Jedyne specjalistyczne czasopismo na polskim rynku wydawniczym oparte na praktyce.

Poznaj czasopismo

Okulistyka w praktyce!

Jako jedyni pokazujemy najlepsze sposoby diagnostyki trudnych przypadków oraz sprawdzone schematy leczenia pacjentów z określonym rozpoznaniem.

Prezentujemy sposoby pracy z konkretnymi narzędziami i materiałami wykorzystywanymi podczas zabiegów.

Dajemy wskazówki do pracy z konkretnymi problemami (jednostki chorobowe, powikłania, zabiegi), przydatne zarówno na sali operacyjnej, jak i w gabinecie lekarskim.

PORUSZANA TEMATYKA

leczenie wad wzroku
onkologia okulistyczna
leczenie chorób oczu
diagnostyka obrazowa
farmakologia
zaopatrzenie i sprzęt okulistyczny
nowoczesne metody chirurgii okulistycznej
nowe terapie w okulistyce
okulistyka dziecięca

AKTUALNE WYDANIE:

"Okulistyka w Praktyce" nr 1 (wydanie: marzec):

 • Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia retinopatii cukrzycowej
  dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne - zastosowanie miejscowe w terapii okulistycznej
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, dr n. med. Magdalena Gaca-Wysocka
 • Zastosowanie laseroterapii mikropulsowej w okulistyce
  dr n. med. Maciej Gawęcki
 • Neuroprotekcja w neuropatii jaskrowej
  dr n. med. Dominika Nowakowska, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • Niechirurgiczne metody leczenia prezbiopii
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, dr n. med. Piotr Kanclerz
 • Nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej. Diagnostyka oraz najnowsze metody leczenia
  prof. dr. hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, lek. med. Katarzyna Zimmer
 • Niedrożność tętnicza siatkówki. Przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie
  dr n. med. Janusz Pieczyński
 • Skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii w jaskrze
  lek. med. Roksana Kręcichwost, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

W KOLEJNYM NUMERZE:

"Okulistyka w Praktyce" nr 2 (wydanie: czerwiec):

 • Dlaczego stosuję bevacizumab w leczeniu AMD?
  dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
 • Dlaczego stosuję aflibercept w leczeniu AMD?
  dr n. med. Magdalena Gaca-Wysocka
 • Nowe terapie biologiczne w okulistyce
  prof. dr. hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
 • Neuropatia nerwu wzrokowego z niedoborów pokarmowych - przyczyny, objawy, diagnostyka i postępowanie
  dr hab. n. med. Iwona Obuchowska
 • Racjonalna antybiotykoterapia w okulistyce
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
 • Przegląd badan eksperymentalnych i klinicznych dot. cytykoliny
  prof. dr. hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
 • Obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego - opis przypadku
  dr n. med. Magdalena Gaca-Wysocka
 • Korzyści chirurgii zaćmy małego cięcia
  dr n. med. Paweł Klonowski
 • Leczenie pacjenta z AMD - wskazówki płynące z codziennej praktyki klinicznej krajów Europy
  dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

DLACZEGO WARTO?

ODPOWIEDZI NA KONKRETNE POTRZEBY
Czasopismo powstało w odpowiedzi na potrzeby lekarzy – to oni w swojej praktyce wytyczają kierunki rozwoju czasopisma oraz wskazują tematy, które są dla nich najbardziej interesujące i przydatne.

PRESTIŻ I WIZERUNEK
Redaktor prowadzący oraz autorzy to wybitni specjaliści z całej Polski.

WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY ARTYKUŁÓW
Ze szczegółowymi komentarzami, poradami i wskazówkami specjalistów.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Prenumerata roczna:

Cena standardowa

122,86 zł netto

129,00 zł brutto
+ koszt wysyłki 19,33 zł netto / 23,78 brutto

AUTORZY:

Czasopismo tworzymy tylko z najlepszymi specjalistami praktykami z zakresu okulistyki:

REDAKTOR NACZELNY: prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn), Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21 (Poznań); członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego (Euretina), skarbnik Europejskiej Akademii Okulistycznej, członek Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO) oraz Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku (EVER) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy  i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS)

 • prof. dr. hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
  Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
  Klinika Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakład Farmakologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, European School for Advanced Studies in Ophthalmology in Lugano (Switzerland)
 • dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz
  Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
  Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny
 • dr hab. n. med. Iwona Obuchowska
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Okulistyki
 • dr n. med. Janusz Pieczyński
  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie,
  Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
 • dr n. med. Paweł Klonowski
  Starszy asystent Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr n. med. Maciej Gawęcki
  Kierownik Poradni Okulistycznej Dobry Wzrok w Gdańsku, kierownik Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

RADA NAUKOWA:

 

 • dr n. med. Magdalena Gaca-Wysocka
 • dr n. med. Maciej Gawęcki
 • dr n. med. Piotr Kanclerz
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
 • dr n. med. Mariusz Mianowany
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Michalewska
 • dr hab. n. med. Iwona Obuchowska
 • dr n. med. Janusz Pieczyński
 • dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz
 • dr hab. n. med. Sławomir Teper
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Czasopismo, format A4, 64 strony, kwartalnik. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki). Cena nie zawiera podatku VAT. W celu zachowania ciągłości w doręczeniu czasopisma przedłużenie następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia – wraz z ostatnim numerem prenumeraty zamieszczamy informację o kończącej się subskrypcji a w razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru przesłać rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

bok@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł