Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /akademiasi/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /akademiasi/index.php on line 11
Certyfikowana Akademia Stymulacji Sensorycznej

Certyfikowana Akademia Stymulacji Sensorycznej

Najlepsze Algorytmy Terapii SI – kompleksowe postępowanie terapeutyczne na rzeczywistych pacjentach

28 styczeń 2017 - 18 listopad 2017

Nowość!  W ramach każdej lekcji kompleksowo omówimy przypadek kliniczny, założenia i efekty terapii SI:

 • Pacjent 1 – dziecko bez orzeczenia, z drobnymi dysfunkcjami
 • Pacjent 2 – dziecko z zaburzeniami mowy
 • Pacjent 3 – dziecko z niepełnosprawnością umysłową
 • Pacjent 4 – dziecko z autyzmem
 • Pacjent 5 – dziecko z problemami w uczeniu się

Weź udział, jeżeli chcesz:

Prześledzić plany terapeutyczne zastosowane wobec dzieci z zaburzeniami lub dysfunkcjami takimi jak autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności, dysleksja, których terapię trzeba wspomagać stymulacją integracji sensorycznej

Wejść do gabinetu najlepszych terapeutów SI i podpatrzeć sprawdzone i z sukcesem wdrożone przez nich metody pracy – zyskujesz niepowtarzalną okazję do oceny efektywności prowadzonej terapii

Trafnie diagnozować trudności dziecka, by jak najlepiej dopasować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne do potrzeb sensorycznych

Weź udział w jedynej na polskim rynku Certyfikowanej Akademii Stymulacji Sensorycznej, podczas której eksperci w trakcie unikalnych sesji szkoleniowych przedstawią praktyczne metody pracy nad dysfunkcjami, w których systematyczne wykorzystywanie elementów terapii SI przynosi spektakularne efekty!


UNIKALNA, PRAKTYCZNA FORMUŁA!

Każde szkolenie w ramach Certyfikowanej Akademii Stymulacji Sensorycznej opieramy o stałą zaawansowaną formułę! Każdy moduł jest realizowany w oparciu o holistyczne podejście w terapii dzieci z dysfunkcjami wymagającymi wsparcia integracji sensorycznej. Podczas każdego modułu przedstawiamy:

 • AKTUALNE WYNIKI BADAŃ dotyczące skuteczności wsparcia terapii poszczególnych dysfunkcji elementami integracji sensorycznej
 • SCHEMATY POSTĘPOWANIA dotyczące włączania do terapii elementów integracji sensorycznej
 • PRZYPADKI KLINICZNE PACJENTÓW, u których wprowadzenie elementów terapii SI przyniosło zdumiewające efekty
  • Poznasz sylwetkę pacjenta
  • Przeanalizujesz stworzony przez eksperta plan terapeutyczny uwzględniający elementy terapii SI
  • Zobaczysz uzyskane rezultaty
 • GOTOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ korekcyjno-kompensacyjnych oraz ćwiczeń i sposobów pracy


Co zyskasz

przystępując do kursu w ramach Akademii Stymulacji Sensorycznej?

 • Dowiesz się, jak stymulować dziecko z zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami motorycznymi czy problemami w nauce poprzez wykorzystanie wyłącznie sprawdzonych elementów integracji sensorycznej
 • Przedstawimy, jak w praktyce wykorzystywać teoretyczne zalecenia – tylko u nas omówienie na przykładach gotowych scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz ćwiczeń i sposobów pracy
 • Wskażemy Ci wdrożone z sukcesem przez innych specjalistów - nauczycieli, pedagogów, terapeutów – sprawdzone rozwiązania i metody wykorzystujące elementy terapii SI, skutecznie wspomagające terapię różnorodnych dysfunkcji
 • Dowiesz się, jak wyeliminować najczęstsze błędy popełniane podczas organizacji terapii pedagogicznej – podpowiemy, jakie alternatywne schematy pracy warto zastosować, gdy terapia nie przynosi pożądanych efektów
 • Pokażemy Ci, jak dostosować zajęcia do poziomu rozwojowego dziecka, jego indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych, aby pomagać podopiecznemu przezwyciężać swoje ograniczenia


Szczegółowy program kursu

I
Sesja ekspercka - Dzieci zdrowe. Jak wykorzystywać elementy terapii SI w profilaktyce i codziennej pracy?
Szkolenie online – 28 styczeń 2017
 1. Jak dokonać wstępnej diagnozy problemów z przetwarzaniem bodźców zmysłowych u dziecka bez wydanego przez poradnię orzeczenia? Przedstawienie kwestionariusza służącego ocenie systemu zmysłowego
 2. Budowanie spostrzegawczości, uwagi, koncentracji, rozumienia poleceń – jak dostosować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne do stymulowania potrzeb sensorycznych dziecka, jakich efektów można się spodziewać i za pomocą jakich metod dokonywać regularnej weryfikacji postępów?
 3. Doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej przedstawią elementy scenariuszy oraz ćwiczeń sensorycznych, dzięki którym w sposób łatwy, ale jednocześnie atrakcyjny dla uczniów wzbogacisz przygotowany scenariusz zajęć
 4. Jak na własne potrzeby komponować pomoce dydaktyczne usprawniające rozwój i niwelujące drobne dysfunkcje w obrębie wzroku, słuchu, orientacji przestrzennej i motoryki?

Case study - Jak wykorzystano elementy integracji SI u dziecka bez wydanego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i postawionej diagnozy, lecz z widocznymi objawami deficytów integracji sensorycznej?
II
Sesja ekspercka - Integracja sensoryczna jako metoda wspierająca terapię logopedyczną
Szkolenie online – 25 marzec 2017
 1. Rozkładamy na czynniki pierwsze zaburzenia przetwarzania sensorycznego, z którymi najczęściej spotykają się logopedzi – zaburzenia sfery oralnej, nadwrażliwość, niewrażliwość – case studies,
 2. Terapia SI w pracy z dzieckiem z ORM, z brakiem i opóźnioną lateryzacją, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzorkowo-ruchowej, zaburzeniami pamięci wzrokowej i słuchowej – zestaw najlepszych praktyk oraz błędy najczęściej popełniane przez logopedę,
 3. Elementy integracji sensorycznej jako metoda wspomagająca – jakie aspekty ćwiczeń w gabinecie logopedy przynoszą najlepsze efekty?
 4. Jak mała motoryka wpływa na proces kształtowania się mowy? – terapia ręki jako wyspecjalizowane oddziaływanie

Case study - W jaki sposób wykorzystano integrację sensoryczną w terapii dziecka z zaburzeniami mowy?
III
Sesja ekspercka - Terapia integracji zmysłów u dzieci niepełnosprawnych
Szkolenie online – 20 maj 2017
 1. Problemy z odbiorem bodźców zmysłowych u dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębszym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną – na co bezwzględnie zwrócić uwagę w obrębie integracji sensorycznej? Przykłady stymulacji polisensorycznej.
 2. W jaki sposób rozpoznać u dziecka obronność dotykową i jak specjaliści wprowadzają do terapii stymulację dotykową skorelowaną ze stymulacją przedsionkową?
 3. Jak zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku – jak w praktyce zastąpić autostymulacje pojawiające się jako skutek niewystarczających wrażeń zmysłowych?
 4. Jak budować integrację zmysłów u dzieci z dysfunkcją słuchu (niedosłyszących) i w jaki sposób zorganizować zajęcia stymulująco-usprawniające, aby wytworzyć brakujące odczucia i wrażenia związane z wydawaniem głosu i mową?

Case study - Jakie efekty terapeutyczne osiągnięto u dziecka niepełnosprawnego, u którego zastosowano elementy integracji sensorycznej celem integracji bodźców zmysłowych?
IV
Sesja ekspercka - Jak wykorzystuje się elementy terapii integracji sensorycznej w pracy z dziećmi autystycznymi oraz z zespołem Aspergera?
Szkolenie online – 15 lipiec 2017
 1. Jak rozpoznać, że „dziwne zachowanie” dziecka autystycznego może być wynikiem zaburzonej integracji sensorycznej? – zestaw objawów sygnalizujących zaburzenie w podziale na rejestrację bodźców, reakcje na bodźce oraz uruchamianie działań dziecka
 2. Specyficzne reakcje na bodźce czuciowe, problemy z koncentracją, zaburzona motoryka jako cechy charakterystyczne dla zespołu Aspergera – podstawowe kierunki pracy z dzieckiem z ZA
 3. Jakie elementy terapii integracji sensorycznej „działają” w pracy z dzieckiem z autyzmem i ZA – przykładowe elementy ćwiczeń oraz zestaw błędów najczęściej popełnianych przez nauczycieli oraz pedagogów
 4. Jak pomoce wizualne, grafiki czy wykresy mogą pomóc dzieciom z ZA i zaburzeniami integracji sensorycznej unaocznić związki kluczowych elementów danego zagadnienia?
 5. Jakie strategie stymulacji sensorycznej przynoszą najlepsze efekty w ramach terapii zajęciowej?

Case study - Jak poprzez wykorzystanie elementów integracji sensorycznej sprawić, by terapia dziecka autystycznego była dużo bardziej efektywna?
V
Sesja ekspercka - Elementy terapii SI a zdiagnozowane trudności w uczeniu się
Szkolenie online – 16 wrzesień 2017
 1. Jak wykorzystywać elementy terapii SI, aby w sposób korzystny oddziaływać na układ sensoryczny dzieci dyslektycznych, dysgraficznych, dysortograficznych przy jednoczesnym integrowaniu uczniów z resztą klasy?
 2. Usprawnianie dysfunkcji i wyrównywanie szans edukacyjnych – jak dobierać serie ćwiczeń? Przykładowe elementy scenariuszy i planów zajęć, które zaangażują do pracy dzieci w każdym wieku
 3. Zaburzenia posturalne i dyspraksja jako najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka z dysleksją – jakie aspekty ćwiczeń będą wspierać i przyśpieszać postępy w uczeniu się?
 4. Jak poprawić małą motorykę dziecka celem zniwelowania trudności w pisaniu i dlaczego rysowanie szlaczków lub utrwalanie pisowni się nie sprawdza?

Case study - studium przypadku chłopca z klasy piątej szkoły podstawowej z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w którym stwierdzono dysgrafię.
VI
Sesja ekspercka - Integracja sensoryczna. W co się bawić?
Szkolenie online – 18 listopad 2017

Specjalnie dla uczestników kursu przedstawimy propozycje zabaw z dziećmi i dla dzieci, u których można zaobserwować specyficzne problemy z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców, odbieraniem informacji z ciała oraz z układu przedsionkowego w podziale na:

 1. Zabawy dla dzieci poszukujących bodźców dotykowych
 2. Zabawy dla dzieci nadwrażliwych na dotyk
 3. Zabawy poprawiające znajomość ciała
 4. Zabawy dla dzieci z niepewnością grawitacyjną

Dlaczego nasz kurs jest wyjątkowy?

Wyłącznie praktyka!
Zyskasz praktyczne umiejętności biorąc udział w każdej z indywidualnych sesji eksperckich, na których dogłębnie prześledzisz wzorcowe postępowanie terapeutyczne stosowane w przypadku dzieci wymagających niezwykle indywidualnego podejścia.

Rzeczywiste studia przypadków i przykładowe schematy postępowania
Nasi eksperci wszelkie teoretyczne wytyczne zderzają z ich praktycznym zastosowaniem i możliwymi do osiągnięcia efektami. Pokazujemy rzeczywiste schorzenia u rzeczywistych pacjentów z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością czy dysleksją oraz pokazujemy, jak codzienną pracę wzbogacać o zastosowanie elementów terapii SI.

Egzamin
Dbamy, aby nasz kurs miał jak najwyższą dla Ciebie wartość, dlatego cały cykl kończy się egzaminem w formie online.Prowadzący:

Krystyna Jacków-Sowa
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, fizjoterapeuta, dyrektor Ośrodka Terapii i Wspierania Rozwoju BALANS w Poznaniu, wykładowca w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, pedagog-terapeuta w Przedszkolu nr 181 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Poznaniu.

Dlaczego powinieneś wziąć udział

w Certyfikowanej Akademii Stymulacji Sensorycznej?

 • Nie chcemy uczyć Cię wyłącznie teoretycznych zaleceń – pokazujemy rozwiązania stosowane wobec rzeczywistych pacjentów, dzięki czemu zdobyta na kursie wiedza pozwoli Ci na wprowadzenie do swojej codziennej praktyki nowych elementów pracy przetestowanych już przez innych specjalistów
 • Roczny kurs gwarantuje Ci wysokiej jakości merytoryczną oraz kompleksową wiedzęzyskujesz możliwość konsultacji swoich wątpliwości z uznanymi specjalistami: terapeutami integracji sensorycznej, oligofrenopedagogami czy logopedami
 • Jako uczestnik kursu otrzymasz dostęp do nagrań wideo ze szkoleń oraz komplet materiałów, dzięki którym w dowolnym momencie będziesz mógł przypomnieć sobie poszczególne zagadnienia


Koszt uczestnictwa

Koszt udziału 1 osoby w kursie wynosi 200 zł netto za każdy moduł (łącznie 1200 zł netto za rok kursu). Płatność na podstawie faktur wystawianych po każdym szkoleniu, średnio co 2 miesiące.

Koszt obejmuje:

 • 6 szkoleń online
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Możliwość zadania pytań prelegentom przed rozpoczęciem kursu i w jego trakcie. Pytania prosimy przysyłać na adres: pytanie@forum-media.pl. Odpowiedzi otrzymają Państwo podczas kursu.
 • Opiekę ekspertów przez cały okres trwania kursu.


Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /akademiasi/index.php on line 711

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /akademiasi/index.php on line 711

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /akademiasi/index.php on line 711

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM - AKADEMIA WIEDZY:

 1. Akademia trwa 12 miesięcy i obejmuje 6 modułów.
 2. Akademia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całej Akademii,
  • certyfikat uczestnictwa w Akademii.
 3. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 4. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 6. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 7. Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 8. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 9. W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii.
 10. W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię.
 11. W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Anna Cywińska
anna.cywinska@forum-media.pl
tel. 61 66 83 141