Promocja

Przedsprzedaż!

Tylko do 15 stycznia niższa cena!

Sprawdź

KURS

Time Perspective Therapy (TPT)

3 moduły 02.04.2018 - 30.06.2018

ZGŁOŚ UDZIAŁ
 • Patronat:

WYKŁADOWCY:

Philip Zimbardo

Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 profesor Uniwersytetu Stanforda.

Rosemary Sword

Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory).

Matthew Laker

Jest terapeutą perspektyw czasu, prowadzi prywatną praktykę, kończy doktorat na Uniwersytecie Karola w Pradze.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA

PSYCHOLOGÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY, PRAGNĄCYCH WYKORZYSTYWAĆ KONCEPCJĘ PERSPEKTYW CZASOWYCH W PRACY TERAPEUTYCZNEJ

 • Data rozpoczęcia:
  02.04.2018 r.

 • Czas trwania kursu:
  3 miesiące

 • Liczba godzin kształcenia:
  40 godzin

 • Poziom zaawansowania:

 • Dogodna forma kształcenia:
  online

 • Opłata rekrutacyjna:
  0 zł

Time Perspective Therapy, czyli terapia równoważeniem perspektyw spostrzegania czasu, wykazuje wyjątkową skuteczność w leczeniu stresu pourazowego. Niemniej jednak jej założenia mają wartość uniwersalną, dzięki czemu wykorzystywać ją można w pracy z bardzo szerokim spektrum problemów. Terapia ta przenosi punkt ciężkości z przeszłości, w której tkwią pacjenci, na teraźniejszość. Prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat własnej historii, a dzięki uzdrawianiu przeszłości, kształtuje także lepszą przyszłość.

Koncepcja Perspektyw Czasowych wykorzystywana jest przez Rosemary Sword w terapii weteranów wojennych w USA. Podnosi efektywność pracy z osobami dotkniętymi stresem pourazowym lub będących w traumie.

Perspektywy Czasowe w sposób szczególny przybliżają, czym jest akceptacja, elastyczność czy otwartość – realnie wpływają na poprawę jakości życia, pomagają przełamywać nieśmiałość czy wspomagają terapię zaburzeń lękowych i więzi.

W ramach kursu otrzymają Państwo:

4 godziny filmów szkoleniowych
4 Superwizje online z prelegentami
10 artykułów merytorycznych
Inwentarz Perspektywy Czasowej Philipa Zimbardo
Bibliografia
Prezentacje
Zadania i testy zaliczeniowe
Stała opieka merytoryczna podczas trwania kursu
CERTYFIKAT zaświadczający udział w kursie

W ramach kształcenia dowiecie się Państwo:

NOWOŚĆ W KURSIE: Time Perspective Therapy w kontekście relacji intymnych par

Dlaczego warto wykorzystywać koncepcję perspektyw czasowych w pracy terapeutycznej, ale również dla indywidualnej refleksji i poprawy dobrostanu życia?

Czym jest podejście TIME PERSPECTIVE THERAPY, czemu służy praktykowanie i praca w oparciu o tę koncepcję – w kontekście PTSD, zaburzeń lękowych, depresji, regulacji stresu czy emocji, budowania relacji?

Jak rozpatrywać temat stresu i regulacji emocji w kontekście TPT – w ujęciu zarówno regulacji stresu, jak i akceptacji swojej emocjonalności - omówione na konkretnych przypadkach z pracy terapeutów TPT

Jak perspektywy czasowe determinują dobrostan życia i perspektywę psychologiczną, jak wpływają na relacje rodzinne, rówieśnicze i partnerskie?

Jak przebiegają poszczególne etapy terapii opartej na TPT (ang. Time Perspective Therapy)?

Jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z koncepcją TPT?

Program Kursu

service

TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
(KONCEPCJA AUTORSKA: PHILIP ZIMBARDO, RICHARD SWORD, ROSEMARY SWORD)

Udostępniamy:
materiały dydaktyczne (w tym m.in. prezentacje, artykuły); multimedialne wykłady online, superwizje z autorami online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe.
Kierownik modułu:
Rosemary K. M. Sword
Wykładowcy:
Rosemary K. M. Sword, Philip Zimbardo
Wykład przewodni:
THE TIME CURE – Jak leczy czas? – TPT w kontekście regulacji stresu i emocji, stanów lękowych i zaburzeń relacji – kiedy i jak pracować metodą równoważenia perspektyw czasowych w obliczu wyzwań XXI wieku?

Wskazania do zastosowania metody

 • TPT – terapia behawioralno-poznawcza ukierunkowana na cel w przestrzeni równoważenia perspektyw czasowych wobec wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku
 • Jak działa mózg w traumie? Czym są momenty kluczowe cyklu cierpienia emocjonalnego?
 • Wzorce i mechanizmy radzenia sobie ze stresem przez osoby, które doświadczyły wydarzeń o wysokim natężeniu stresogennym.
 • Pojęcia stosowane w TPT. Jak na potrzeby zainicjowania zmiany formułowane są znaczenia językowe?
 • Rozwijanie zrównoważonej perspektywy czasu. Sześć perspektyw postrzegania czasu oraz ich związek z osobowością, doświadczeniem jednostki i reakcjami emocjonalnymi.
 • Jak osiągnąć zrównoważoną perspektywę czasową?

Studia przypadków

 • Ocena predyspozycji i gotowości klienta do zmiany sposobu myślenia o „swojej historii” oraz do zmiany nieadaptacyjnych zachowań. Przekonania, które wpływają na przebieg procesu zmiany
 • „Uwięziony w czasie” – szanse i zagrożenia wykorzystania określonych znaczeń językowych
 • Dlaczego ludzie z urazem stresowym żyją w fatalistycznej teraźniejszości? - studium przypadku Keiko.
 • Warianty przyszłości jako nowy wymiar celu i sensu życia dla osób po traumie - opis osobistego doświadczenia z Time Perspective Therapy Rosemary Sword w przypadku PTSD
 • MindBalancingApp. Aetas w redukcji stresu – ho’oponopono – klient, który uwierzył w moc przebaczania – studium przypadku

Analiza skuteczności metody

 • Co sprawia, że zespół stresu pourazowego (PTSD) tak trudno się leczy (omówienie wybranych aspektów)?
 • Dlaczego metoda TPT stosowana jest w łagodzeniu skutków stresu pourazowego. PTSD – wyzwania w pracy metodą równoważenia perspektyw czasowych
 • Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo (Zimbardo Time Perspective Inventory) – narzędzie do badania postrzeganych perspektyw czasowych. Analiza mocnych stron narzędzia i sposobów jego wykorzystania
 • Modyfikowanie sposobów myślenia o czasie – jak poznać własną perspektywę czasową i jak zmieniać ją w korzystną dla osoby? Terapia metaforą czasu. Pomiary skuteczności TPT

*Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą tłumaczone.

Zastanawiasz się nad uczestnictwem?
Sprawdź nas, zobacz fragment wykładu online zaprezentowany w ramach Studium „Psychologia Praktyczna. Mindfulness, Genogramy, TPT”

Poznaj historie absolwentów naszych kursów:

ORGANIZACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO I UCZESTNICTWO

Całość kursu realizowana jest na interaktywnej platformie, dzięki której otrzymają Państwo dostęp do:

 • Pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie 24h/dobę
 • Multimedialnych wykładów online (wykład w formie filmu zintegrowanego ze slajdami)
 • Ćwiczeń pomagających zweryfikować zdobytą wiedzę
 • Zadań i testów zaliczeniowych online dostępnych w ściśle określonych terminach
 • Wykładowców – kontakt online w wyznaczonych terminach

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy

JAK WYGLĄDA KSZTAŁCENIE W RAMACH KURSU?

 • Proponujemy metodologię wykładów, ćwiczeń i indywidualnie dobieranych zadań oraz testów, która została opracowana i sprawdzona w USA i Europie Zachodniej. Takie nowoczesne formy kształcenia są rekomendowane przez największe uniwersytety na świecie, jak Michigan czy Stanford – dzięki temu zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Zapewniamy bogatą ilustrację w postaci filmów ćwiczeniowych. Filmy są krok po kroku komentowane przez wykładowcę, z podkreśleniem momentów kluczowych diagnostyki i terapii.
 • Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną ze strony uznanych na świecie superwizorów – dzięki temu będziesz miał rzetelną weryfikację postępów w nauce i pewność, że Twoja praca będzie skuteczna.
 • Dajemy możliwość tworzenia specjalistycznych grup dyskusyjnych online – dzięki temu zyskujesz platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.
 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Nie przyznajemy uprawnień zawodowych.
Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.


CO ZYSKUJESZ, PRZYSTĘPUJĄC DO KURSU?

 • Gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego

  Wysoko wykwalifikowani eksperci, światowy poziom, nowe metody terapeutyczne

 • Wysoki standard kształcenia w formie online

  Udostępniamy nowoczesną i profesjonalna platformę szkoleniową online Możliwość wymiany doświadczeń, tworzenia i udziału w grupach dyskusyjnych online

 • 0 zł wpisowego

  Zero złotych opłaty rekrutacyjnej. Nie ponosisz dodatkowych opłat rekrutacyjnych

 • Kurs trwa 3 miesiące. 40 godzin nauki

  To Ty ustalasz miejsce i czas, w którym przerabiasz udostępniony materiał

 • Egzamin końcowy

  Podstawą ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego

 • Prestiżowy certyfikat!

  Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii

 • Dogodny system płatności

  Płatność za udział w kursie w dogodnych 3 ratach

 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym Państwu miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujecie Państwo wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Tylko prelekcje wykładowców zagranicznych będą prowadzone w języku angielskim. Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą dla Państwa tłumaczone.
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii poświadczający udział i ukończenie kursu. Dodatkowo po każdym module tematycznym otrzymacie Państwo certyfikaty potwierdzające pozyskanie wiedzy z danego obszaru tematycznego.
Superwizje to spotkania online na żywo z prelegentami. Terminy superwizji zostaną podane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcje superwizji uczestnicy kursu będą mieli okazję do zadawania pytań prowadzącym.
Zapis każdej superwizji będzie w całości udostępniony dla Państwa w formie video.

Zapisy na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie xxx lub kontaktując się telefonicznie lub mailowo:

maria.osesek@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 874

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala Państwu kształcić się w dogodnym dla siebie czasie.
Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.
Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Studium: Time Perspective Therapy (TPT) - 3 moduły 02.04.2018 - 30.06.2018 r.
Ilość godzin kształcenia: 40 godzin. Czas trwania: 3 miesiące. Data rozpoczęcia: 2 kwietnia 2018 r.

UWAGA ! Przedsprzedaż !
Tylko do 15 stycznia niższa cena!

Szczegóły poniżej!

Koszt Kursu i rodzaje płatności:

Jak skorzystać z promocji?
Wpisz kod rabatowy tpt-przedsprzedaz aby zapisać się w niższej cenie: 1500,01 zł brutto

Gwarantowana cena obowiązuje przy płatności do 31.01.2018.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALIZACYJNYM:

 • Kurs obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Kursu,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całego Kursu,
  • certyfikat uczestnictwa w Kursie.
 • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Kursie - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Kursie.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 • Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 • Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Kursie nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Kursie przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Kursu.
 • W przypadku braku udziału w Kursie lub przerwania Kursu w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Kurs.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Kursie z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Kursie innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Kursu wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu.

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Gwarantujemy odpowiedź tego samego dnia!

Edyta Żmuda

edyta.zmuda@forum-media.pl
Tel. 61 66 83 142

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań