MEDYCYNA WSCHODU

Patogeneza chorób, diagnoza i terapia

MEDYCYNA CHIŃSKA * AJURWEDA * SOWA RIGPA

Jedyna tak praktyczna publikacja, w której krok po kroku omówione zostaną podstawy filozofii, przyczyny chorób, metody diagnostyczne oraz naturalne sposoby leczenia zgodne z założeniami najstarszych systemów leczniczych.

DZIĘKI PUBLIKACJI:

 • rozpoznasz pierwsze oraz nieswoiste objawy dolegliwości na podstawie obserwacji ciała, które wymagają dalszego działania terapeutycznego;
 • nauczysz się różnicować wzorce chorobowe oraz patogeny zewnętrzne i wewnętrzne w oparciu o sprawdzone praktyki z medycyny chińskiej, tybetańskiej i ajurwedyjskiej;
 • dowiesz się, jak przygotować indywidualny plan terapii dopasowany do określonego schorzenia – metodą krok po kroku nauczysz się wykorzystywać techniki tradycyjnych systemów leczniczych i dobierać odpowiedni schemat postępowania;
 • wyposażysz się w gotowe do wykorzystania plany terapeutyczne uwzględniające charakterystykę dolegliwości, powszechne objawy, leczenie i możliwe powikłania;
 • dowiesz się, jak w zgodzie z medycyną wschodu opracować postępowanie dietetyczne wspomagające proces terapeutyczny.

W publikacji Medycyna wschodu znajdziesz:

 • kompleksowe omówienie 3 naturalnych systemów leczniczych od filozofii przez diagnozę po właściwą terapię;
 • narzędzia diagnostyczne i różnicowe umożliwiające prawidłowe rozpoznanie i określenie choroby;
 • praktyczne wskazówki dotyczące doboru metody i techniki do schorzenia, potrzeb i stanu pacjenta;
 • gotowe plany terapeutyczne dla konkretnych schorzeń;
 • zdjęcia i plansze wspomagające proces diagnostyczny i terapeutyczny.

Autorzy publikacji:

Przejrzysty schemat publikacji:

 • poradnik został podzielony na trzy główne moduły, z których każdy poświęcony jest jednemu systemowi medycznemu
 • w ramach każdego modułu zostanie przedstawiona filozofia medycyny, a następnie różne warianty diagnozy, sposoby różnicowania wzorców chorobowych i w końcu propozycje terapii zgodnych z danym systemem leczniczym
 • każda z części została przygotowana przez innego autora – wybitnego specjalistę i praktyka w swojej dziedzinie

SPIS TREŚCI:

I. TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

Rozdział I. Podstawy Medycyny Chińskiej
Rozdział II. Wstęp do 5 Przemian
Rozdział III. Trawienie, substancje ciała i Potrójny Ogrzewacz
Rozdział IV. Przyczyny chorób
Rozdział I. Podstawy Medycyny Chińskiej
  1. Qi
 • 1.1. Qi – znaczenie nazwy i kontekst kulturowy
 • 1.2. Fizjologia ruchu i przemian Qi
  • 1.2.1. ruch i transformacje Qi w ciągu doby
  • 1.2.2. ruch i transformacje Qi w ciągu roku
  • 1.2.3. ruch i transformacje Qi w ciągu życia
 • 1.3. Podsumowanie – Nobel 2017
Rozdział II. Wstęp do 5 Przemian
  1. Teoria SanJiao – Potrójnego Ogrzewacza w Medycynie Chińskiej
 • 1.1. Początki i rozwój koncepcji
 • 1.2. San Bao – Trzy Skarby
 • 1.3. Ułożenie narządów w ciele w przestrzeniach SanJiao
Rozdział III. Trawienie, substancje ciała i Potrójny Ogrzewacz
 • 1. Człowiek pomiędzy Niebem a Ziemią – perspektywy spojrzenia
 • 2. Wu Xing – 5 Przemian – wstęp i kontekst kulturowy
Rozdział IV. Przyczyny chorób
  1. 8 zasad – podstawowy system uporządkowania diagnozy
 • 1.1 Wewnętrzny / zewnętrzny
 • 1.2 Nadmiar / niedobór
 • 1.3 Gorąco / Zimno
 • 1.4 Yang / Yin

