Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /konferencja-antykorupcyjna/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /konferencja-antykorupcyjna/index.php on line 11
Ogólnopolska Konferencja Antykorupcyjna

Ogólnopolska Konferencja Antykorupcyjna z przyczyn niezależnych od organizatora została odwołana.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Brand Manger
Marlena Fiedorow

telefon: 61-66-83-105

Ogólnopolska Konferencja Antykorupcyjna

Jak opracować skuteczny system
przeciwdziałania korupcji?

Nowe rozwiązania rekomendowane przez CBA, Ministerstwo Sprawiedliwości i NIK zgodne z Rządowym Program Przeciwdziałania Korupcji i Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli
7 grudnia 2016 r. | Warszawa

Jeżeli chcesz:

poznać i wdrożyć nowe procedury antykorupcyjne rekomendowana przez CBA, Ministerstwo Sprawiedliwości i NIK w 2017 roku

przygotować urząd na kontrole ze strony instytucji nadzorujących i bezspornie wykazać działanie jednostki zgodnie z zalecanymi standardami etycznymi

zapobiegać nadużyciom i korupcji w firmie, by uniknąć poważnych start finansowych

wprowadzić efektywnie kodeksy etyczny i politykę antykorupcyjną oraz przygotować pracowników do reagowania w sytuacji korupcyjnej


weź udział w jedynej konferencji poświęconej nowym rozwiązaniom antykorupcyjnym w urzędzie i firmieDlaczego musisz wziąć udział w konferencji:

 

Konferencję poprowadzą:

Sławomir Śnieżko
były dyrektor Gabinetu szefa CBA odpowiedzialny za prewencję antykorupcyjną, twórca pionu operacji specjalnych w policji, obecnie powołany jako ekspert sejmowej komisji śledczej ds. afery Amber Gold

Maciej Wnuk
MSZ, pełnomocnik ministerstwa ds. procedur antykorupcyjnych, autor poradnika dla pracowników administracji rządowej „Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać”

Agata Furgała
ministerstwo sprawiedliwości, koordynator Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Zbysław Dobrowolski
szef delegatury NIK w Zielonej Górze, wykładowca Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program konferencji:

I
Korupcja w administracji publicznej
 1. Formy korupcji według unormowań prawnych – łapownictwo bierne i czynne, płatna protekcja, przekupstwo, przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy, korupcja gospodarcza
 2. Jakie informacje trzeba złożyć w oświadczeniu majątkowym i rejestrze korzyści, by uniknąć odpowiedzialności służbowej i karnej?
 3. Jak rozpoznać symptomy korupcji? – analiza przypadków występujących w urzędach administracji publicznej
 4. Jak zbudować efektywny system zgłaszania naruszeń w urzędzie?
 5. Analiza ryzyk korupcyjnych – sprawdzone narzędzia do przeprowadzenia wewnętrznego audytu skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz mechanizmów antykorupcyjnych
 6. Na co zwrócić uwagę, opracowując skuteczny program antykorupcyjny urzędu, kodeks etyczny, politykę antykorupcyjną? – rozwiązania rekomendowane przez Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
 7. Najlepsze praktyki zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym – standard ISSAI 5700 opracowany przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli
 8. Przykłady nielegalnych praktyk w działalności organizacji publicznych w świetle ustaleń NIK
II
Korupcja w zamówieniach publicznych
 1. Obostrzenia w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczące zapobiegania korupcji w zamówieniach publicznych
 2. Na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu SIWZ, by uniknąć faworyzowania konkretnych dostawców?
 3. Jak przeciwdziałać zaniżaniu przez oferentów wartości kontaktów, nieoficjalnym konsorcjom i porozumieniom wykonawców?
 4. Ochrona informacji niejawnych w zamówieniach publicznych a niwelowanie nierówności w dostępie do informacji dotyczących postępowania
 5. Przeciwdziałanie „ustawianiu” przetargów na odbiór śmieci – zmienione zasady gospodarowania odpadami według znowelizowanej ustawy Pzp
 6. Jak skutecznie bronić się przed niesłusznymi zarzutami kontrolującego postępowanie? – analiza kontroli UZP, NIK
 7. Sprawdzone rozwiązania antykorupcyjne dotyczące wydatkowania środków unijnych
III
Rozwiązania antykorupcyjne na linii urzędnik – przedsiębiorca
 1. Najczęstsze mechanizmy sprzyjające powstawaniu sytuacji korupcjogennych w przedsiębiorstwie
 2. Konflikt interesów i naruszenia zasad uczciwej konkurencji – zasady etyczne w kontraktach gospodarczych
 3. Rekomendowane narzędzia wykrywania i zapobiegania korupcji i nadużyciom w firmie
 4. Jak zbudować efektywny system zgłaszania naruszeń w przedsiębiorstwie
 5. Kodeks etyczny w Twojej firmie – o czym nie wolno Ci zapomnieć przy jego konstruowaniu
 6. Na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu zasad prowadzenia działalności konkurencyjnej i przekazywania informacji innym firmom
 7. Jakie wprowadzić zabezpieczenia przy realizacji przelewów, podpisywaniu umów, zatrudnianiu pracowników, by przeciwdziałać korupcji

Z konferencji wyjedziesz z umiejętnością:Termin i lokalizacja:

Warszawa
7 grudnia 2016 r.

godz. 10:00 – 17:00

Pakiet uczestnika

zawiera:

 

Koszt uczestnictwa

w konferencji

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 699 zł + VAT/osobę.Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /konferencja-antykorupcyjna/index.php on line 599

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /konferencja-antykorupcyjna/index.php on line 599

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /konferencja-antykorupcyjna/index.php on line 599

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 699 zł + VAT/osobę.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 123 lub joanna.przybylska@forum-media.pl.
 5. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 6. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 10. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Partner Konferencji:

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Klaudia Nowaczyk
Event Manager
klaudia.nowaczyk@forum-media.pl
tel. (61) 66 83 119