Gość specjalny

Zobacz, jak wyglądały poprzednie edycje:

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi

„Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi” to temat przewodni VIII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbyła się 14 kwietnia 2018 roku w hotelu Novotel Warszawa Airport. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 osób. Każdy z uczestników mógł skonsultować własne problemy związane z diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji oraz zasięgnąć porady u doświadczonych ekspertów. Kongres dostarczył cennej wiedzy na temat wielospecjalistycznej metody wczesnej interwencji dla dzieci z ASD, identyfikacji i diagnozy różnicowej objawów ze spektrum autyzmu u dzieci oraz interdyscyplinarnego podejścia do pracy z pacjentem, na którym opiera się metoda ESDM.

Warsztat pracy logopedy – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu

Gościem specjalnym był dr Giacomo Vivanti, psycholog zajmujący się badaniami w Programie Badawczym Wczesnego Wykrywania i Interwencji w A.J. Drexel Autism Institute. Ekspert w swojej pracy skupia się na zrozumieniu natury trudności w uczeniu się u osób z autyzmem oraz konieczności opracowywania skutecznych metod ich pokonywania. Podczas kongresu Giacomo Vivanti przedstawił badania, zasady oraz praktyczne strategie dla efektywnej, wczesnej interwencji dla dzieci, u których wykryto zaburzenia autystyczne.

Konferencja logopedyczna – multidyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii autyzmu

Wydarzenie otworzył panel zatytułowany „Wyzwania zespołu diagnostycznego – zintegrowane podejście, różne perspektywy”, podczas którego Ewa Urbanowicz poruszyła zagadnienie identyfikacji objawów u dzieci ze spektrum autyzmu – zaburzenia interakcji społecznych, zaburzenia komunikacji i stereotypowe aktywności oraz wskazała, na co zwrócić uwagę podczas diagnozy. Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, pracujący w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin przedstawiła również kto i w jaki sposób może pomóc dzieciom ujawniającym zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia autystyczne w aspekcie komunikacyjnym

Ewa Urbanowicz propaguje wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia autystyczne oraz roli stanu psychicznego pacjentów w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji. Ekspertka prowadzi zajęcia na studiach logopedycznych i pedagogicznych oraz szkolenia dla logopedów, lekarzy, psychologów i terapeutów integracji sensorycznej. Zagadnienia związane ze znaczeniem i rolą terapii logopedycznej dzieci z ASD przybliżyła słuchaczom Ewa Małachowska. Uznany logopeda, neurologopeda, logorytmik i glottodydaktyk poruszyła też takie kwestie jak: zespołowa diagnoza dziecka z autyzmem i plan postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem skutecznych metod pracy obejmujący oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Ewa Małachowska zaprezentowała również model diagnostyczny w formie studium przypadku.

Warsztat pracy logopedy w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju

To jednak nie wszystkie z zagadnień, jakie podejmuje konferencja. Autyzm w aspekcie wczesnej interwencji o raz metodę ESDM omówiła dr n. hum. Joanna Kwasiborska-Dudek. Neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM przybliżyła słuchaczom jaką rolę odgrywa karta obserwacji, programy i techniki nauczania oraz dzienne arkusze danych w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od 12 miesiąca życia.

Jakie zagadnienia powinny poruszać praktyczne szkolenia dla logopedów?

Kongres zamknął panel zatytułowany „Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z ASD – skuteczne narzędzia pracy oraz metody angażowania rodziny w proces terapii”, podczas którego Angelika Łasocha poruszyła ważne zagadnienie, jakim jest wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczony logopeda, pedagog specjalny i terapeuta AAC przedstawiła słuchaczom przykłady systemów wzmocnień służących zwiększaniu motywacji dzieci ze spektrum autyzmu do porozumiewania się. Angelika Łasocha opowiedziała również o wpływie rozwoju komunikacji na redukcję zachowań kontekstowo nieodpowiednich i zwiększeniu przystosowania społecznego.

Konferencja logopedyczna – tworzenie warsztatu pracy logopedy

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna to gwarancja praktycznej i merytorycznej wiedzy, jakiej nie oferują tradycyjne szkolenia dla logopedów. Udział w wydarzeniu umożliwia poszerzenie kompetencji zawodowych z takich obszarów jak: diagnoza dziecka z autyzmem, wczesna interwencja w świetle najnowszych badań i pracy terapeutycznej czy skuteczne budowanie relacji między terapeutami a opiekunami pacjenta. Warsztat pracy logopedy opierający się na współpracy z rodziną dziecka z ASD to temat, który podjęła Agata Matuszewska. W trakcie Konferencji Logopedycznej ekspertka radziła słuchaczom jak motywować rodziców do pracy z dzieckiem oraz opowiadała o własnych doświadczeniach terapeutycznych.

Wszystkim uczestnikom kongresu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, zaś prelegentom za merytoryczne i pełne inspiracji wystąpienia. Mamy nadzieję, że w równie energicznym gronie spotkamy się w listopadzie podczas IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej. 

KONTAKT

Pytania merytoryczne oraz dotyczące warunków uczestnictwa:

Lucyna Latajka
Tel. (61) 66 55 851

Maria Osesek
Tel. (61) 66 55 874

Pytania w sprawie wystawionych faktur:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800

Biuro reklamy:

Marlena Zamojcin
marlena.zamojcin@forum-media.pl
Tel. (61) 668 31 80, 603 155 364

Organizator:

Patronat merytoryczny: