logo
Motywacja uczniów do nauki biologii i przyrody w dobie wysokich technologii

„Atrakcyjne metody nauczania biologii i przyrody na miarę XXI wieku” to temat przewodni II Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biologii i Przyrody, który odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Novotel Airport w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo „Biologia w Szkole”, adresowane do nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak dobrać metody nauczania, które zainteresują uczniów w dobie wysokich technologii i podpatrzą nowatorskie rozwiązania metodyczne, pozwalające organizować innowacyjne lekcje biologii w szkole. Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody wyposaży Państwa w cenne doświadczenia, projekty prac badawczych oraz pakiet nieszablonowych scenariuszy zajęć na przykładzie nauki genetyki.

Jakie doświadczenie biologiczne zainteresuje współczesnego ucznia?

Wydarzenie otwiera panel tematyczny zatytułowany „Uczeń XXI wieku – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki?”, który poprowadzi dr Wojciech Glac. Neurobiolog i wieloletni nauczyciel akademicki przybliży zagadnienia związane z wewnętrzną i zewnętrzną motywacją uczniów do nauki w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym oraz wyjaśni, jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z. podczas drugiego panelu pt. „Inspirująca lekcja biologii z wykorzystaniem metod badawczych” Joanna Lilpop i dr Marcin M. Chrzanowski omówią podstawy metodologii IBSE i zdradzą, jak przeprowadzić interesujące doświadczenie biologiczne podczas zajęć lekcyjnych. W trakcie trzeciego panelu tematycznego dowiedzą się Państwo, jakie ćwiczenia i eksperymenty biologiczne z zakresu genetyki ułatwiają efektywne uczenie oraz w jaki sposób wytłumaczyć uczniom prawa rządzące genetyką na przykładzie modelowego doświadczenia biologicznego.

ISBE – Inquiry Based Sciecne Education, czyli nauczanie przez dociekanie

Zachęcamy Państwa w szczególności do wysłuchania prelekcji przybliżającej tajniki IBSE – Inquiry Based Science Education – nauczania i uczenia się przez odkrywanie i dociekanie naukowe. W odróżnieniu od tradycyjnych metod przekazywania wiedzy podczas zajęć lekcyjnych, ISBE opiera się na rozwijaniu zainteresowań naukami przyrodniczymi, wspieraniu samodzielności uczniów i kształtowaniu umiejętności współpracy w grupie. ISBE popularyzuje edukację nauk przyrodniczych opartą na metodzie zadawania pytań, uczy dokonywania krytycznej analizy doświadczeń i znajdowania alternatywnych rozwiązań oraz zachęca do tworzenia własnych modeli myślowych poprzez obserwację, eksperymentowanie i wnioskowanie.

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody zamyka panel specjalny, w trakcie którego dr Andrzej Kruszewicz opowie o inspirujących faktach dotyczących życia zwierząt, trudnych relacjach z człowiekiem i wzajemnych zależnościach, a także o tym, jak zainteresować uczniów lekcjami biologii i zachęcić ich do ochrony przyrody.

Innowacyjne metody badawcze i eksperymenty biologiczne, które zainteresują współczesnych uczniów

Chcą Państwo wiedzieć, jak przeprowadzić interesujące doświadczenie biologiczne w trakcie lekcji, jakie metody badawcze zaktywizują podopiecznych oraz na czym powinna opierać się efektywna motywacja uczniów do nauki w dobie nowoczesnych technologii? Zachęcamy do udziału w Kongresie Nauczycieli Biologii i Przyrody, podczas którego uznani eksperci podzielą się gotowymi pomysłami na atrakcyjne lekcje, pozwalające zwiększyć zainteresowanie podopiecznych naukami przyrodniczymi. Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody to siedem godzin inspiracji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy. Sześciu prelegentów omówi przetestowane przez siebie narzędzia, zapewniające skuteczne przekazywanie wiedzy na różnym poziomie nauczania. Panele tematyczne wypełnione są po brzegi gotowymi przykładami ćwiczeń, zadań i prac badawczych, które warto wykorzystać podczas prowadzonych zajęć.

Patronat honorowy:
Organizator:
Partnerzy:
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Pytania w sprawie warunków uczestnictwa:

616655800

Pytania merytoryczne:

616655828