roku prowadzenia racjonalnej farmakoterapii dyslipidemii
 • kaskadę farmakoterapii hipercholesterolemii
 • możliwe rozwiązania w terapii u pacjentów nietolerujących statyn
 • BEZPIECZEŃSTWO - zmniejszenie ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych
 • Nowe możliwości leczenia bólu. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii – etorykoksyb

  W artykule omówimy:
 • Ból zapalny – patomechanizm powstawania
 • Stosowanie etorykoksybu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • Stosowanie etorykoksybu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
 • Stosowanie etorykoksybu w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
 • Stosowanie etorykoksybu bólu towarzyszącym napadowi dny moczanowej
 • Stosowanie etorykoksybu a działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego

O czasopiśmie:

Redaktor prowadzący:

Prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik Zakładu farmacji Klinicznej i Opieki farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Profesor, była wieloletnim pracownikiem naukowym w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie oraz przez 25 lat pracowała jako lekarz w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii tego Instytutu w Szpitalu Bródnowskim. Od 2005 roku jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie na Wydziale Farmaceutycznym stworzyła i kieruje Zakładem Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej. Zakład ten stworzyła w celu nowoczesnego kształcenia studentów i farmaceutów, dając im szansę dla podniesienia rangi i prestiżu zawodu Aptekarza w Polsce. Ponadto, jako lekarz praktyk jest zdania, że opieka farmaceutyczna, to gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa farmakologicznego pacjentów. Opieka farmaceutyczna to nowa usługa, która ma wejść do polskich aptek już w najbliższym czasie. Ma ona umożliwić Aptekarzom pełnienie funkcji doradczej wszystkim chętnym pacjentom (bezpłatnie !) w bezpiecznym stosowaniu leków recepturowych, leków OTC oraz kupowanych w aptece suplementów diety. Należy pamiętać, iż w miarę przyrastania lat większość z nas zaczyna stosować coraz więcej leków. Taka sytuacja budzi zagrożenie dla naszego zdrowia, gdyż im więcej różnych leków musimy stosować, często nieumiejętnie, to ryzyko działań niepożądanych lawinowo rośnie. I dlatego, Aptekarz ma być tą zaufaną osobą, która doradzi jak te leki zażywać, z których można, a z których warto, zrezygnować. Opieka Farmaceutyczna, to również możliwość dokonania przeglądów lekowych każdego z nas, szczególnie tych pacjentów, którzy chorują przewlekle. Te usługi, to nasze – pacjentów- bezpieczeństwo. To również szansa na poprawę efektywności pracy lekarzy! Współpraca lekarzy i farmaceutów jest niezbędna w bezpiecznej, efektywnej i oszczędniejszej farmakoterapii pacjentów. Przed kilkoma dniami prof. M. Kozłowska-Wojciechowska została wybrana przez Czytelników portalu farmacja.pl w plebiscycie Osobowość 20-lecia jako nie farmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji.


Objętość: 64 strony

Periodyczność: dwumiesięcznik

W kolejnych wydaniach:

Cukrzyca typu 2 – schemat prawidłowej farmakoterapii

 • najczęściej występujące objawy niepożądane analogów GLP-1
 • leki hipoglikemizujące ułatwiające redukcję masy ciała
 • Inhibitory SGLT2 – korzyści i działania niepożądane

Zasady racjonalnej farmakoterapii przeciwbakteryjnej w leczeniu stomatologicznym

 • niepożądane działania leków przeciwbakteryjnych
 • najistotniejsze interakcje leków przeciwbakteryjnych
 • interakcje antybiotyków beta laktamowych

Leczenie nadciśnienia tętniczego przy stanach współistniejących

 • postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u chorych z chorobą wieńcową wg wytycznych ESH/ESC
 • nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe – jak leczyć skutecznie dwa ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego?
 • skojarzenie β-adrenolityku z inhibitorem konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego

Czego nie robić i dlaczego w codziennej antybiotykoterapii u dzieci

 • ostre zapalenie ucha środkowego – do kiedy czekać z antybiotykoterapią
 • co wybrać w alergii natychmiastowej na penicyliny i cefalosporyny lub w infekcjach atypowych
 • jakie antybiotyki stosować w zakażeniach nawracających oraz w zakażeniach, w których często lub niedawno stosowano antybiotyki β-laktamowe

Farmakoterapia w leczeniu urazowo-ortopedycznym

 • działania celowe NLPZ oraz niepożądane na przewód pokarmowy
 • czynniki ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o włączeniu IPP
 • co robić, by zmniejszyć ryzyko powikłań gastroenterologicznych w następstwie stosowania NLPZ

Interakcje leków przeciwzakrzepowych

 • leki mające uboczne działanie prozakrzepowe
 • których leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych nie stosować w interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi
 • stosowanie więcej niż jednego leku przeciwzakrzepowego – kiedy można, a kiedy nie

Reumatoidalne zapalenie stawów a choroby współistniejące

 • cukrzyca – jakie leki przyjmować, aby nie wystąpiły zaburzenia w metabolizmie glukozy
 • alergie - kiedy może dojść do nadprodukcji immunoglobulin wywołujących m.in. obrzęk stawów
 • co zrobić kiedy tkanka tłuszczowa wydziela m.in. cytokiny prozapalne, mające szczególne znaczenie w przebiegu RZS

Co nas wyróżnia:

Specjalistyczne podejście

Jako jedyni bierzemy tak szczegółowo pod lupę temat opieki farmaceutycznej. Nasze artykuły przygotowywane są przez zespoły specjalistów w danych dziedzinach, zarówno przez lekarzy jaki i farmaceutów. Tylko z naszych artykułów dowiesz się jak krok po kroku prowadzić opiekę farmaceutyczną w poszczególnych chorobach.

Najnowsze standardy

Tylko u nas znajdziesz prezentację standardów ze wszystkich obszarów medycznych oraz farmakoterapii. Najnowsze rekomendacje i obowiązujące wytyczne dadzą Ci pewność jak unikać błędów i minimalizować zagrożenia oraz jak w sposób bezpieczny doradzać leki w aptece.

Nacisk na farmakoterapię

Koncentrujemy się na tym, co najważniejsze w twojej pracy – przyglądamy się całemu procesowi terapii farmakologicznej w danych jednostkach chorobowych, prezentujemy zasady i procedury działania farmaceuty. Pokazujemy także odstępstwa od normy, a także szczegółowo omawiamy interakcje i działania niepożądane.

Praktyka

Każdy przypadek jest przez nas przekładany na praktykę. Prezentujemy tylko takie rozwiązania, które możesz wykorzystać w swojej aptece. Dostajesz od nas praktyczne reguły postępowania, rzeczowe i jasne komentarze, przydatne schematy graficzne i wybrane case studies.

Wybierz wersję publikacji

Najczęściej wybierana

Wersja premium

Cena roczna

399 zł netto

436,95 zł brutto
+ koszty wysyłki: 39 zł netto / 47,97 zł brutto

 • Roczna subskrypcja OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ (wersja drukowana), czyli 6 bogatych w informacje i fachowe porady wydań czasopisma w wersji papierowej
 • Roczny dostęp do biblioteki internetowej czasopisma
 • Roczny dostęp do archiwum z ostatnich wydań - sięgniesz do niego zawsze wtedy, gdy potrzebujesz inspiracji, gotowych rozwiązań, schematów działania
 • Możliwość przeglądania czasopisma na tablecie i smartfonie w gabinecie czy w podróży
 • Dostęp do nowego numeru czasopisma kilka dni przed ukazaniem się wersji papierowej

Wersja ekonomiczna

Cena roczna

299 zł netto

313,95 zł brutto
+ koszty wysyłki: 39 zł netto / 47,97 zł brutto

 • Roczna subskrypcja OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ (wersja drukowana), czyli 6 bogatych w informacje i fachowe porady wydań czasopisma w wersji papierowej
 • Roczny dostęp do biblioteki internetowej czasopisma
 • Roczny dostęp do archiwum z ostatnich wydań - sięgniesz do niego zawsze wtedy, gdy potrzebujesz inspiracji, gotowych rozwiązań, schematów działania
 • Możliwość przeglądania czasopisma na tablecie i smartfonie w gabinecie czy w podróży
 • Dostęp do nowego numeru czasopisma kilka dni przed ukazaniem się wersji papierowej

Zamów

 

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Czasopismo, format A4, 64 strony, dwumiesięcznik. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury VAT (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki). Cena nie zawiera podatku VAT. W celu zachowania ciągłości w doręczeniu czasopisma przedłużenie następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia – wraz z ostatnim numerem prenumeraty zamieszczamy informację o kończącej się subskrypcji a w razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru przesłać rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

bok@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł