Promocja

Promocja!

ZAOSZCZĘDŹ ponad 600 zł

Sprawdź

STUDIUM

PSYCHOLOGIA PRAKTYCZNA
MINDFULNESS, GENOGRAMY, TPT

Zostań uczniem Philipa Zimbardo!

ZGŁOŚ UDZIAŁ
 • Patronat:

STUDIUM DOKSZTAŁCAJĄCE Z OBSZARU PSYCHOLOGII PRAKTYCZNEJ DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Ma na celu zapoznanie słuchacza z możliwościami, jakie dają nowoczesne metody i narzędzia m.in. Mindfulness, Time Perspective Therapy i genogramy.

 • Data rozpoczęcia:
  1 czerwca 2017

 • Czas trwania studium:
  6 miesięcy

 • Ilość godzin kształcenia:
  120 godzin

 • Poziom kształcenia:
  średnio zaawansowany

 • Dogodna forma kształcenia:
  online

 • Opłata rekrutacyjna:
  0 zł

WYKŁADOWCY:

Philip Zimbardo

Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 profesor Uniwersytetu Stanforda.
 

Rosemary Sword

Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory).
 

Justyna Trepka-Starosta

doktor psychologii, z 26-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy psycholog, logopeda

Julia E. Wahl

psycholog, psychoterapeuta założyciel i dyrektor The Mind Institute, trener podejścia uważności oraz współczucia

Paul Gilbert

Doktor nauk humanistycznych, nagrodzony Orderem Imperium Brytyjskiego. Profesor psychologii klinicznej Uniwesytetu w Derby.

Eryk Ołtarzewski

pedagog, socjoterapeuta, trener grupowy. Pracuje z młodzieżą od 20 lat.
 

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia, wykładowca akademicki, jako konsultant prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie zachowań zdrowotnych i in.

Tomasz Kryszczyński

Psycholog, trener, nauczyciel mindfulness w programach MBSR i MBCT certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Bedburgu.

Wkrótce ujawnimy nowe nazwiska

Sylabus Studium

service

ZNACZENIE I ZASTOSOWANIE DIAGNOZY W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ

Udostępniamy:
materiały dydaktyczne, multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe
czas:
20 h
Kierownik modułu:
Justyna Trepka-Starosta
Wykład przewodni:
Znaczenie diagnozy w kontekście opiniowania i w relacji terapeutycznej - różnice. Osiągnięcia w obszarze stosowania narzędzi badawczych i wyzwania z nimi związane dla współczesnej psychologii i psychoterapii
service

WSTĘP DO PODEJŚCIA UWAŻNOŚCI (MINDFULNESS) Z ELEMENTAMI PODEJŚCIA WSPÓŁCZUCIA (COMPASSION)

Udostępniamy:
materiały dydaktyczne(w tym m.in. prezentacje, artykuły); multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe (3-str. wypracowanie).
czas:
45 h
Kierownik modułu:
Julia E. Wahl
Wykład przewodni:
Wyzwania w psychologii XXI wieku – dlaczego potrzebujemy nowych metod terapeutyczno-treningowych i dlaczego tych kontemplacyjnych (w tym uważności i współczucia)? - wykład: Julia E. Wahl
service

TWORZENIE I WYKORZYSTANIE GENOGRAMÓW W ANALIZIE WŁASNEJ

Udostępniamy:
materiały dydaktyczne, multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe.
czas:
20 h
Wykład przewodni:
W jaki sposób analiza wzorców zachowań rodziny może uruchamiać procesy stymulujące refleksję na temat lojalności i tajemnic rodzinnych?
service

TIME PERSPECTIVE THERAPY (TPT)
(KONCEPCJA AUTORSKA: PHILIP ZIMBARDO, RICHARD SWORD, ROSEMARY SWORD)

Udostępniamy:
materiały dydaktyczne, multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe
czas:
35 h
Wykład przewodni:
THE TIME CURE - Jak leczy czas? – TPT w kontekście współczesnych markerów wchodzenia w dorosłość – kiedy i jak pracować metodą równoważenia perspektyw czasowych z młodymi ludźmi?

*Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą tłumaczone.

ORGANIZACJA STUDIUM DOKSZTAŁCAJĄCEGO I UCZESTNICTWO

Całość studium realizowana jest na interaktywnej platformie, dzięki której otrzymają Państwo dostęp do:

 • Pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie 24h/dobę
 • Multimedialnych wykładów online (wykład w formie filmu zintegrowanego ze slajdami)
 • Ćwiczeń pomagających zweryfikować zdobytą wiedzę
 • Zadań i testów zaliczeniowych online dostępnych w ściśle określonych terminach
 • Wykładowców – kontakt online w wyznaczonych terminach

Warunki uczestnictwa w studium:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: psychologia, kognitywistyka, psychiatria oraz kierunki pokrewne (np. socjologia, pedagogika, filozofia)
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy

JAK WYGLĄDA KSZTAŁCENIE W RAMACH STUDIUM?

 • Proponujemy metodologię wykładów, ćwiczeń i indywidualnie dobieranych zadań oraz testów, która została opracowana i sprawdzona w USA i Europie Zachodniej. Takie nowoczesne formy kształcenia są rekomendowane przez największe uniwersytety na świecie, jak Michigan czy Stanford – dzięki temu zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Zapewniamy bogatą ilustrację w postaci filmów ćwiczeniowych. Filmy są krok po kroku komentowane przez wykładowcę, z podkreśleniem momentów kluczowych diagnostyki i terapii.
 • Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną ze strony uznanych na świecie superwizorów – dzięki temu będziesz miał rzetelną weryfikację postępów w nauce i pewność, że Twoja praca będzie skuteczna.
 • Dajemy możliwość tworzenia specjalistycznych grup dyskusyjnych online – dzięki temu zyskujesz platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.
 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Studium ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Nie przyznajemy uprawnień zawodowych.
Studium ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.


CO ZYSKUJESZ PRZYSTĘPUJĄC DO STUDIUM?

 • Gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego

  Wysoko wykwalifikowani eksperci, światowy poziom, nowe metody terapeutyczne

 • Wysoki standard kształcenia w formie online

  Udostępniamy nowoczesną i profesjonalna platformę szkoleniową online Możliwość wymiany doświadczeń, tworzenia i udziału w grupach dyskusyjnych online

 • 0zł wpisowego

  0 złotych opłaty rekrutacyjnej. Nie ponosisz dodatkowych opłat rekrutacyjnych

 • Studium trwa 6 miesięcy. 120 godzin nauki

  To Ty ustalasz miejsce i czas, w którym przerabiasz udostępniony materiał. Na przerobienie materiału z jednego modułu masz miesiąc. Aby przejść do kolejnego modułu należy zaliczyć test.

 • Testy i egzamin końcowy

  Podstawą ukończenia studium jest z zaliczenie testów po każdym module tematycznym oraz zdanie egzaminu końcowego

 • Prestiżowy certyfikat!

  Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia studium wydawany przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii

 • Dogodny system płatności

  Płatność za udział w studium w dogodnych 6 ratach

 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Studium ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym Państwu miejscu.
Całość studium opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując  do studium otrzymujecie Państwo wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Tylko prelekcje wykładowców zagranicznych będą prowadzone w języku angielskim. Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą dla Państwa tłumaczone.
Warunkiem przystąpienia do studium jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach: psychologia, kognitywistyka, psychiatria oraz kierunki pokrewne (np. socjologia, pedagogika, filozofia)
Tak, po zakończeniu studium każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii poświadczający udział i ukończenie studium. Dodatkowo po każdym module tematycznym otrzymacie Państwo certyfikaty potwierdzające pozyskanie wiedzy z danego obszaru tematycznego.
Superwizje to spotkania online na żywo z prelegentami. Terminy superwizji zostaną podane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcje superwizji uczestnicy studium będą mieli okazję do zadawania pytań prowadzącym.
Zapis każdej superwizji będzie w całości udostępniony dla Państwa w formie video.

Zapisy na studium odbywają się poprzez  wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.psychoterapiapraktyczna.pl lub kontaktując się telefonicznie lub mailowo:

ewa.antkiewicz@forum-media.pl
Tel.61 66 55 762
Tel. 502 237 969

edyta.zmuda@forum-media.pl
Tel. 61 66 83 142

Tak.  Płatność za studium można rozłożyć na 6 części. Płatność odbywa się na podstawie wystawianej faktury VAT w cyklu comiesięcznym od daty startu studium. Wybór tej opcji klient może wybrać przy składaniu zamówienia poprzez stronę internetową www.psychoterapiapraktyczna.pl.

Cała koncepcja studium opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala Państwu kształcić się w dogodnym dla siebie czasie..
Nie, do udziału w studium nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.
Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Studium ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Studium Psychologia Praktyczna. Mindfulness, Genogramy, TPT.
Całkowity koszt uczestnictwa w studium 3600 zł netto + 23% VAT. (4428 zł brutto). Płatność również w miesięcznych ratach.
Ilość godzin kształcenia: 120 godzin. Poziom kształcenia: średnio zaawansowany. Czas trwania specjalizacji: 6 miesięcy. Data rozpoczęcia specjalizacji: 1.06.2017 r.

UWAGA ! Nabór na studium w niższej cenie ! ZAOSZCZĘDŹ ponad 600 zł
Niższa cena przy płatności jednorazowej : 2994 zł netto + 23% VAT (3682,62 zł brutto) za udział w całym studium!

Rodzaje płatności:

WARUNKI UCZESTNICTWA W STUDIUM SPECJALIZACYJNYM:

 • Studium obejmuje 4 moduły.
 • Studium obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Studium,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całego Studium,
  • certyfikat uczestnictwa w Studium.
 • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Studium - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Studium.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w Studium następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 • Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 • Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Studium nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Studium nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Studium przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Studium.
 • W przypadku braku udziału w Studium lub przerwania Studium w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Studium.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Studium z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Studium innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Studium wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Studium.

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Wypełnij poniższy formularz – gwarantujemy odpowiedź w ciągu 1 godziny!

Edyta Żmuda

Koordynator studium
Tel. 61 66 83 142

Zgłoszenia i pytania w sprawie uczestnictwa:

Ewa Antkiewicz

ewa.antkiewicz@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 762
Tel. 502 237 969


Warning: include(/parts/kontakt.php): failed to open stream: No such file or directory in /europejski-instytu-psychologii-new_/inc/kontakt.php on line 53

Warning: include(/parts/kontakt.php): failed to open stream: No such file or directory in /europejski-instytu-psychologii-new_/inc/kontakt.php on line 53

Warning: include(): Failed opening '/parts/kontakt.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /europejski-instytu-psychologii-new_/inc/kontakt.php on line 53

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań