Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /afazja-kurs/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /afazja-kurs/index.php on line 11
Kompleksowa diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych

Certyfikowany Ogólnopolski Kurs dla Logopedów

Kompleksowa diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych

Edycja jesień 2016 | 4 szkolenia online: 26.10.2016 - 23.11.2016

Dlaczego warto

wziąć udział w naszym kursie?

 

A ponadto:

Wyposażymy Cię w komplet materiałów specjalnie dostosowanych do prowadzenia zajęć z dorosłymi pacjentami afatycznymi

Będziesz miał nieograniczony czasowo dostęp do nagrań ze szkoleń, dzięki czemu w każdym momencie powrócisz do interesujących Cię zagadnień

Podpatrzysz sprawdzone metody aktywizujące rodzinę pacjenta do współpracy wdrożone z sukcesem przez innych logopedów

Pokażemy na przykładach, jakie ćwiczenia przynoszą najlepsze efekty

Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości związane z przygotowaniem zajęć i prowadzeniem terapiiCo nas wyróżnia?

 

Prelegent:

Marlena Puchowska
Neurologopeda, specjalista afazjolog, certyfikowany logopeda, członek PZL. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (doświadczenie kliniczne oraz praca ze studentami medycyny). Wykładowca w WSG w Toruniu na kierunku logopedia. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii oraz cyklicznych szkoleń. Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA. Prowadzi prywatną praktykę w Bydgoszczy.

Szczegółowy program kursu:

I
Szkolenie online - 26 października 2016
 1. Problemy diagnostyczne - czym jest afazja?
  • Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym
  • Afazja wg Wernickego-Lichtheima, afazje transkorowe i podkorowe
  • Dynamika afazji w pierwszych dniach od zachorowania
  • Obserwacja pacjenta i otoczenia, wywiad i badanie - ocena zachowań pacjenta w kontekście prób porozumiewania się z otoczeniem
  • Współpraca z neurologiem, psychologiem i fizjoterapeutą przy ustalaniu programu terapii
  • Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze
II
Szkolenie online - 9 listopada 2016
 1. Diagnoza, ustalanie i prowadzenie terapii pacjenta z afazją
  • Skale i testy do badania afazji – omówienie skal i zaprezentowanie sposobu badania afazji we wczesnym okresie zachorowania. Skala SODA
  • Dobór optymalnej strategii terapeutycznej - jak skutecznie wykorzystać wyniki diagnozy w planowaniu programu terapeutycznego
  • Zasady postępowania terapeutycznego u pacjenta z afazją - efektywne metody pomagające w remisji mowy w przypadku afazji sensorycznej, motorycznej i amnestycznej wraz z analizą przypadków z gabinetu mgr Marleny Puchowskiej
  • Budowanie systemu językowego - zasady przygotowania skutecznego programu terapeutycznego dostosowanego do danego przypadku
III
Szkolenie online - 16 listopada 2016
 1. Współpraca na linii logopeda – rodzina chorego
  • Współpraca z rodziną chorego jako jeden z warunków skuteczności terapii - skuteczne przedstawienie istoty problemów pacjenta z afazją jego najbliższej rodzinie
  • Praktyczne strategie pomocne w nawiązywaniu dobrego kontaktu z rodziną chorego
  • Rola kontraktu terapeutycznego zawieranego z rodziną chorego oraz realizacja treści w nim podkreślanych
  • Zasady współpracy z rodziną w zakresie budowania i realizacji planu postępowania terapeutycznego - sposoby angażowania się w wykonanie celów programu
  • Przykładowe zestawy ćwiczeń z kartami pracy do wykorzystania w terapii afazji
IV
Szkolenie online - 23 listopada 2016
 1. Skuteczny program terapeutyczny - jak prawidłowo diagnozować i dobierać ćwiczenia do indywidualnego pacjenta – studia przypadków z gabinetu mgr Marleny Puchowskiej
  • Zasady nawiązania kontaktu emocjonalnego z pacjentem z afazją i wprowadzenie w schemat ćwiczeń
  • Sposoby nauczania systemu językowego w różnych sytuacjach
  • Sposoby prowadzenia terapii dostosowane do konkretnego przypadku - analiza przypadków, nagrania, przygotowywanie indywidualnych programów terapeutycznych na podstawie dokonanej diagnozy

Harmonogram kursu:

Termin kursu

Kurs trwa  4 tygodnie. 

Szkolenia online odbywają się w godz.  17.00 - 20.00  w następujących terminach:

 • 26 października 2016 (środa)
 • 9 listopada 2016 (środa)
 • 16 listopada 2016 (środa)
 • 23 listopada 2016 (środa)

Koszt uczestnictwa

w kursie

Cena 4-tygodniowego kursu wynosi 899 zł netto + VAT.


Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /afazja-kurs/index.php on line 579

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /afazja-kurs/index.php on line 579

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /afazja-kurs/index.php on line 579


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Cena 4-tygodniowego kursu wynosi 899 zł netto + VAT.
  Niższa cena na zgłoszenia nadesłane do 12 października 2016 - 799 zł netto + VAT!
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty uczestnika.
 • Opłata obejmuje:
  • uczestnictwo we wszystkich szkoleniach online (4 razy) wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • indywidualne konsultacje prowadzących kurs podczas trwania kursu,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Radę Programową Forum Logopedy.
 • W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 osoby z firmy:
  • 3-4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 25% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
 • Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze pro-forma.
 • Osoby, które nie wezmą udziału w kursie lub przerwą go w trakcie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w kursie może wziąć udział inny pracownik firmy / inna osoba (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania najbliższego naboru, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu, nie zostanie obciążony kosztami uczestnictwa (decyduje termin wpływu pisma do Organizatora). Jeśli uczestnik złoży pisemną rezygnację później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do dnia rozpoczęcia kursu, a nie wezmą w nim udziału, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kursu.
 • Kolejność poszczególnych szkoleń online może ulec zmianie.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Alicja Wierzbicka
alicja.wierzbicka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 881