Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie (Auditorium Maximum UKSW, Kazimierza Wóycickiego 1/3)

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości: