II Warsztatowy Kongres dla Dyrektorów Szkół

Reforma oświaty a obowiązki
dyrektora w roku szkolnym 2017/2018

Warszawa, Novotel Airport, 2 czerwca 2017 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONGRESIE
Jeżeli chcesz
Uzyskać praktyczne informacje, jak przygotować swoją placówkę do nowego roku szkolnego 2017/2018
Skonsultować swoje obawy dotyczące reformy oświaty z doświadczonymi ekspertami z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i nadzoru pedagogicznego, prawnikami oraz wieloletnimi praktykami
Dowiedzieć się, co zrobić aby nie przeoczyć żadnych istotnych dla dyrektora zadań wynikających z reformy oświaty
Poznać kluczowe aspekty zmian dotyczących prawa kadrowego oraz finansowego w funkcjonowaniu szkoły od września 2017 roku
Otrzymać niezbędne informacje dotyczące nowych zasad oceny pracy dyrektora, które pozwolą przygotować się do kontroli według nowych zasad

Weź udział w kluczowym wydarzeniu dla dyrektorów szkół.

Co wyróżnia nasz kongres?
W praktyczny sposób wyjaśniamy jak „krok po kroku” przygotować swoją placówkę do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, uwzględniając zmiany prawne wynikające z nowej ustawy o systemie oświaty
Jako jedyni na rynku, poza przedstawieniem wiedzy oferujemy wykorzystanie jej podczas warsztatów prowadzonych przez ekspertów-praktyków - dzięki warsztatowej formule będą Państwo mieli możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce
Zapewniamy najlepszych specjalistów, z którymi mogą Państwo skonsultować indywidualnie każdy problem z zakresu prawa oświatowego i uzyskać odpowiedź na wszelkie wątsuitpliwości związane z reformą w oświacie
Oferujemy wiedzę w ujęciu kompleksowym, dotyczącą wszystkich kluczowych aspektów zarządzania szkołą z zakresu prawa oświatowego, kadrowego, zarządzania finansami
Prelegenci

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych suit.

Jan Lewandowski

Konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, etyki zawodowej i oligofrenopedagogiki w DODN Filia w Legnicy.

Piotr Winczewski

Pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent AWF w Warszawie, specjalność: specjalne formy wychowania fizycznego (uprawnienia do pracy z osobami: niepełnosprawnymi umysłowo, niewidzącymi, niesłyszącymi i niedostosowanymi społecznie). Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Łódzki). Autor ponad stu publikacji metodycznych i naukowych. Zainteresowania badawcze: uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze, metodyka gier i zabaw ruchowych, korekcja wad postawy ciała. Doświadczenia zawodowe gromadzone w trakcie pracy w: przedszkolu, szkole podstawowej, szkole średniej oraz w sportowym szkoleniu osób niepełnosprawnych i podczas kilkunastu lat zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej (w tym ponad dziesięć lat w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Ewa Norkowska

Nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ds. oceny projektów unijnych oraz ekspert w Radzie Konsultacyjnej ds. szkolnictwa zawodowego przy Kuratorze Oświaty. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. zarządzania szkołą, bezpieczeństwa w placówce oświatowej, awansu zawodowego nauczycieli. Współautorka wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich, projektów i programów edukacyjnych realizowanych na terenie Dolnego Śląska. Pracuje w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kolejnych prelegentów ujawnimy wkrótce!

Program
KONGRESU DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ:

FORMA WYKŁADOWA

1 Panel

Nowe zadania Dyrektora w związku z reformą oświaty

 • Czego koniecznie należy dopilnować przed 1 września 2017 roku: wykaz zmian w układzie: „jak było-jak jest” oraz szczegółowy harmonogram zadań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych
 • Jak pozyskać środki na przystosowanie placówki do nowych zadań oraz na wyposażenie jej w podręczniki i materiały edukacyjne; zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej
 • Nowe zasady funkcjonowania poszczególnych typów szkół: przekształcanie szkół podstawowych, wygaszanie gimnazjów, licea i technika po zmianach
 • Nowe wytyczne w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły oraz kluczowe zadania z punktu widzenia funkcji kierowniczych; jak przygotować się do kontroli według nowych zasad?

FORMA WARSZTATOWA

2 Panel

Przystosowanie statutów szkół zgodnie z nowym prawem oświatowym

 • Nowy Kształt statutu zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej - wskazówki w jaki sposób należy modyfikować statuty według nowych zasad?
 • W jakim zakresie organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący mają wpływ na kształt statutu szkoły?
 • Jakie są konsekwencje dla dyrektora w przypadku błędnej aktualizacji statutu?
 • Ćwiczenia praktyczne: tworzenie dokumentacji pod okiem ekspertów - jak dokonać zmian w statutach- uchylenie przepisów, zastąpienie i dodanie nowych treści, zasady formułowania zmian w statucie
3 Panel

Organizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowymi wytycznymi na rok szkolny 2017/2018

 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie kontroli KO wraz z nowym rokiem szkolnym? Jak się do nich przygotować?
 • Planowanie ewaluacji wewnętrznej w pierwszym semestrze nowego roku szkolnego w zmienionym systemie edukacyjnym
 • Ćwiczenia warsztatowe pod okiem eksperta - praca warsztatowa z zakresu planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego: przygotowywanie dokumentacji szkolnej- w tym plan nadzoru na rok szkolny 2017/18, tworzenie projektów ewaluacji, wykorzystanie narzędzi do ewaluacji, przygotowanie listów kontrolnych przed wizytacją KO

Uwaga: w ramach kongresu wezmą Państwo udział we wszystkich panelach oraz wszystkich warsztatach

Kongres odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-17.30 w Warszawie w Hotelu Novotel Airport , ul. 1 Sierpnia 1.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

Poprzedni kongres
Zobacz jak wyglądał
Koszt uczestnictwa
W kongresie
Gwarantujemy
Tylko praktyczną wiedzę ekspercką - przedstawioną w przystępny i atrakcyjny sposób przez profesjonalną kadrę prelegentów
Skuteczne suit narzędzia i rozwiązania niezbędne w przygotowaniu placówki do sprawnego funkcjonowania w nowym roku szkolnym
Rozwianie wszelkich wątpliwości z zakresu prawa oświatowego, prawa kadrowego, nadzoru pedagogicznego i innych kluczowych aspektów funkcjonowania szkoły na nowych zasadach
Pozyskanie umiejętności podczas warsztatów, dzięki którym dowiedzą się Państwo m.in.: jak skonstruować statut szkoły, zaplanować nadzór pedagogiczny, realizować decyzje kadrowe
Certyfikat uczestnictwa
Pakiet materiałów konferencyjnych (kompendium, materiały warsztatowe) a także dostęp do prezentacji przygotowanych przez prowadzących
Wspierają nas
Patronat merytoryczny

Limitowa liczba miejsc!

Niższa cena na zgłoszenia