II. TRADYCYJNA MEDYCYNA TYBETAŃSKA – SOWA RIGPA

Rozdział I. Podstawy Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
Rozdział II. Diagnostyka w Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
Rozdział III. Naturalne metody leczenia
Rozdział I. Podstawy Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
 • 1.1 Historia Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
  • 1.1.1 Tradycyjna Medycyna Tybetańska i Buddyzm
  • 1.1.2 Szkoły Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
 • 1.2 Filozofia Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
  • 1.2.1 Współzależne powstawanie zjawisk
Rozdział II. Diagnostyka w Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
 • 2.1 Badanie palpacyjne
  • 2.1.1 Badanie pulsu
Rozdział III. Naturalne metody leczenia
 • 3.1 Styl życia
  • 3.1.1 Joga Nedziang
  • 3.1.1.1 Ćwiczenia narządów zmysłów
  • 3.1.1.2 Ćwiczenia wspomagające trawienie

III. AJURWEDA

Rozdział I. Podstawy Ajurwedy
Rozdział II. Diagnostyka i przyczyny chorób w Ajurwedzie
Rozdział III. Metody i techniki leczenia

Atrakcyjna forma publikacji:

 • Przewodnik po medycynach wschodu otrzymasz w wygodnym segregatorze, dzięki czemu wszystkie materiały będziesz mógł przechowywać w jednym miejscu
 • Co trzy miesiące będziemy wysyłać do Ciebie aktualizację przewodnika, która uzupełni dotychczas skompletowane materiały o kolejne praktyczne informacje
 • W każdej aktualizacji przekażemy Tobie materiały w ramach wszystkich omawianych medycyn wschodu – oznacza to kolejną porcję wiedzy z medycyny chińskiej, tybetańskiej i ajurwedyjskiej każdorazowo co kwartał!

W kolejnych częściach publikacji:

I. TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

Rozdział I. Podstawy Medycyny Chińskiej
Rozdział II. Wstęp do 5 Przemian
Rozdział III. Trawienie, substancje ciała i Potrójny Ogrzewacz
Rozdział IV. Przyczyny chorób
Rozdział I. Podstawy Medycyny Chińskiej
  2. Teoria Yin / Yang
 • 2.1. Znaczenie nazw i kontekst kulturowy
 • 2.2. Yin i Yang jako pary przeciwieństw
 • 2.3. Równowaga Yin i Yang i jej podstawowe zaburzenia
 • 2.4. Teoria Yin i Yang – podsumowanie
 • 2.5. Patologie Yang
  • 2.5.1. Punkty wzmacniające Yang
  • 2.5.2. Niedobory Yang w organizmie
 • 2.6. Patologie Yin
  • 2.6.1. Punkty wzmacniające Yin
  • 2.6.2. Niedobory Yin w organizmie
  3. Wstęp do różnych systemów uporządkowania rzeczywistości używanych w Medycynie Chińskiej
 • 3.1. Człowiek pomiędzy Niebem a Ziemią – perspektywy spojrzenia
 • 3.2. Teoria Wu Xing – 5 Przemian
  • 3.2.1. Ziemia – podstawy
  • 3.2.2. Drzewo – podstawy
  • 3.2.3. Ogień – podstawy
  • 3.2.4. Metal – podstawy
  • 3.2.5. Woda – podstawy
 • 3.3. Zegar obiegu energii
  • 3.3.1. Krążenie Qi w ciągu roku / doby – 12 miesięcy / godzin
  • 3.3.2. Fale Yang i Yin w cyklu
  • 3.3.3. Krążenie Ying Qi w kanałach
 • 3.4. BaGang – 8 Zasad – uporządkowana diagnostyka
  • 3.4.1. Zasada Zewnętrzne / Wewnętrzne
  • 3.4.2. Zasada Nadmiar / Niedobór
  • 3.4.3. Zasada Gorąco / Zimno
  • 3.4.4. Zasada Yang / Yin
 • 3.5. Teoria Kanałów – zastosowanie i rodzaje
 • 3.6. Teoria SanJiao – Potrójnego Ogrzewacza
  • 3.6.1. Zastosowanie w zrozumieniu fizjologii i patologii narządowej
  • 3.6.2. Zastosowanie w diagnostyce
 • 3.7. Teoria narządowa – ZangFu
 • 3.8. Traktaty o Zimnie i Gorącu ShangHanLun i WenBin
 • 3.9. Substancje ciała
  4. Dlaczego chorujemy? – człowiek a wszechświat w kulturze chińskiej
 • 4.1. Czym jest zdrowie – rola Qi
 • 4.2. Prawo zachowania Qi
 • 4.3. Czynniki wpływające na stan zdrowia:
  • 4.3.1. Konstytucja
  • 4.3.2. Źródła pozyskania energii:
   • 4.3.2.1. pożywienie
   • 4.3.2.2. powietrze
  • 4.3.3. Sposób wydatkowania energii
   • 4.3.3.1. Aktywność fizyczna
   • 4.3.3.2. Aktywność emocjonalna
   • 4.3.3.3. Aktywność intelektualna
  • 4.3.4. Czynniki Dodatkowe:
   • 4.3.4.1. Czynniki klimatyczne
   • 4.3.4.2. Relacje z ludźmi
   • 4.3.4.4. Aktywność seksualna
   • 4.3.4.5. Urazy
  • 4.4. Podsumowanie
Rozdział II. Wstęp do 5 Przemian
  3. Wu Xing – opis:
 • 3.1. Ziemia
  • 3.1.1. Opis ogólny
  • 3.1.2. Ziemia w ciele – Śledziona i Żołądek
 • 3.2. Drzewo
  • 3.2.1. Opis ogólny
  • 3.2.2. Drzewo w ciele – Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy
 • 3.3. Ogień
  • 3.3.1. Opis ogólny
  • 3.3.2. Ogień w ciele – Serce, Jelito Cienkie, Osierdzie, SanJiao
 • 3.4. Metal
  • 3.4.1. Opis ogólny
  • 3.4.2. Metal w ciele – Płuca, Jelito Grube
 • 3.5. Woda
  • 3.5.1. Opis ogólny
  • 3.5.2. Woda w ciele – Nerki, Pęcherz Moczowy
  4. Cykl Sheng – odżywczy z przykładami zastosowania klinicznego
  5. Cykl Ke – kontrolny z przykładami zastosowania klinicznego
  6. Wu Xing – 5 Przemian – podsumowanie
Rozdział III. Trawienie, substancje ciała i Potrójny Ogrzewacz
  1. Teoria SanJiao – Potrójnego Ogrzewacza w Medycynie Chińskiej
 • 1.4. SanJiao i Pięć Przemian
  • 1.4.1 Cykl odżywczy
  • 1.4.2. Cykl kontrolny
 • 1.5 Teoria SanJiao w diagnozie
  • 1.5.1. Diagnoza z języka
  • 1.5.2. Diagnoza z twarzy
  • 1.5.3. Diagnoza z pulsu
  2. Substancje ciała
 • 2.1. Wstęp – tłumaczenie nazw, relacje Yin/Yang
 • 2.2. Shen
  • 2.2.1. Znaczenie nazwy
  • 2.2.2. Diagnoza – wywiad, twarz, puls
  • 2.2.3. Wu Shen
 • 2.3. Qi
  • 2.3.1. Znaczenie nazwy
  • 2.3.2. Rola Qi w organizmie
   • 2.3.2.1. Qi a poruszanie
   • 2.3.2.2. Qi a transformacje
   • 2.3.2.3. Qi a unoszenie / utrzymywanie
   • 2.3.2.4. Qi a obrona
   • 2.3.2.5. Qi a odżywianie
   • 2.3.2.6. Qi a ogrzewanie
  • 2.3.3. Rodzaje Qi
   • 2.3.3.1. Yuan Qi – tworzenie, dystrybucja, funkcje
   • 2.3.3.2. Zong Qi – tworzenie, dystrybucja, funkcje
   • 2.3.3.3. Ying Qi – tworzenie, dystrybucja, funkcje
   • 2.3.3.4. Wei Qi – tworzenie, dystrybucja, funkcje
  • 2.3.4. Powstawanie Qi
  • 2.3.5. Patologie Qi
   • 2.3.5.1. Niedobór Qi – objawy, rozpoznanie, strategie terapii
   • 2.3.5.2. Zastój Qi – objawy, rozpoznanie, strategie terapii
   • 2.3.5.3. Zbuntowana Qi – objawy, rozpoznanie, strategie terapii
   • 2.3.5.4. Opadająca Qi – objawy, rozpoznanie, strategie terapii
 • 2.4. JinYe – Płyny Ciała
  • 2.4.1. Rodzaje JinYe
  • 2.4.2. Powstawanie i dystrybucja JinYe
  • 2.4.3. Patologie JinYe
   • 2.4.3.1. Niedobór JinYe – suchość
   • 2.4.3.2. Nieodpowiednia dystrybucja – nagromadzenia – obrzęki, Wilgoć, Śluz
 • 2.5. Xue – Krew
  • 2.5.1. Powstawanie Krwi
  • 2.5.2. Rola Narządów w fizjologii Krwi
  • 2.5.3. Patologie Krwi
   • 2.5.3.1. Niedobór Krwi
    • 2.5.3.1.1. Objawy
    • 2.5.3.1.2. Punkty wzmacniające i odżywiające Krew
   • 2.5.3.2. Zastój Krwi
    • 2.5.3.2.1. Zastój Krwi z niedoboru Qi
    • 2.5.3.2.2. Zastój Krwi z niedoboru Krwi
    • 2.5.3.2.3. Zastój Krwi z Zimna
   • 2.5.3.3. Gorąco we Krwi
 • 2.6. Jing – Esencja
  • 2.6.1. Znaczenie nazwy
  • 2.6.2. Rodzaje i pochodzenie Jing
  • 2.6.3. Rola Jing
  • 2.6.4. Patologie Jing
  3. Podstawy dietetyki w Medycynie Chińskiej
Rozdział IV. Przyczyny chorób
  2. Patogeny Zewnętrzne – czynniki klimatyczne
 • 2.1 Wstęp do patologii w Medycynie Chińskiej
 • 2.2 Patogeny zewnętrzne:
  • 2.2.1. Wiatr
   • 2.2.1.1. Ogólna charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie
   • 2.2.1.2. Wiatr i Zimno - charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie, powikłania
   • 2.2.1.3. Wiatr i Gorąco - charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie, powikłania
   • 2.2.1.4. Wiatr i Suchość - charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie, powikłania
   • 2.2.1.5. Podsumowanie
  • 2.2.2. Gorąco
   • 2.2.2.1. Ogólna charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie
   • 2.2.2.2. Wen Bin – choroby z Gorąca – wstęp
  • 2.2.3. Suchość
   • 2.2.3.1. Ogólna charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie
  • 2.2.4. Zimno
   • 2.2.4.1. Ogólna charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie
   • 2.2.4.2. Shang Han Lun – choroby z Zimna – wstęp:
    • 2.2.4.2.1. Tai Yang – kanały, narządy, objawy
    • 2.2.4.2.2. Shao Yang – kanały, narządy, objawy
    • 2.2.4.2.3. YangMing – kanały, narządy, objawy
    • 2.2.4.2.4. TaiYin – kanały, narządy, objawy
    • 2.2.4.2.5. JueYin ¬– kanały, narządy, objawy
    • 2.2.4.2.6. ShaoYin – kanały, narządy, objawy
   • 2.2.4.3. Podsumowanie
  • 2.2.5. Wilgoć
   • 2.2.5.1. Ogólna charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie
  • 2.2.6. Wilgoć + Gorąco
   • 2.2.6.1. Ogólna charakterystyka, etiologia, objawy, leczenie
  3. Patogeny wewnętrzne – emocje
 • 3.1. Emocje w Medycynie Chińskiej – definicja
 • 3.2. Wu Shen – aspekty Shen związane z 5 Przemianami
  • 3.2.1. Shen – definicja i sposoby badania
  • 3.2.2. Hun – definicja
  • 3.2.3. Po – definicja
  • 3.2.4 Yi – definicja
  • 3.2.5. Zhi – definicja
 • 3.3. 5 Cnót konfucjańskich
  • 3.3.1 Ren – Fizjologia i patologia
  • 3.3.2. Li – Fizjologia i patologia
  • 3.3.3. Xin – Fizjologia i patologia
  • 3.3.4. Yi – Fizjologia i patologia
  • 3.3.5. Zhi – Fizjologia i patologia
 • 3.4. 5 emocji i 7 pasji w dziełach klasycznych
 • 3.5. 7 pasji:
  • 3.5.1 Nu – Gniew – przynależność do elementu, ruch Qi, objawy, leczenie, transformacja
  • 3.5.2. Xi – Euforia – przynależność do elementu, ruch Qi, objawy, leczenie, transformacja
  • 3.5.3. Bei – Żal – przynależność do elementu, ruch Qi, objawy, leczenie, transformacja
  • 3.5.4. Si – (za)Myślenie – przynależność do elementu, ruch Qi, objawy, leczenie, transformacja
  • 3.5.5. Kong – Strach – przynależność do elementu, ruch Qi, objawy, leczenie, transformacja
  • 3.5.6. – Wstrząs, trauma – zasady terapii
  • 3.5.7. – [siódma emocja jest trudna do przetłumaczenia, muszę nad tym popracować]
 • 3.6. Zaburzenia emocjonalne – zasady terapii

