{{ codeHead|raw }} {{ codeBodyStart|raw }}

e-Akademia Certyfikowany Facility Manager ™

Najlepsze praktyki zarządzania obiektami komercyjnymi, przemysłowymi i użyteczności publicznej

1 rok
18 h
Opis szkolenia:

Podyplomowy kurs Certyfikowany Facility Manager™ to 6 warsztatów online opartych na studiach przypadku wraz z gotowymi rozwiązaniami największych problemów w pracy zarządcy. Podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Rentowny budżet nieruchomości
 • Przeglądy i kompletna dokumentacja
 • Czynsz i opłaty serwisowe
 • Praktyczna interpretacja wymogów prawnych i technicznych
 • Zabezpieczenie interesów zarządcy i właściciela.
  • 6 modułów
  • Elektroniczny Certyfikat

  Co zyskasz dzięki naszemu kursowi?

  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności i poznasz unikalne, najlepsze rozwiązania niezbędne przy kompleksowym zarządzaniu obiektem – dostosowane do wymogów obecnego rynku pracy
  • Dowiesz się, jak praktycznie dbać o bieżące utrzymaniu budynku i jego infrastruktury przy jednoczesnej realizacji stawianych celów finansowych i operacyjnych – jak radzić sobie z wielowątkową pracą, aby nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianym problemom
  • Tylko u nas - skuteczne rozwiązania w ramach ograniczeń budżetowych, czyli gotowe do wykorzystania propozycje optymalnie ulokowanego budżetu w zależności od rodzaju obiektu i jego dodatkowych uwarunkowań
  • Będziesz mieć pewność, że wykonywane przez Ciebie obowiązki w zakresie zarządzania różnymi rodzajami obiektów (komercyjnymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi) są zgodne z najnowszymi, wciąż zmieniającymi się wymaganiami prawnymi
  • Zapewnisz kompleksowe bezpieczeństwo budynku na podstawie doświadczeń innych zarządców i managerów, które z sukcesem będziesz mógł wdrożyć do własnej praktyki

  Dlaczego warto wciąć udział w e-Akademii Certyfikowany Facility Manager™?

  two advantage image
  Certyfikowany Facility Manager to kurs prowadzony przez najbardziej uznanych ekspertów-praktyków z rynku nieruchomości: opiera się na ich doświadczeniach i sprawdzonych rozwiązaniach, które możesz włączyć do swojej praktyki
  fifth advantage image
  Podczas szkolenia online zostaną omówione materiały i narzędzia, które pomogą w sprawniejszym, bardziej efektywnym zarządzaniu obiektami różnych typów
  three advantage image
  Wszechstronnie przeanalizujemy rzeczywiste case study i pokażemy doświadczenia praktyczne – w przeciwieństwie do teoretycznych i nieprzystających do realiów rynkowych kursów i studiów podyplomowych

  Program szkolenia:

  1. SZKOLENIE ONLINE

  PRAKTYCZNY WARSZTAT DOKUMENTACYJNY - jak przygotować wzorcową dokumentację nieruchomości na 2016/2017 rok?

  • Kompletowanie dokumentów technicznych nieruchomości – które zdarzenia związane z obsługą techniczną należy bezwzględnie wpisywać do Książki Obiektu Budowlanego i jak to robić zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi
  • W jaki sposób na podstawie Instrukcji Obsługi i Eksploatacji Obiektu, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz innych kluczowych dokumentów praktycznie opracować Plan Konserwacji Zapobiegawczej i Plan Konserwacji Bieżącej, co pozwoli na bezpieczne eksploatowanie nieruchomości
  • Jakie wymogi prawne określają, w jaki sposób powinna być przygotowana wzorcowa dokumentacja ppoż 2016/2017
  • Kompletna dokumentacja inwestycyjna nieruchomości – jakie dokumenty należy zebrać celem udokumentowania przebiegu robót budowlanych, począwszy od rozpoczęcia, po zakończenie prac?
  • Jak tworzyć wartościowe i użyteczne treści w kampanii wideo marketingowej?

  UWAGA! Podczas szkolenia zostaną omówione wzorcowe dokumenty i listy kontrolne zawierające:

  • Aktualny zakres obowiązków zarządcy i osób z nim współpracujących względem prowadzenia dokumentacji obiektu - jakie dokumenty powinien gromadzić właściciel, jakie zarządca, a których żądać od wykonawcy robót budowlanych
  • Wzory dokumentów niezbędnych w procedurach budowlanych zgodnie z przepisami PB
  • Przykładowa Książka Obiektu Budowlanego wraz z "wzorcowymi" wpisami, plany konserwacji urządzeń, regulaminy i instrukcje bezpieczeństwa budynku
  Zobacz więcej
  2. SZKOLENIE ONLINE

  BUDŻET NIERUCHOMOŚCI NA 2017 ROK - jak efektywnie rozliczać koszty zarządzania nieruchomością i uzyskiwać systematyczne oszczędności?

  • Jak przygotować roczny i wieloletni plan gospodarczy, czyli planować strategicznie i operacyjnie
  • Jak opracować kompletny budżet inwestycyjny na 2017 r. – jak przygotować kompletny plan inwestycji i jak go funkcjonalnie modyfikować, aby ująć w nim wszystkie niezbędne prace z uwzględnieniem funduszy, które będą na nie przeznaczone
  • Analiza finansowa inwestycji – jak praktycznie oceniać ekonomiczną efektywność i jakie czynniki brać pod uwagę? Analizujemy na przykładzie nieruchomości mieszkalnej, magazynu oraz biurowca
  • Na co należy zwrócić uwagę rozliczając koszty operacyjne nieruchomości przemysłowej? – przykład rozliczenia z uwzględnieniem różnych limitów w rozliczeniach kosztów i ich wpływ na finanse firmy
  • Skuteczne rozwiązania w ramach ograniczeń budżetowych - gotowe propozycje optymalnie ulokowanego budżetu w zależności od możliwości finansowych obiektu

  UWAGA! Podczas szkolenia zostaną omówione użyteczne arkusze kalkulacyjne w postaci czytelnych tabel i przejrzystych zestawień, które ułatwią Państwu:

  • Tworzenie budżetów obsługi technicznej, remontowego, inwestycyjnego dla nieruchomości
  • Prognozowanie funduszy i tworzenie kalkulacji - obserwację planu przychodów i kosztów nieruchomości w ujęciu rocznym
  • Sporządzanie okresowych raportów z realizacji budżetu, zawierających koszty eksploatacyjne, przychód, windykację najemców i inne - przykłady wzorcowo sporządzonych dokumentów
  • Stworzenie kalkulacji rentowności inwestycji i obliczenie czasu, po którym się zwróci
  Zobacz więcej
  3. SZKOLENIE ONLINE

  CZYNSZ I OPŁATY SERWISOWE - warsztaty optymalnego kalkulowania poziomu opłat w budynku

  • Jak wyznaczyć wysokość czynszu, która będzie korzystna dla najemców i właściciela nieruchomości? Przykładowe kalkulacje
  • Jakie procedury należy uruchomić, aby skutecznie ściągnąć zaległe opłaty i należności związane z nieruchomością? Zestaw sformułowań, artykułów prawnych i dokumentów, na które warto się powoływać w sytuacjach spornych
  • Naliczanie podatku i udział najemców w nieruchomości wspólnej – jak zgodnie z prawem prowadzić rozliczenia oraz skutecznie egzekwować należności? Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
  • Case study – jak naliczać opłaty serwisowe w nieruchomościach i w jaki sposób skutecznie optymalizować zużycie mediów

  UWAGA! Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane przykładowe kalkulacje oraz raporty kosztowe, dzięki którym sprawniej i w sposób bardziej przejrzysty będą mogli liczyć i przypisywać koszty poszczególnym najemcom.

  Zobacz więcej
  4. SZKOLENIE ONLINE

  WARSZTAT PRAWNY: Przegląd sporów na linii właściciel - zarządca - mieszkańcy/najemcy oraz zabezpieczenie interesów zarządcy

  • Przegląd zmian w Prawie Budowlanym w 2015 i 2016 r. – aktualne obowiązki zarządcy w zakresie utrzymania obiektów budowlanych oraz orzecznictwo i praktyczne wskazówki wynikające z najnowszych postanowień prawnych
  • Zawieranie umów o roboty budowlane – wzorcowe zapisy w umowach, które zabezpieczają interes zarządcy i właściciela na wypadek sporu z firmą budowlaną – jak zapobiegać nadużyciom
  • Sprawdzone sposoby na współpracę z najemcami - zestawienie najczęstszych roszczeń i propozycje ich rozwiązania na drodze ugodoweja
  • Jakie zapisy warto zamieścić w umowie najmu, żeby skutecznie zabezpieczyć interesy właściciela nieruchomości oraz najemcy w oparciu o najnowsze przepisy prawne

  UWAGA! Podczas szkolenia zostanie przedstawiona checklista, zawierająca wzorcowe zapisy i klauzule umowne zabezpieczające odpowiedzialność właściciela budynku i zarządcy.

  Zobacz więcej
  5. SZKOLENIE ONLINE

  Prawidłowa organizacja przeglądów budynku i instalacji

  • Kontrole infrastruktury budynkowej: systemów ogrzewania, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i gazowych – jak praktycznie je zaplanować, aby spełniać wymagania prawne, a dodatkowo wywiązać się z zaleceń producentów, ubezpieczycieli i postanowień gwarancyjnych. Jak utrzymać ich szczelność poprzez właściwą kontrolę i konserwację
  • Książka Obiektu Budowlanego oraz Książka Eksploatacji każdego urządzenia i instalacji – jak udokumentować wszystkie zrealizowane kontrole i przeglądy, aby posiadać całościowy obraz technicznego stanu zarządzanej nieruchomości na poczet przyszłych działań operacyjnych
  • Jak skutecznie kontrolować jakość świadczonych usług w zakresie obsługi technicznej - praktyczny katalog narzędzi dla zarządcy i kierownika technicznego
  • Jak kontrolować newralgiczne elementy konstrukcyjne budynków w zależności od ich przeznaczenia: fabryk i magazynów, budynków komercyjnych i użyteczności publicznej – najczęstsze zwiastuny awarii na podstawie przypadków z praktyki zarządców i dyrektorów technicznych

  UWAGA! Podczas szkolenia zostaną omówione wzorcowe karty przeglądowe wraz z checklistą i instrukcją celem sprawnej organizacji kontroli i przeglądu.

  Zobacz więcej
  6. SZKOLENIE ONLINE

  Najlepsze praktyki zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem specyfiki obiektu - CASE STUDY

  • Przegląd inwestycji długoterminowych i szybkich, prostych działań, które bez wielkich nakładów finansowych podniosą wartość nieruchomości, jednocześnie zmniejszając koszty. Co się sprawdza w zależności od typu budynku i jego obecnego stanu technicznego?
  • W jaki sposób najbardziej optymalnie do indywidualnych potrzeb konkretnej nieruchomości dokonać wyboru dostawców usług lub renegocjować warunki – jakie zapisy w umowach powinny być dla zarządcy alarmujące?
  • Praktyczne sposoby obniżania kosztów – w jakich obszarach warto wprowadzać oszczędności, czyli zaawansowana analiza miejsc najbardziej narażonych na niespodziewany wzrost wydatków
  • Generowanie przychodów z nieruchomości – jak praktycznie zarabiać na zarządzaniu bez względu na rodzaj obsługiwanego obiektu? Sprytne sposoby wykorzystywane przez zarządców z wieloletnim doświadczeniem w oparciu o najlepsze przykłady z rynku
  • Optymalizacja wykorzystywanej powierzchni nieruchomości – jak często analizować własne zasoby, aby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich utrzymaniem? Podstawowe zasady inwentaryzacji i praktyczne wskazówki

  Kurs poprowadzą:

  Inżynier mechanik elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości (od 2002 r.). Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. w latach 2005 - 2011 - dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. SGH. Prowadzący praktyki i szkolenia zawodowe dla zarządców oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi i komercyjnymi. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.
  Z rynkiem nieruchomości związany jest od ponad 11 lat. Ukończył Akademię Świętokrzyską w Kielcach. Jest również absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Associate Director w dziale powierzchni handlowych w CBRE. Specjalizuje się w przygotowywaniu strategii wynajmu dla powierzchni handlowych. Do jego zadań należy prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów najmu. Uczestniczył w licznych projekty dotyczących powierzchni handlowych w Polsce i zagranicą, m.in. w komercjalizację galerii handlowych, budynków biurowych i retail parków.
  Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację sądową. Obecnie prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi w zakresie komentarzy do publikacji obejmującej m.in. tematykę prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz zasad postępowania administracyjnego.
  Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował, zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka" oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

  Zarejestruj się!

  Certyfikowana e-Akademia Certyfikowany Facility Manager™

  e-Akademia obejmuje:
  • 6 szkoleń online w jednym udostępnieniu
  • możliwość ich wielokrotnego odtwarzania
  • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
  Zapisz się już dziś!
  Cena za e-Akademię wynosi
  499 PLN netto
  Zgłaszam się!
  {{ codeBodyEnd|raw }}