II. TRADYCYJNA MEDYCYNA TYBETAŃSKA – SOWA RIGPA

Rozdział I. Podstawy Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
Rozdział II. Diagnostyka w Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
Rozdział III. Naturalne metody leczenia
Rozdział IV. Podsumowanie
Rozdział I. Podstawy Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
 • 1.3 Pięć elementów
  • 1.3.1 Ziemia
  • 1.3.2 Woda
  • 1.3.3 Ogień
  • 1.3.4 Wiatr
  • 1.3.5 Przestrzeń
 • 1.4 Cykl powstawania i zanikania
 • 1.5 Wpływ pór roku na zdrowie człowieka
 • 1.6 Trzy energie
  • 1.6.1 Lung - wiatr
  • 1.6.2 Tripa - Żółć
  • 1.6.3 Badken – Flegma
 • 1.7 Równowaga – zdrowie człowieka
 • 1.8 Zaburzenie równowagi - choroba
Rozdział II. Diagnostyka w Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
  • 2.1.2 Badanie specyficznych punktów na ciele
  • 2.1.3 Badanie punktów na kręgosłupie
 • 2.2 Analiza moczu
 • 2.3 Badanie narządów zmysłów
  • 2.3.1 Oględziny języka
  • 2.3.2 Oględziny ucha
  • 2.3.3 Oględziny oka
Rozdział III. Naturalne metody leczenia
 • 3.2 Dieta
 • 3.3 Lekarstwa ziołowe
 • 3.4 Terapie zewnętrzne
  • 3.4.1 Masaż Kunye
  • 3.4.2 Masa kamieniami i muszlami
  • 3.4.3 Moksa i horme
  • 3.4.4 Bańki
  • 3.4.5 Akupresura i akupunktura
  • 3.4.6 Kompresy
Rozdział IV. Podsumowanie

W RAMACH PUBLIKACJI MEDYCYNA WSCHODU OTRZYMASZ:

Najczęściej wybierana

Wersja premium

Cena standardowa

499 zł netto

 • Omówienie wszystkich metod diagnostycznych poszczególnych chorób w każdym z najstarszych systemów leczniczych
 • Zdjęcia i plansze do wykorzystania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
 • Na konkretnych przypadkach omówienie działania narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w 3 naturalnych systemach leczniczych
 • Publikacja segregatorowa
 • Dostęp online do całej publikacji na portalu internetowym

Wersja ekonomiczna

Cena standardowa

399 zł netto

 • Omówienie wszystkich metod diagnostycznych poszczególnych chorób w każdym z najstarszych systemów leczniczych
 • Zdjęcia i plansze do wykorzystania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
 • Na konkretnych przypadkach omówienie działania narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w 3 naturalnych systemach leczniczych
 • Publikacja segregatorowa
 • Dostęp online do całej publikacji na portalu internetowym

Zamów

 

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Format A4, oprawa segregatorowa, płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki - 29,95 zł netto oraz podatku VAT). Publikacja aktualizowana co 3 miesiące: wersja ekonomiczna cena aktualizacji 199,50 zł netto, wersja premium cena aktualizacji 270 zł netto.

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł